Sri Lanka

Hjælp til selvhjælp til nødlidende kristne

Enkemand med fire børn fik hjælp til selvhjælp

Mange af Dansk Europamissions givere støttede for godt et år siden dette hjælp-til- selvhjælpsprojekt for nødlidende srilankanske kristne. Her er fem opmuntrende fortællinger om hvordan det gik.

Af Redaktionen

Del artikel

Modtager: S. Periyasami
Beskæftigelseskategori: Opdræt af geder

Periyasami mistede sin kone og fire af sine otte børn under den sidste del af krigen. Nu er han blevet genhuset og bor sammen med sine resterende fire børn. Periyasami arbejder for Mountain Saviour Kirken i Puthukkudiyiripu i Mullaitivu distriktet. Dansk Europamissions samarbejdspartner, NCEASL, tilbød ham muligheden for at få en fast indtægt ved at passe to voksne geder og et kid. Gennem dette selvstændige arbejde kan Periyasami nu tjene omkring 225 kr. om måneden ved salg af gedernes mælk og kød. Periyasami takker NCEASL for at have givet ham muligheden for at forsørge sin familie gennem gedeopdræt.

Modtager: R. Kohilawathani
Beskæftigelseskategori: Opdræt af køer

Kohilawathani er en 35-årig leder ved Kirken i Kilinochchi. Hun bor sammen med sine forældre og søskende. Da hun er eneforsørger for familien, har hun taget initiativ til at tjene til føden ved at opdrætte køer som hun har modtaget fra NCEASL, eftersom hendes far har astma og ikke kan forsørge familien. Efter at hun er begyndt på projektet har hun opnået en månedsindtægt på 180 kr. ved salg af mælk. Kohilawathani har planer om at sælg en kalv så snart den er fuldt udvokset for at skaffe endnu flere penge. Kohilawathani er meget taknemmelig for den indtægtskilde som NCEASL har skabt for hende.

Modtager: R. Dayanesh
Beskæftigelseskategori: Opdræt af geder

Dayaneshs familie gennemgik mange prøvelser, idet de blev udsat for både krig og fordrivelse på grund af den 26 år lange etniske konflikt som raserede øen. Dayanesh er eneforsørger for familien og kæmper for at forsørge sin kone og deres 4 måneder gamle søn. Dayanesh tror også på at han har et ansvar ud over at forsørge sin familie – han og hans kone tjener begge menigheden i Hebron Apostoliske Kirke i Kilinochchi. Som dedikerede arbejdere i Herrens vingård havde de ingen indtjeningsmuligheder og var fuldstændigt afhængige af Guds trofasthed. De to voksne geder og et gedekid som Dayanesh modtog som starthjælp fra NCEASL, gav ham en stabil indtægt. Han kan nu opnå en indtjening på 180 kr.. om måneden gennem salg af mælk og kød fra gederne. For Dayanesh er dette legat ikke blot et levebrød, men også en opmuntring i hans arbejde for kirken. Dayanesh tror på at dette legat er Guds velsignelse af hans familie, og han vil gøre sit bedste for at udvikle og øge de goder som han får fra denne gave.

Modtager: S. Suntharalingam
Beskæftigelseskategori: Opdræt af fjerkræ

Suntharalingam arbejder for My Saviour Kirken i Kilinochchi. Hans kone og tre døtre er blevet påvirket meget slemt af krigen. De mistede deres hjem og alt hvad de ejede.  Han tror på at hans bønner blev hørt da NCEASL forsynede ham med 40 kyllinger så han kunne begynde selvstændig virksomhed som fjerkræopdrætter. Han tjener 270 kr.. om måneden på salg af æg og kød, og det hjælper ham med at forsørge sin familie, samtidig med at han kan arbejde for kirken.

Modtager: M. Mylananthan
Beskæftigelseskategori: Opdræt af fjerkræ

Mylananthan er far til to døtre og en søn. Han arbejder for Jesus Christ Gospel Ministry Church i Mullaitivu. Hans familie blev tvunget til at flytte flere gange under krigen og han mistede sin ejendom og alle sine ejendele. Mylananthan er beskæftiget med at opdrætte fjerkræ og tjener cirka 200 kr. om måneden ved salg af æg og kød. Han bruger disse penge til at betale for skolegang til sine børn. Mylananthan er meget taknemmelig for de 20 kyllinger NCEASL har forsynet ham med, som hjalp ham til at starte sin virksomhed.