Iran

Ikke-kategoriseret

Den iranske konvertit Mostafa er løsladt

I august bad vi om forbøn for Mostafa, en kristen mand med muslimsk baggrund, som var blevet anholdt og dømt.

Af Redaktionen

Del artikel

Han blev anholdt den 27. december 2012 i Teheran, og den 9. juni kom han for retten for angiveligt at have ”deltaget i en ulovlig forsamling og deltaget i en huskirke”. Den 31. juli fik hans advokat udleveret et otte siders dokument hvori der stod at Mostafa var blevet fundet skyldig og dømt til ti års fængsel. I dokumentet var oplistet de forskellige anklager, samt de beviser der var for hvert anklagepunkt. Hans advokat ankede sagen.

Det glæder os at kunne fortælle at de vandt ankesagen. Appelhøringen blev afholdt den 30. oktober, og Mostafa fik ved den lejlighed mulighed for at svare på alle anklagerne mod ham. Retten besluttede at trække alle sigtelserne tilbage, og han blev løsladt fra Evin fængslet den 3. november.

Rundt om i Iran er der stadig mange andre troende der er fængslet, eller som venter på en høring eller på at få en afgørelse på deres ankesag.

De kristne som har støttet Mostafa, glæder sig over hans løsladelse og takker os for vores forbøn. De beder om vores fortsatte forbøn for:

  1. At Mostafa må erfare Jesu tilstedeværelse og fred hver dag i sine bestræbelser på at vende tilbage til et normalt liv.
  2. At alle som i øjeblikket har en retssag kørende mod sig, må erfare Helligåndens vejledende visdom, at anklagerne må frafaldes, eller at de må blive frifundet, og at kautionspenge må blive tilbagebetalt.
  3. At der må blive udvist nåde for dem hvis appeller er blevet afvist, og at de må blive løsladt snart.
  4. At alle involverede embedsmænd må elske barmhjertighed, handle retfærdigt, lære om Jesus og vælge at følge Ham.
  5. At Hassan Rouhani, som blev valgt som Irans præsident i juni, må leve op til sine valgløfter om at forbedre den måde hvorpå staten respekterer alle iranske borgeres rettigheder og frihed.

(Kilde: HRANA, Mohabat News)