Kasakhstan

Fortalervirksomhed

Pressemeddelelse fra anklaget kirke i Kasakhstan

I kølvandet på ransagningerne i kirken Langfredag begyndte de i høj grad statskontrollerede medier at bringe uhyrlige rygter om kirken i Almaty. Derfor har kirken været nødsaget til at bruge sociale medier samt udsende denne pressemeddelelse for at delagtiggøre omverdenen i hvad der er op og ned i sagen.

Af Samuel

Del artikel

Nedenstående er pressemeddelelsen:

Læs mere om sagen her…

Ransagninger og anklager om svindel

Langfredag den 25. marts 2016, to dage før påske, omkring kl. 10 lokal tid (GMT+6) begyndte 10 indsatsgrupper fra det lokale politi at udføre ransagninger på Nyt Liv Bibelcenter i Almaty, Kasakhstan – samt kirkens pastorers hjem. Ransagningerne blev udført på baggrund af ransagningskendelser dateret 19. januar 2016. I kendelserne står der, at ransagningerne sker som led i efterforskningen af en kriminalsag, der blev anmeldt 29. juli 2015 ifølge artikel 190, stk. 3 af Kasakhstans straffelov. Bemærk at alle betingelserne angående ransagningerne allerede blev godkendt den 19. januar 2016, men at selve ransagningerne først fandt sted den 25. marts 2016. Spørgsmål: Hvorfor tog det så lang tid at stille anklager og foretage ransagninger?

Ingen af pastorerne ved Nyt Liv Bibelcenter blev anklaget for noget, og ingen af dem blev på noget tidspunkt bragt ind på kontoret hos den ansvarshavende på sagen, ingen af dem havde fået besked på ikke at forlade landet og ingen af dem var blevet gjort opmærksom på det officielle forbud mod at forlade Kasakhstan.

Samtidig med at ransagningskendelserne blev præsenteret, blev det også antydet, at man under afhøring af et antal personer – både vidner og ofre – angiveligt havde fundet frem til, at visse religiøse organisationer er involveret i kommerciel aktivitet, tjener penge på ulovlig vis og overfører penge til udlandet gennem brugen af ulovlige psykoterapeutiske og psykologiske teknikker til at få kirkens medlemmer til at give dem penge, smykker samt andre ejendele, herunder fast ejendom.

Vi kender dog stadig ikke navnene på dem, der har fremsat disse anklager, og er ikke blevet gjort bekendt med deres udtalelser og påstande.

Vi erklærer hermed officielt: Nyt Liv Bibelcenter er en religiøs organisation og er ikke involveret i nogen form for kommercielle aktiviteter, tjener ingen penge og gør ikke brug af psykoterapi eller psykologiske teknikker og har aldrig berøvet eller bedraget kirkens medlemmer for penge, smykker eller andre ejendele og fast ejendom.

Politioptagelser vises på tv-kanal

På dagen for ransagningerne, den 25. marts, fik nogle af medierne omgående adgang til politiets videooptagelser og begyndte at dække nyheden som følger: ”Eksklusivt: Konvolutter med penge og … fundet under ransagninger i huse tilhørende Nyt Liv-kirkens pastorer. Nyt Liv-pastorer under mistanke for svindel”, og lignende.

Hvordan kom politiets efterforskningsoptagelser af ransagningerne af kirkens pastorers huse ud i nyhederne, hvis reporterne fra nyhedsmedierne ikke var til stede under ransagningerne og ikke havde tilladelse til at være der? Hvem autoriserede overdragelsen af videomateriale, der var klassificeret som ”hemmelig efterforskning” til KTK (landsdækkende tv-station)? Hvad blev der af princippet om, at man er uskyldig indtil andet er bevist?

På samme tid, hvor ingen af pastorerne endnu er blevet sigtet for noget som helst, bringer denne tv-kanal frit historien og gennemgår deres privatliv og bruger optagelser fra politiets efterforskningsvideoer af deres hjem!!! De viser hele landet privatejede smykker båret af Larisa Maksimova, en af kirkens pastorer, samt optagelser, der viser, hvordan de efterforskere, der ransagede hendes hjem, stiller hende latterlige spørgsmål såsom: ”Sælger du disse smykker? Hvad bruger du dem til?” Men det er jo klart for enhver, at enhver kvinde kan eje smykker.

