Irak, Syrien

Nødhjælp og udviklingsprojekter

Hvordan er livet som kristen i Islamisk Stat?

Ganske få kristne bor i det område som nu er under Islamisk Stats kontrol. Det er blandt andet ældre eller handicappede, der ikke havde mulighed for at flygte.

Af Samuel

Del artikel

Billede: IS lader kristne underskrive såkaldte Dhimma-kontrakter, som gør dem til andenrangs borgere.

De er underlagt voldsomme begrænsninger. Nedenstående elleve regler har de tilbageblevne kristne fra byen Al-Qaryatayn måttet acceptere:

 1. Kristne må ikke bygge kirker, klostre eller eneboerceller i eller omkring byen.
 2. De må ikke vise korset eller nogen af deres bøger i muslimernes gader eller på deres markeder, og de må ikke bruge højttalere i forbindelse med gudstjeneste og bøn.
 3. De må ikke læse op fra deres bøger eller ringe med kirkeklokkerne så højt at muslimer kan høre det.
 4. De må ikke udøve nogen form for aggression imod IS, som fx at give husly til spioner og kriminelle. Hvis de får viden om planer imod muslimer, skal de melde det.
 5. De må ikke udføre ritualer i det offentlige rum.
 6. De skal respektere muslimer og må ikke kritisere deres religion.
 7. Velhavende kristne skal betale årlig djizya på 4 gulddenarer, svarende til ca. 3200 kr. ifølge gældende guldpris. Kristne fra middelklassen skal betale to gulddenarer, og de fattige én. Kristne skal selvangive deres indkomst. De kan betale den årlige skat i to rater.
 8. De må ikke eje skydevåben.
 9. De må ikke deltage i forretningsmæssige aktiviteter der handler om svin eller alkohol med muslimer eller på muslimske markeder, og de må ikke drikke alkohol offentligt.
 10. De skal selv vedligeholde deres egne kirkegårde.
 11. De skal overholde IS’ påbud om påklædning og retningslinjer for handel.

Hvis de kristne bryder denne kontrakt vil de, ifølge Morning Star News, opleve de samme betingelser som “krigens folk”, hvilket betyder at de for kvinder og børns vedkommende kan tages som slaver og for mænds vedkommende kan slås ihjel.

Bed for borgerne i Islamisk Stat

Lad os bede for de kristne i Islamisk Stat samt de øvrige indbyggere og terroristerne. Der bliver sendt kristent satellit-tv ind over området, og der er allerede beretninger om krigere fra Islamisk Stat der er blevet kristne.

Nødhjælp viser flygtninge Guds kærlighed i praksis

Ved kan støtte de irakiske og syriske kristne, som giver nødhjælp til mennesker på flugt fra Islamisk Stat, kristne såvel som andre minoriteter. Og ved at hjælpe dem til at række ud til andre minoriteter i nød, kan mennesker med ikke-kristen baggrund praktisk og håndgribeligt mærke Guds kærlighed og omsorg, selv i en tid som denne.

 • Det koster i gennemsnit ca. 150 kr. at sikre at en flygtningefamilie har vand, mad, køkkenudstyr, hygiejneartikler og medicin i en uge.
 • Det koster i gennemsnit ca. 652 kr. at sikre at en flygtningefamilie har vand, mad, køkkenudstyr, hygiejneartikler og medicin i en måned.
 • Det koster i gennemsnit ca. 1086 kr. at sikre at en flygtningefamilie har varmt tøj, sko, madrasser, tæpper og brændsel denne vinter.

Støt Syrien: Nødhjælp til kristne og andre fordrevne