Syrien

Nødhjælp og udviklingsprojekter

Irakisk flygtning: ”Vi har overlevet denne vinter med jeres hjælp”

De der er flygtet fra Islamisk Stats brutalitet til Nordirak, har gennemlevet en usædvanlig hård vinter. De er meget taknemmelige for kristne i Danmark, der har hjulpet dem til at overleve.

Af Samuel

Del artikel

”Tak for hjælpen fra Danmark, tak fordi I tænker på os. Vi er taknemmelige for at vi kan overleve denne vinter med jeres hjælp. Tak fordi I har omsorg for vores behov”.

– En præst der er flygtet til landsbyen Taalan i Irak. Byen ligger i 1.100 meters højde i bjergene i Dohukprovinsen, hvor der er meget koldt om vinteren.

”Tak for hjælpen fra Danmark, tak fordi I hjælper os. Vi vil blive her i landet så vi kan være lys i det mørke som der er så meget af. I hjælper os til at blive. Vi hjælper ikke kun kristne, men alle uanset baggrund.

– En præst i landsbyen Malkija i det nordøstlige Syrien.

De syriske og irakiske kristne flygtninge – samt mennesker med anden baggrund – er utrolig taknemmelige for hjælpen de har modtaget fra Danmark. Det er rørende at høre at den hjælp vi har sendt denne vinter, betyder at ”vi har overlevet denne vinter med jeres hjælp” og at høre dem sige ”Tak fordi I har omsorg for vores behov”.

International projektleder i nødhjælpsprojektet som Dansk Europamission støtter, Johannes Schwab, fortæller her hvad hjælpen fra Dansk Europamissions givere har betydet for flygtningene i Irak og Syrien denne vinter.

Hvordan har de udholdt vinterens kulde?

Vinteren var, fremfor alt i Irak, hårdere end forventet. Hverken kvalitativt eller kvantitativt var varmeforsyningen sikret. Mange har fortalt at de frøs og tildels heller ikke havde nok at spise.

Ifølge ubekræftede forlydender skal både børn og ældre være frosset ihjel eller døde af sult.

Flygtningene har fået telte, tæpper, brændsel, mad, vand og medicin

På grund af støtte fra Dansk Europamissions givere er der blevet bragt telte, madrasser og brændsel samt mad, vand og medicin til omkring 8.000 flygtninge i Syrien og i Irak – også til dem i bjerglandsbyerne som ellers er afskåret fra hjælp, og som ikke kunne få hjælp selv af FN eller andre organisationer.

Billede: Lille dreng kan sove trygt og varmt. Telte, tæpper, madrasser og brændsel har gjort godt denne vinter.

Hvordan lykkes det jer at klare en opgave som andre ikke formår?

Vi støtter os til et meget bredt netværk af lokale. Derved opnår vi informationer som vi ikke ville have fået hvis vi kun havde fulgt de officielle kanaler. Forsyningen til bjerglandsbyerne er fremfor alt et logistisk problem, eftersom mange af dem ligger i 800-1.000 meters højde.

Da der var sne og isslag i vinterens løb, var landsbyerne faktisk helt afskåret fra omverdenen. Vi måtte skaffe ekstra transportmuligheder for at kunne forsyne alle disse bjerglandsbyer en gang hver anden uge. Folkene der var meget taknemmelige. Uden denne hjælp ville mange af dem ikke have overlevet.

Hvor mange hjælpere støtter arbejdet sig til?

I Irak er det 10 teams. Mange består af 3-4 frivillige hjælpere, andre af 10-15, alt efter behov. I Syrien har vi seks regionale teams i den nordlige del af landet, mange af dem med op til 25 hjælpere.

Er det også europæere eller kun lokale?

Med undtagelse af to schweizere i Erbil, der uddanner de lokale i administrative og logistiske færdigheder, bliver alt arbejdet med fordeling af nødhjælpsleverancerne udført af lokale kristne. Dansk Europamissions givere er med til at styrke det lokale kristne nødhjælpsarbejde gennem deres store engagement. Dermed bidrager vi til at de selv sammen med deres landsmænd kan opbygge deres land med håb og forsoning. Til netværket hører konvertitkristne med både yazidi-, kakaikurdisk og muslimsk baggrund samt kristne fra forskellige kirkesamfund. Alle folkegrupper der har oplevet flugt og fordrivelse, er repræsenteret.

“Alle folkegrupper der har oplevet flugt og fordrivelse, er repræsenteret i nødhjælpsarbejdet”.

Støder man på Islamisk Stat?

Mindre i Irak. Angsten der er ganske vist også stor, men de kurdiske Peshmerga-soldater har godt greb om de kurdiske områder. I Bagdad findes der sunni-muslimske kvarterer som sympatiserer stærkt med IS, men den shiitisk-dominerede irakiske hær er meget opmærksom på at IS selv ikke får fodfæste der. Hos syrerne ser situationen helt anderledes ud. I selve Syrien findes der nærmest ingen flygtningelejre. De befinder sig for størstedelens vedkommende i nabolandene Libanon, Tyrkiet og Jordan. De FN-drevne lejre er gennemsyrede af sunni-ekstremister, og derfor undgår shiitiske, alawitiske og flygtninge med kristen baggrund dem.

Hvor kommer varerne fra, og hvilke myndigheder har I med at gøre?

Vi arbejder i hver hjælpeaktion sammen med de kommunale myndigheder; det har bevist sit værd. I teltlejrene er FN vores samtalepartner. Vi uddeler ikke noget uden at aftale og koordinere det med de ansvarlige. De kan vurdere behovet – hvad er allerede dækket af andre organisationer, og hvad er stadig nødvendigt?

Billede: Medicin er nødvendig i krigszoner, hvor epidemier let kan spredes.

Vi koncentrerer os om de områder hvor der næsten ingen hjælp er kommet, såsom de kurdiske regioner i det nordlige Syrien, som er blevet erklæret svært tilgængelige for FN fordi Tyrkiet har lukket grænsen til de kurdiske områder – mens de har åbnet grænserne til de IS-kontrollerede områder. Hjælpeforsyninger via Tyrkiet kan kun nå ind til de områder der kontrolleres af IS. Vi har derfor slet ikke indladt os på at indføre varer udefra, men anskaffer alt lokalt.

Er det muligt?

Ja, både i Syrien og i Irak. Ellers ville vi skulle føre meget vanskelige og dyre toldforhandlinger og bestikke mange der tjener på krigen. Derfor undlader vi det og forsøger i stedet at styrke den lokale økonomi. Der findes næsten alt, men folk har ikke råd.

Billede: Lager med nødhjælp

Er I ikke bange for at I med jeres opkøb driver priserne i vejret?

Vi oplever megen sympati, også fra forretningsfolkenes side, for vore hjælpeaktioner, og at de også sælger varer til os for en lavere pris, ja, endda at de sommetider donerer varer.

Endnu engang hjertelig tak til alle der har givet til nødhjælp til flygtninge i Irak og Syrien og som har været med til at redde menneskeliv denne vinter.

Det koster ca. 680 kr. at sikre at en flygtningefamilie har mad, vand og medicin i en måned.

Støt