Tyrkiet

Ikke-kategoriseret

Etablering af to nye menigheder i Tyrkiet

'- i en tid med forfølgelse og åndelig åbenhed

Af Redaktionen

Tyrkiet-menighedsplantning

Del artikel

Lokale tyrkiske kirker ønsker selv at tage ansvar for menighedsplantning i Tyrkiet – og det kan vi hjælpe dem med.

Tiltagende forfølgelse

Missionæren Jinwook Kim blev knivdræbt på åben gade i november 2019 og 30 missionærer og deres eventuelle familier blev smidt ud af Tyrkiet i 2019.

Den 19. november 2019 blev den 41-årige sydkoreanske missionær, Jinwook Kim, knivdræbt på åben gade i Diyarbakir. Kim var gift og havde et barn, og hans andet barn kom til verden få dage efter hans martyrdød. Drabet skal måske tjene som advarsel til andre missionærer i landet, om hvad der sker, hvis de bliver, ifølge vore kontakter. Kristne har ellers ikke lidt martyrdøden i Tyrkiet siden 2007, hvor to tyrkiske kristne og én missionær blev knivdræbt på det kristne forlag Zirve i Malatya

Desuden er 30 missionærer og deres eventuelle familier udvist eller nægtet indrejse, alene i 2019. Udviklingen går stærkt netop nu, og hvis den fortsætter, vil der om kort tid kun være få udenlandske missionærer i Tyrkiet – og de tilbageværende vil ikke kunne indtage lederstillinger i kirken. Det betyder, at lokale tyrkiske kristne i højere grad end før selv må tage ansvar. Udenlandske missionærer har i mange år hjulpet og styrket den lokale kirke med undervisning, oplæring og lederskab, og selvom de tyrkiske menigheder på den korte bane mister mange kompetencer og evner, så er større ansvar til lokale kristne en del af en sund og positiv udvikling for en tyrkisk kirke, der står stærkere og stærkere. Selvom det sker på en trist baggrund, hvor de presses ud, så er det i øvrigt mange udenlandske missionærers ønske at lade lederskabet overgå til lokale.

Læs også: Koreansk kristen knivdræbt i Tyrkiet

Større åndelig åbenhed for evangeliet

Samtidig med øget pres på kirken fortæller Dansk Europamissions kontakter, at der de seneste 1-2 år har kunnet spores en ny åbenhed for evangeliet i Tyrkiet, ikke mindst hos unge. Forsøgene på islamisering af landet har paradoksalt nok fremmet udviklingen, da de skaber frustrationer, som får tyrkere til at forlade islam. Det private meningsmålingsinstitut Konda fortæller, at andelen af ateister i Tyrkiet er steget fra 1% til 5% fra 2008 til 2018. Andelen, der faster under ramadanen, er faldet fra 77% til 65%, ligesom andelen, der er betegner sig selv som religiøse muslimer, er faldet fra 55% til 51% i samme periode.

Nogle tyrkere søger i stedet svar i den kristne tro, og i en kirke bliver der i denne tid månedligt uddelt 1.500 eksemplarer af Det Nye Testamente, hvilket er langt flere end tidligere. Før sommerferien var der i samme kirke en periode på to måneder, hvor 40 tyrkere bekendte sig til den kristne tro.

Traditionelt er en stor andel af de tyrkere, der er konverteret fra islam til den kristne tro, faldet fra igen efter pres til genomvendelse fra venner, familier og lokalsamfund. Derfor har antallet af tyrkiske konvertitkristne i mange år ligget konstant på omkring 4000-5000. Men i denne tid ser det ud til, at antallet begynder at overstige 6000. 

Det er godt nyt i landet, som på nytestamentlig tid lagde jord til store menigheder. Der er et åbent vindue og en åndelig sult som aldrig før, men høsten finder sted under forsøg på islamisering og forfølgelse. 

Eksempel på kirke for tyrkiske konvertitter: Opstandelseskirken i Izmir.

Relationsbaseret menighedsplantning

Tyrkiske kristne ønsker at udnytte dette gunstige øjeblik og selv plante menigheder. Menighedsplanterne er med i menigheder i Evangelisk Alliance i Tyrkiet og vil være modne tyrkiske kristne, som er klar til at træde ud i denne opgave. Lokale tyrkiske kirker skal stå bag menighedsplanterne og sikre, at de får skræddersyet træning, supervision og mentorhjælp efter behov. Menighedsplanterne vil allerede have en nær relation til præsterne, der står bag dem, så kontakten kan være meget uformel. 

Risiko

I et land som Tyrkiet, hvor presset på kristne ser ud til at tage til, er det muligt, at menighedsplanterfamilien eksempelvis kan blive nødsaget til at flytte på grund af forfølgelse, og at menighedsplantningen derfor ikke implementeres som planlagt. 

Derfor udbetales støtten kvartalsvist, så der kan tages stilling til, hvorledes eventuelt overskydende midler skal anvendes, og om menighedsplanteren eksempelvis kan fortsætte et andet sted.  

Forbøn er afgørende

Der et stort behov for forbøn. Interesserede er meget velkomne til at engagere sig ved at dække menighedsplantningerne i forbøn. 

Støt Tyrkiet: Menighedsplantning