Sri Lanka

Ikke-kategoriseret

Kristne forfølges fortsat i Sri Lanka – trods ny præsident

Trods løfter og positive tiltag fra den nyvalgte præsident er der lang vej igen før ekstremistiske buddhister er trængt i baggrunden, og før kristne har mulighed for at praktisere deres tro.

Af Henrik Ertner Rasmussen

Del artikel

Billede: Dansk Europamissions givere sikrer hjælp til selvhjælp til fattige kristne på Sri Lanka. Her har en fattig kristen familie geder den kan avle og sælge

Alene i månederne april og maj i år kan vor samarbejdspartner i Sri Lanka, Evangelisk Alliance, rapportere om mindst syv angreb på kristne kirker, troende og præster.

En præst ved en kirke i landsbyen Bakamuna i Polonnaruwa-distriktet blev således udsat for korporligt angreb med hospitalsindlæggelse til følge. Det var ikke en gemen forbryder der angreb ham, men en embedsmand!

En eftermiddag ved 4-tiden kom formanden for provinsrådet og besøgte præstens ejendom med krav om at standse al kirkelig aktivitet og forlade landsbyen. Han havde før sagt at præsten for at få en byggetilladelse igennem med hensyn til sin ejendom skulle underskrive et dokument hvori han lovede at ophøre med alle kirkelige aktiviteter. Da præsten nægtede at efterkomme embedsmandens krav, angreb denne ham fysisk.

Overgrebet førte til at præsten efter angrebet måtte indlægges på et hospital, hvor han måtte tilbringe to dage. Han anmeldte efterfølgende sagen til politiet.

Ud over denne episode har der været bortførelse af en præst, hærværk på en kirkebygning, opløb foran kirker, afbrydelser af gudstjenester og trusler mod flere præster. I Warakapola i Kegalle-distriktet opsøgte politiet en præst på hans bopæl og udspurgte ham om en sag som var blevet anlagt mod ham ved domstolen, men denne sag var allerede blevet afgjort således at dommeren havde fastholdt præstens ret til at praktisere sin tro, og derfor nægtede præsten at lade sig afhøre yderligere om sagen. Det viser dog at politiet åbenbart ikke altid respekterer domstolsafgørelser, men fortsat forsøger at presse kristne til at opgive deres gudstjenstlige aktiviteter.

Du kan give hjælp til selvhjælp til fattige præster på Sri Lanka.

Støt Sri Lanka: Selvhjælp til fattige præstefamilier