Kasakhstan

Fortalervirksomhed

Advokathjælp sikrede pastor Yerzhan frifindelse i højesteret

Pastor Yerzhan Ushanovs fra Kasakhstan blev idømt en stor bøde - blot fordi han havde bedt for en syg kvinde. Men takket være den advokathjælp han fik, blev han frifundet

Af Samuel

Pastor Yerzhan omgivet af sin familie

Del artikel

Mens jeg for nylig interviewede pastor Yerzhan, gik det op for mig, hvor vigtigt et redskab advokathjælp er i arbejdet for at hjælpe forfulgte kristne – især når politiet anklager dem for forbrydelser de ikke har begået. Pastor Yerzhan fortæller selv at havde han ikke fået advokathjælp, var han ikke blevet frikendt for den forbrydelse han fejlagtigt blev anklaget for.

Ransagning lørdag klokken 7

Sagen startede med at der kom en kvinde til kirken der ønskede forbøn, og han bad for hende med håndspålæggelse. Herefter, den 21. juni 2011, en lørdag klokken 7 om morgenen, bankede det på døren. Han fortæller: “Min ældste datter åbnede døren – og blev skubbet væk. Jeg lå og sov og kom ud i undertøj. Pigen skreg ‘far!'”.

Agenterne fremviste dokumenter der viste at de var fra KNB, som er en af efterretningstjenesterne i Kasakhstan og i øvrigt arvtageren til KGB.

På et tidspunkt under ransagningen spurgte de pastor Yerzhan om han ville gå udenfor og fortælle personer fra kirken at de ikke skulle forstyrre ham. Da han kom tilbage, så han bogenModerne hypnose placeret i sit hjem, selvom den slet ikke tilhørte ham. Han blev blandt andet anklaget for at have skadet et menneskes helbred gennem forbøn.

“Jeg tilgiver dig”

“Fra begyndelsen tilgav jeg”, fortæller han. “Efter KNB havde ransaget mit hjem i fem timer, sagde jeg til KNB-manden: ‘Jeg tilgiver dig’. Så grinte KNB-manden og sagde: ‘Det sagde en anden pastor også, da vi ransagede hans kirke. Da KNB ransagede hjemmet, serverede min kone te for dem, og de spurgte undrende: ‘Hvorfor det?’ Men hun ønskede at vise KNB-agenterne kærlighed”.

Dømt af lokal og regional domstol

Der var to retssager: én mod kirken og én mod pastor Yerzhan. Samlet krævede anklageren 70.000 amerikanske dollars i bøde. Kirken fik dog en god advokat der stiller sine kvalifikationer til rådighed for kristne.

Efterretningstjenesten havde fundet en person der i retten vidnede om at han havde fået det dårligt af at gå i pastor Yerzhans kirke. Manden påstod at han var kommet trofast i kirken, men Yerzhan siger at han kun har set ham tre gange – og mener i øvrigt at vidnet er en kriminel som KNB havde fundet, og som var villig til at lade sig bruge – mod sandsynligvis at få noget til gengæld.

Frikendt i højesteret

Pastor Yerzhan var dog frimodig og ankede sagen til højesteret – og det var her vendepunktet kom. Sundhedsmyndighederne støttede ham nemlig i at bøn for syge ikke var skadeligt, men var en velsignelse.

De to lavere domstole havde kun lyttet til efterretningstjenesten KNB og deres vidne, men højesteret ville høre hvad kirkens 50 medlemmer mente om kirken. Medlemmerne stod frem og kunne fortælle om hvordan deres liv var blevet forvandlet da de blev kristne, eksempelvis at de før havde været misbrugere, men at Gud havde hjulpet dem med deres problemer, og at de havde fået et helt nyt liv.

Højesteret valgte i deres vurdering af sagen ikke at tage det falske vidnes forklaring til følge, men lægge vægt på udsagnene fra kirkens medlemmer, der talte positivt om pastoren. Højesteret frikendte pastor Yerzhan i 2012, som beskrevet i Dansk Europamissions blad og på www.forfulgtekristne.dk, og i begyndelsen af 2013 blev han tilkendt en kompensation.

Frikendelse gav frimodighed til landets præster

Inden frikendelsen sagde en pastor i landet at: “vi skal passe på med håndspålæggelse”. Efter frikendelsen blev pastorerne glade og beder nu frimodigt for syge med håndspålæggelse.

Dette er en sag der danne præcedens for andre sager. “Det er vigtigt at vi beder for mennesker”, siger pastor Yerzhan.

Vi kan hjælpe

Til trods for at kirken denne gang fik medhold i retten, har KNB intensiveret overgrebene på kristne i den seneste tid i Kasakhstan. Derfor har de kristne brug for økonomisk hjælp så de kan engagere advokater der kan føre deres sag. Disse advokater er i øvrigt ofte kristne. Der er mange omkostninger ved sagerne, og vi, deres brødre og søstre i Vesten, kan konkret række en hjælpende hånd til kristne der udsættes for falske anklager.

Gud vendte retssag til platform for vidnesbyrd

Til trods for at have været under falske anklager og gennem tre retssager, siger pastor Yerzhan at Gud gennem sagen har givet ham mulighed for at vidne om sin tro. Pastor Yerzhan siger om sagen: “Det var et åndeligt slag, hvor Satan angreb, men jeg fik også mange venner under sagen, og det var en god tid for mig.

Jeg tror at alle i politiet vil komme til tro”, fortæller pastor Yerzhan. Mange har hørt vidnesbyrdet om hvordan Gud har forvandlet menneskers liv, eksempelvis alkoholikere og brudte familier.

Er den kristne tro russisk?

“Den øverste dommer spurgte hvorfor jeg var blevet kristen, det vil sige valgt den tro der i Kasakhstan anses for at være russernes tro, og hvorfor jeg havde forladt islam.

Dommeren sagde: Vi er 16 millioner mennesker i Kasakhstan. Vi vil miste vores identitet hvis mennesker bliver kristne.

Jeg svarede: Jeg er blevet mere kasakhisk efter jeg blev kristen end jeg var før, jeg har for eksempel lært sproget kasakhisk i stedet for kun russisk” [som stadig er hovedsproget i landet, mere end 20 år efter Sovjetunionens sammenbrud, red.]. Yershan fortæller: “Hvis det ikke havde været for retssagen, havde jeg ikke fået mulighed for at vidne for så mange”.

Det sidste ord han sagde i retten til det falske vidne var: “Du er ikke min fjende. Hvis du har brug for hjælp kan du altid komme i kirke” – og det gjorde at tilhørerne kunne se den holdning mennesker har som tror på Jesus.