Iran

Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

”De arresterede os og mange andre troende…”

"Jeg vil spørge, om I vil bede for os. Vi er sikre på, at Gud aldrig vil forlade eller svigte os. Gud velsigne jer…" - Telefonbesked fra arresteret, iransk kristen.

Af Samuel

Del artikel

Vennerne, der tog imod beskeden, var imponerede over den arresteredes mod og ro i denne situation.

Bevæbnede, civilklædte specialstyrker kom med magtanvendelse ind i de kristnes hjem, mens de sov. Verbalt og fysisk mishandlede de dem. De blev lagt i håndjern og sendt til forhør. Blandt de arresterede var fem ægtepar. Et ægtepar blev adskilt fra deres to år gamle barn. Et andet par blev tvunget til at forlade et spædbarn, som moderen stadig ammede. Et antal enlige kvinder blev også taget med.

Ved denne aktion var målet, at yderligere 16 kristne skulle have været arresteret, men de var ikke hjemme. Sikkerhedsstyrkerne brød ind i mindst fem sådanne hjem, ransagede dem, tog personlige ejendele, skiftede låsene og forseglede dørene. Familiemedlemmer til disse kristne blev ringet op af myndighederne og truet. De fik besked på at fortælle de kristne, at de skulle overgive sig.

Iranske kristne der har været arresteret

Hårde forfølgelser af evangeliske kristne

Denne aktion er blot ét eksempel på de forfølgelser, iranske, evangeliske kristne i Iran oplever i denne tid. Mens assyriske, kaldæiske og armenske kristne minoriteter i Iran nyder en vis frihed, på betingelse af, at de ikke deler Evangeliet med iranere, oplever evangeliske kristne iranere, der vælger at dele deres tro med andre, hårde forfølgelser. Nogle betaler med deres liv. Desuden er diskrimination udbredt, og de evangeliske kristne er tvunget til at mødes hemmeligt i hjemmene.

Præsident Mahmoud Ahmadinejad har gjort det til sit mål at stoppe husmenighederne og har udtalt: “Jeg vil stoppe kristendommen i dette land.”

Mange iraneres frustration over det islamiske styre kommer jævnligt til udtryk i demonstrationer. Mange har et ønske om reformer og er samtidig åbne over for Evangeliet. (Foto: Hamed Sabar)

Mange iranere kommer til tro

Samtidig vokser antallet af evangeliske kristne nærmest eksplosivt i Iran. I 1979 var der anslået 500 kristne i Iran med muslimsk baggrund. Et konservativt skøn er, at dette tal i dag er vokset til 200.000 mennesker.

De evangeliske kristne i Iran er meget frimodige i deres tro. Når de mødes hemmeligt, beder de Gud give dem frimodighed til at sprede Evangeliet. Der er grobund for Guds ord i Iran, da mange iranere er trætte af islam, som er den religion, som præstestyret forsøger at presse befolkningen til at følge. I stedet er mange åbne over for den kristne tro. Vi kan møde de kristnes ønske om bibler og bibeldele, så endnu flere iranere kan få chancen for at høre budskabet om frelse og nyt liv ved tro på Jesus Kristus.

De har brug for vores hjælp

Familier oplever, at de må give afkald på indkomst, når et familiemedlem sidder i fængsel for sin tros skyld og ikke kan tjene penge. Vi, deres kristne brødre og søstre i mere frie og velstående lande, kan række en hjælpende hånd ud til dem og give familierne økonomisk støtte i denne situation.

Iranske kristne der har været arresteret

Desuden kan det være vanskeligt for kristne, der har været i fængsel, at få arbejde igen. Vi kan stå sammen med dem og støtte dem, når de økonomisk betaler en høj pris for deres tro på Jesus i Iran.

Kristne, der arresteres, kan opleve timelange forhør – ofte med bind for øjnene -, at blive misbrugt verbalt, slået, frarøvet deres søvn, truet med henrettelse og nægtet lægebehandling. Med din pengegave kan du sikre, at kristne, der har været igennem disse forfølgelser, kan få sjælesorg og rådgivning, så de kan få trøst og komme videre i livet.