Syrien

Nødhjælp og udviklingsprojekter

Lokale kristne giver nødhjælp til udsatte i Syrien denne vinter

”Bomber falder i vores by”. Det fortalte en præst fra Kamisli i det nordlige Syrien, da tyrkisk militær assisteret af islamiske jihadister i oktober angreb Nordsyrien.

Af Samuel

Del artikel

Indtil da havde det kurdiskkontrollerede område været en sikker havn for kristne og andre minoriteter under den syriske borgerkrig samt Islamisk Stats fremmarch fra 2014 og frem.

De kristne ved ikke, hvad den tyrkiske tilstedeværelse vil komme til at betyde for deres hverdag. Den ansvarlige for nødhjælpsprojektet i Syrien fortæller: ”Mange kristne og andre minoriteter er under borgerkrigen flygtet til det kurdiske område i det nordlige Syrien. Her har de haft en udstrakt frihed til at praktisere deres tro. Men de er usikre på konsekvenserne af den tyrkiske invasion”.

Han fortsætter: ”Da Tyrkiet invaderede Afrin (i det nordvestlige Syrien, red.) i begyndelsen af 2018, bragte tyrkerne mange jihadister med sig, som med tyrkernes støtte indførte shariastyre i byen. Alle de kristne måtte flygte og Dansk Europamissions givere hjalp dem til at overleve.”

”Nu kan noget lignende ske i hele det kurdiske område. Under det kurdiske styre var de kristne i relativ sikkerhed, men nu hvor Tyrkiet har invaderet området, er det usikkert om de fortsat kan mødes frit, og om de åbent kan bekende deres tro.”

Siden Islamisk Stats fremmarch i 2014 har Dansk Europamissions givere støttet lokale forfulgte, men frimodige, kristne i Syrien, så de kunne give nødhjælp til udsatte kristne og andre minoriteter. Projektlederen fortæller, at nødhjælpen nedbryder befolkningsflertallets skepsis mod kristne, og at muslimer bliver nysgerrige over for evangeliet om Jesus. Han forklarer: ”De kristne har bragt håb til deres lokalsamfund. De har hjulpet fattige og ikke skelnet mellem kristne og ikke-kristne, når de med jeres støtte har delt nødhjælp ud. De stiller ingen betingelser. Muslimerne ser, at de kristne hjælper på trods af den forfølgelse, de selv står i. Ofte spørger de: ’Hvorfor hjælper I os muslimer? Vi slår jer ihjel, men alligevel hjælper I os.’ Det handler om troværdighed og ægthed i deres tro. Gennem de kristne møder muslimerne Guds kærlighed. De spørger så: ’Hvor er jeres kirke? Må vi komme og besøge jer?’”

Tak om du vil bede for Syrien denne jul. Bed om at de kristne må få udholdenhed og styrke til at blive i landet og kunne bringe håb og hjælp i denne mørke tid. Bed om, at mennesker må opleve en julefred, som overgår uroligheder, krig og kaos (Filipperbrevet 4:7). Du kan også være med til at række nødlidende kristne og andre udsatte en hjælpende hånd i denne tid. Det koster 430 kroner at sikre, at nødstedte kan få mad, vand, modermælkserstatning til spædbørn og medicin i en måned.

Støt Syrien: Nødhjælp til kristne og andre fordrevne