Ikke-kategoriseret

Indføring af sharia-lovgivning i Brunei rammer også ikke-muslimer

Sultanen af Brunei har bekendtgjort at der vil blive indført en kontroversiel ny lovgivning baseret på islamisk straffelov. Det lille sydøstasiatiske land på blot 420.000 indbyggere har allerede en islamisk lovgivning på de civilretlige områder, dvs. i personlige og familiemæssige spørgsmål, men nu vil loven blive udvidet til også at gælde kriminalretten.

Af Samuel

Del artikel

De nye straffe vil blive indført gradvist over de næste par år, og vil inkludere alvorlige fysiske straffe, såsom piskeslag for utroskab, afhugning af lemmer for tyveri og stening til døden for sodomi og voldtægt.

Den første fase indeholder forbud mod at spise eller drikke offentligt under ramadanen. Det kan straffes med bøder og fængsel.

Dele af loven retter sig også mod ikke-muslimer. Ikke-muslimer kan fx blive straffet for at bære upassende tøj der ”krænker” islam. En anden lov er rettet mod muslimer der er konverteret til kristendommen. Det bliver forbudt for muslimer at lade ikke-muslimer passe deres børn. Hermed er der fare for at miste forældremyndigheden over sine børn hvis man konverterer til kristendommen. Den muslimske forælder får hele forældremyndigheden over et barn født i et blandet ægteskab, og den ikke-muslimske part nævnes ikke i nogen dokumenter, ikke engang fødselsattesten. Ikke-muslimer må ikke længere dele deres tro med muslimer og kan få bøder og fængselsstraf eller begge dele. Ligeledes må man ikke undervise børn af muslimer eller ateister i andre religioner end islam, hvilket bliver et problem for de få kristne skoler der er i landet. Og lige som i Malaysia bliver det også forbudt for ikke-muslimer at benytte ord som ”Allah” (Gud) og ”Firman Allah” (Guds Ord) om den kristne Gud, og det bliver forbudt at bringe kristent materiale ind i landet.
Det er svært at sige hvor meget de nye love vil komme til at påvirke de kristne i landet, i og med at det stadig er tidligt i implementeringsfasen, men der udtrykkes stor bekymring fra internationale organisationer i følge World Watch Monitor.

Dansk Europamissions generalsekretær, Henrik Ertner Rasmussen, udtaler om den nye udvikling i Brunei at den vil kunne give ekstra vind i sejlene til de islamistiske kræfter der gør sig stadigt stærkere gældende i nabolandene Malaysia og Indonesien. I Brunei er det direkte ulovligt for kristne at kalde Gud ”Allah”, og det til trods for at det er netop det ord som i århundreder har været brugt af de indfødt kristne der har malajisk og det nært beslægtede indonesisk som modersmål. Gud kaldes ”Allah” i Bibelen på malaysisk og indonesisk, og i Malaysia er forsøget på at forbyde kristne at bruge det ord netop i de senere år blevet en sag som islamisterne i landet vil profilere sig på, og som bliver brugt til at skabe had og ufred mellem kristne og muslimer i landet. Derfor må vi opfordre til forbøn for de kristne i Brunei og i nabolandene om at de får visdom til at omgås deres ikke-kristne medborgere med klogskab, og at glæden ved at være kristen må lyse klart igennem dem.