Ikke-kategoriseret

Kristne forbydes at bruge ordet “Allah” om Gud

Næste skridt bliver i praksis et forbud mod Bibelen på malaysisk

Af Samuel

Del artikel

Malaysias føderale domstol afgjorde i en appelsag at et otte år gammelt forbud mod at avisen The Catholic Herald bruger ordet ”Allah” om Gud, skal stå ved magt. Afgørelsen skete med dommerstemmerne fire mod tre. Denne uenighed i dommerpanelet gav de kristne et lille håb om at afgørelsen kunne prøves endnu en gang, men domstolen afviste dette. Dermed er alle appelmuligheder udtømt.

Det glæder de islamistisk-nationalistiske kredse i Malaysia. Deres næste skridt vil højst sandsynligt være at forbyde distribution af den gængse malaysiske bibel, som overalt hvor der i en dansk bibel står ”Gud”, bruger ”Allah”, sådan som malajiske og for øvrigt også de nært beslægtede indonesiske folkeslag har gjort det i de 400 år hvor der har været kristen mission i området.

I forvejen kører der en sag hvor det interne islamiske religiøse politi i delstaten Selangor for et halvt års tid siden gik ind og ransagede en boghandel tilhørende Det malaysiske Bibelselskab og konfiskerede alle 321 malaysiske bibler på lageret. Både anklagemyndigheden og premierministeren har beordret bøgerne tilbageleveret, men det religiøse politi har hidtil nægtet at efterkomme ordren og antyder at de vil destruere alle biblerne.

Malaysias kristne er naturligvis oprørte over dette. Bibelselskabets præsident, biskop Ng Moon Hing, udtalte i den anledning ifølge nyhedstjenesten World Watch Monitor: ”Bibler er det kristne samfunds religiøse bøger. I henhold til hvilken civil lov mener de at have myndighed til at foreslå en sådan handling?”

Det malaysiske Kirkeråds generalsekretær udtalte at de islamiske religiøse myndigheder udviste en farlig foragt for loven, og at afgørelsen ved Den føderale Domstol vil føre til en yderligere udviskning af grænsen mellem islamiske og civile myndigheders lovhåndhævelse.

At det ikke bare er bange anelser, viser andre tilfælde af chikane mod religiøse minoriteter i landet. Tidligere i juni måned afbrød de islamiske religiøse myndigheder en kinesisk begravelse og beslaglagde liget af en 38 år gammel servitrice med den begrundelse at nogen havde hævdet at hun var konverteret til islam mens hun var teenager og derfor ikke måtte begraves ved en taoistisk ceremoni. Taoismen er den traditionelle kinesiske religion. Familien benægtede dette, og da sagen var blevet nærmere undersøgt, blev hun erklæret for ikke-muslim, og endelig fire dage senere begravet efter kinesisk skik.

Dette og flere andre tilfælde hvor islamismen forsøger at overtrumfe det malaysiske samfunds verdslige karakter, viser at de religiøse mindretal har god grund til deres bekymring for hvor megen plads der i fremtiden vil være for religionsfriheden i landet. (Kilder: AsiaNews og WorldWatchMonitor)