Under ransagningen om morgenen den 25. blev Larisa ikke givet tid til at gøre sig klar. Hun blev ikke advaret om, at optagelser af ransagningen ville blive videregivet til medierne, og som det ellers kræves i følge Kasakhstans lovgivning, gav hun aldrig tilladelse til, at man kunne vise optagelser af hende nogen steder.

Alt dette peger på, at hele sagen med eftersøgning efter beviser var en farce med det formål offentligt at ydmyge en pastors hustru. Den offentlige fremstilling af familiens liv havde kun ét formål: at skabe et negativt billede af evangeliske kristne i landet.

Vi ønsker svar på de følgende spørgsmål: Hvordan fik den landsdækkende tv-kanal fat i politiets optagelser? Ifølge Kasakhstans strafferetslige procedure må denne type optagelser ikke offentliggøres. Desuden havde ingen af de efterforskende eller dømmende myndigheder færdiggjort deres arbejde på det tidspunkt, og ingen af pastorerne var blevet præsenteret for nogen anklager da ransagningerne skete. Vi forlanger en forklaring fra politiet og kanalen KTK.

Misvisende oplysninger

De kasakhiske medier bragte en historie, hvor de rapporterede at: Konvolutter med påskriften ’tiende’ blev fundet fulde af kontanter og beslaglagt fra pastorernes hjem. Denne historie blev fremlagt på en måde så det så ud som om, det drejede sig om bedragere, der var blevet taget med bevismateriale.

Vi er evangeliske kristne, og vi har en religiøs praksis hvor vi frivilligt giver gaver, der kaldes tiende. De kontanter, som blev indsamlet i gavekuverten til påsken, blev beslaglagt af politiet som bevis for svindel.

Og endnu en gang må vi stille spørgsmålet: Ifølge hvilken lov betegnes en frivillig gave som svindel? Det er overraskende, at tv-kanalerne og politiet ikke brugte tid på at forklare, at pengene i kuverten var en gave, der var blevet lagt til side af familien Maksimov, så de kunne give den til Guds hus i forbindelse med fejringen af påsken.

Alt dette ligner en manipulation af den offentlige mening. Når medierne kommer og laver en masse støj og siger, ”Pengene blev fundet i en konvolut og konfiskeret af politet!”, får man indtryk af at hele denne farce er et bevidst forsøg på at miskreditere de evangeliske kristne, og at det er blevet bestilt af nogen.

Angående de beslaglagte skøder på ejendomme og jord

Medierne påstår, at skøder på ejendomme og jord tilhørende indbyggere i Almaty (de påståede ofre) blev beslaglagt under ransagningerne. Alle, der ejer fast ejendom, opbevarer originaler og kopier af skøder i deres hjem. På samme måde opbevarede pastorerne skøder på deres ejendomme i deres hjem, og det var disse, der blev fundet af politiet under ransagningerne. Der blev ikke fundet nogen skøder på andre ejendomme eller land end dem, der tilhører kirkens medlemmer. Dette blev heller ikke nævnt i medierne. I stedet er de fremkommet med halve sandheder eller direkte usandheder om, at der skulle være fundet uretmæssigt tilegnede skøder tilhørende indbyggere i Almaty (ofre) under ransagningerne. Tværtimod – pastorerne er også indbyggere i Almaty, og skøderne tilhører dem. Hvorfor rapporterede disse tv-kanaler ikke, at det kun var skøder tilhørende pastorerne, der blev fundet under ransagningerne?

Nyt Liv-kirkens pastorer flygter fra landet

En ny drejning i historien. Den 28. marts rapporterede KTK om, at pastorer fra Nyt Liv ”flygtede”, og udbredte dermed en løgn om, at pastorerne i Nyt Liv flygter fra landet. Men det, der i virkeligheden skete, var at pastor Sergey Zaikin og Larisa Maksimov tog af sted på en arbejdsrelateret rejse, som var planlagt i forvejen. Og pastor Ivan Kryukov og Vadim Martynov skulle på et pastoralt besøg i Kirgisistan i tre dage.

Billede: Pastor Ivan (tv) og Vadim (th) i lufthavnen.

