Ikke-kategoriseret

Præst i Tre-selv-Kirken i Kina arresteret og forsvundet

En mulig grund er at han forsvarede de troende mod myndighedernes magtmisbrug

Af Redaktionen

Del artikel

Politiet i den centrale Henan-provins har arresteret pastor Zhang Shaojie, leder af kirken i Nanle Amt, tillige med 20 medarbejdere og menighedsmedlemmer. Myndighederne nævnte ikke grunden til arrestationerne, men kilder der har udtalt sig til organisationen ChinaAid, anfører at pastor Zhang har ”gjort myndighederne vrede” på grund af sit forsvar for de troende i hans menighed mod magtmisbrug fra kommunistiske embedsmænds side.

Det er bemærkelsesværdigt at Zhao er en del af Tre-selv-Bevægelsen, dvs. den officielle, regeringsgodkendte protestantiske kirke. I Kina er det kun registrerede trossamfund der er tilladt. Der er dog adskilligt flere medlemmer af uofficielle protestantiske kirker – ca. 80 mio. – end af Tre-selv-Bevægelsen, som tæller ca. 20 mio. medlemmer. I næsten fem år har der fra myndighedernes side været drevet en kampagne for enten at få undergrundskirkerne elimineret eller forene dem med de officielle kirker.

Ifølge lokale kilder kan arrestationen af den 48-årige pastor Zhang også være begrundet i myndighedernes ønske om at indsætte en anden end ham som leder af de kristne i området. Hvorom alting er, beskylder de troende politiet for at have ”narret” præsten ved at ”invitere ham til en samtale” den 16. november. Siden forsvandt han. Dagen efter omringede politiet kirken og tilbageholdt de troende som ville til søndagsgudstjenesten. Politiet har truet de troende og advaret dem mod at deltage i kirkens møder.

Medlemmer af menigheden og af pastor Zhangs familie samledes efter at han var blevet ført bort, foran politistationen for at protestere over arrestationen. De blev nægtet adgang til stationen og nogle blev slået. Pastor Zhangs to søstre blev tilbageholdt under protestaktionen. I nattens løb fik embedsmænd kirkemedlemmer til at komme til en lokal regeringsbygning, hvor embedsmænd advarede dem, truede dem og indgød frygt hos dem. Familierne til de arresterede har ingen oplysninger fået om hvor de befinder sig, men regeringsmedarbejdere havde optrådt på internettet forklædt som pastor Zhang for at berolige befolkningen.

Morgenen efter arrestationen var alle adgangsveje til kirken bevogtet, og enhver som forsøgte at gå ind, blev arresteret. Myndighederne havde tilmed erklæret søndag, som normalt er den ugentlige fridag, for arbejdsdag. Dermed var folk tvunget til at gå på arbejde og kunne derfor ikke gå i kirke. Kirkens midler blev for øvrigt indefrosset umiddelbart efter pastor Zhangs arrestation. Mandag aften, den 18. november, foretog myndighederne en razzia i et andet gudstjenestelokale tilhørende samme kirke og beordrede alle tilstedeværende at forlade stedet omgående.

Præstens datter, Zhang Huixing, flygtede med sin mand og parrets ti måneder gamle datter til et ukendt opholdssted, hvor de holder sig i skjul. Hun har meddelt at hun har modtaget mange truende telefonopringninger. Folk fra menigheden har kontaktet Xia Jun, en kendt borgerretsadvokat, som er hastet til Nanle for at kunne forsvare de arresterede når – eller hvis – deres sag kommer for retten.

Kilder: AsiaNews og ChinaAid