Iran

Ikke-kategoriseret

Bed for pastor Farshid – som er idømt seks års fængsel

Af Redaktionen

Del artikel

Dansk Europamissions samarbejdspartner har sendt denne anmodning om forbøn for pastor Farshid Fathi, hvis dom på seks års fængsel blev stadfæstet ved hans appelhøring i sidste uge. Han har været fængslet i 18 måneder indtil videre, og skal nu forblive i det berygtede Evin-fængsel og afsone resten af sin straf.

Farshid blev arresteret i december 2010 for at udøve sit præsteembede, men myndighederne har konsekvent fremstillet hans handlinger som politiske lovovertrædelser.

Denne nye udvikling i sagen viser endnu engang de uretfærdigheder der begås mod kristne i Iran. Dog er Farshid en mand efter Guds hjerte, og Gud vil være trofast mod ham. Jeg er overbevist om at jo mere kirken i Iran bliver forfulgt, jo mere vil den vokse. Sådanne uretfærdigheder vil blot føre til at endnu flere Iranere vil ønske at lære den Jesus at kende som folk som Farshid forkynder.

Farshid er blevet et skinnende lys for Kristus i Evin-fængslet. Endda i så høj grad at en søn af en iransk ayatollah i en video på YouTube har kommenteret på Farshids venlige væsen og bemærket hvor højt elsket Farshid er blandt de andre fanger.

Når du beder for Farshid, så bed venligst for:

– Urokkelig udholdenhed, Herrens dybe fred og Guds beskyttelse til Farshid gennem resten af hans tid i fængslet. Bed for at han fortsat vil være et lys i mørket i Evin.

– Farhids familie, hans kone Leila og deres to børn Rosana og Bardia. Bed for at de må finde trøst hos Herren og i Hans kirke i denne tid.

– De, som forfølger Farshid og andre kristne: bed om at de må omvende sig fra deres veje og lære Jesus Kristus at kende.

– Kirken i Iran: at den vil fortsætte med at vokse mere end vi kan forestille os, og at vore iranske brødre og søstre vil få fri adgang til Skriften og til et fællesskab med hinanden.

– Trøst og mod til de mange andre iranske kristne som er i fængsel og venter på deres dom, eller som lige nu afsoner en straf i Iran på grund af deres tro.

Mange tak for jeres fortsatte forbøn. Når kristne bliver løsladt fra fængslet vidner de ofte til mig om at de blev styrket gennem forbøn fra deres familie over hele jorden mens de var fængslet.

Læs mere om arbejdet for de forfulgte kristne i Iran her…