Som bevis på det har vi kvitteringer for flybilletter købt den 18. januar 2016 til Sergey Zaikina og Larisa Maksimova. Billetterne var tilbudsbilletter med fastlagte datoer og kunne ikke returneres. Denne rejse var ikke en flugt fra landet på grund af politiransagninger – det var en allerede planlagt forretningsrejse. Alligevel er medierne ikke sene til at komme med anklager om at ”De flygter!” osv. Det peger alt sammen på, at nogen har koordineret politiets og mediernes handlinger for at miskreditere kirkens pastorer.

Vi vil gerne endnu en gang pointere, at billetterne blev købt i forvejen den 18. januar med afrejse den 28. marts.

Medierne rapporterede også, at pastor Vadim Martynov og Ivan Kryukov blev tilbageholdt ved grænsen mellem Kasakhstan og Kirgisistan. Ordet ´tilbageholdelse’ betyder en kortvarig frihedsberøvelse af en person, der mistænkes for en forbrydelse, ved at han anbringes i varetægt.

I virkeligheden var der ingen, der blev tilbageholdt, arresteret eller sigtet. Pastor Ivan Kryukov kunne rejse over grænsen uden problemer, men pastor Vadim Martynov fik ikke lov til at forlade landet. Det blev forklaret mundtligt til ham, at KNB (Kasakhstans Nationale Sikkerhedskomité) havde stoppet hans afrejse, men han fik ikke fremlagt nogen dokumentation herfor. Han blev overrakt et dokument, der nævnte lovens artikler, men dette dokument indeholdt ingen oplysninger om navn og titel på den person, der overrakte det, og det havde derfor ingen juridisk gyldighed. I solidaritet valgte Ivan Kryukov at aflyse sin rejse til Kirgisistan og tog tilbage til Almaty sammen med Vadim Martynov.

Kronologien i, hvad der skete, er som følger: Den 25. marts foretages der ransagninger i kirken og pastorernes hjem, og tidligt om morgenen den 28. forlader Sergey Zaikin og Larisa Maksimova frit landet. Bemærk at de ikke flygter, men tager af sted på en planlagt forretningsrejse med forudbestilte billetter.

Alt dette lader til at pege på at formålet med sådan en nyhedsdækning som KTK kommer med, er at miskreditere Nyt Livs pastorer.

Ikke-tilfældige tilfælde

Bemærk venligst, at efter flybilletterne blev købt den 18. januar, skete det allerede dagen efter – den 19. januar- at dommeren på sagen underskriver en dommerkendelse, der autoriserer ransagningen af kirken. Og den 25. marts, to måneder efter at ransagningskendelsen blev underskrevet, blev ransagningerne udført – kun få dage før flyrejsen. Hvorfor ventede de i to måneder? Måske var der nogen der vidste, at rejsen var planlagt til tidligt om morgenen den 28. marts, få dage efter ransagningen, så man kunne fremstille det på en bestemt måde for nogen og sige: ”Lederne af Nyt Liv flygter til udlandet”?

Ulovlige våben og ammunition i kirken

Den 29. marts nåede balladen i medierne toppen. De begyndte at sprede deciderede løgne: ”Våben og ammunition fundet i Nyt Liv kirkens bygninger!” ”Nyt Liv opruster. Hvem er det, de opruster imod?”

Billede: Billedet et medie anvendte, som viste sig at være fra Rusland.

Vi erklærer: Der er ikke blevet fundet nogen våben (legale eller illegale) eller ammunition overhovedet i Nyt Liv Bibelcenter. Bevis for dette findes i optegnelserne over ransagningen, som vi har fået kopier af.

Hvis der blev fundet våben i kirken, hvorfor blev de så ikke beslaglagt? Hvor er optagelserne af de våben, der blev fundet? Hvor er ammunitionslageret? Hvorfor er der ingen, der er blevet arresteret for at opbevare ulovlige våben i Nyt Livs bygninger?

Efter at have analyseret begivenhederne omkring os, er det tydeligt, at det er en fabrikeret ”skandale” sat i værk af politiet og medierne.

Vi appellerer til præsidenten for Republikken Kasakhstan, journalister og embedsmænd i politiet. Vi beder jer beskytte vores lovsikrede rettigheder, eftersom disse handlinger sårer og krænker borgeres religiøse følelser og opildner til religiøse stridigheder og uro i vores samfund.

Almaty, Kasakhstan

  1. marts 2016

Støt Forfulgte kristne generelt