Turkmenistan

Fortalervirksomhed

Pastor Ilmurad Nurliev vil bede og prise Gud i julen i fængslet

Det fortæller hans hustru Maya Nurlieva om sin mand, pinsepastor Ilmurad Nurliev, der på baggrund af falske anklager er idømt fire års fængsel.

Af Samuel

Del artikel

De kristne i Turkmenistan betaler en høj pris for deres tro på Jesus. Blandt dem er pastor Ilmurad Nurliev og hans familie. Pastoren, der har to børnebørn, blev den 21. oktober idømt fire års fængsel, som kan vise sig at skulle afsones i Seydi arbejdslejren, hvor også andre kristne ledere har afsonet deres straffe som samvittighedsfanger. Der er indikationer på, at fangerne i denne lejr tortureres med psykotropisk medicin, det vil sige medicin, der ændrer deres opfattelsesevne, bevidsthed, humør og adfærd.

På trods af disse omstændigheder vil han bede og prise Gud denne jul i fængslet fortæller hans hustru Maya til nyhedstjenesten Forum 18, som Dansk Europamission er medstifter af. Hun fortæller i den forbindelse, at han har skrevet salmer og sange på russisk og turkmensk. I fængslet har han ikke fået lov til at have en Bibel, ikke engang et eksemplar af Det nye Testamente. I det mindste kan han dog meget af Bibelen udenad, fortæller Maya der ikke har set sin mand siden den 30. november i år.

Men hvordan har pastor Ilmurad Nurliev gjort sig skyldig til den hårde dom? Årsagen er, at medlemmerne i menigheden, hvor han er pastor i byen Mary i det sydøstlige Turkmenistan, har betalt tiende, altså ti procent af deres indkomst til menigheden. Det er et princip, kristne på tværs af kirkesamfund frivilligt praktiserer og finder begrundelse for i både Det gamle og Det nye Testamente i Bibelen.

Har politiet selv fabrikeret anklagerne?

På trods heraf blev pastor Nurliev dømt for svindel – for “gentagne gange” at have “påført borgeren betydelige tab”. Der er dog mange forhold, der indikerer, at denne dom er afsagt på et fejlagtigt grundlag.

Blandt andet fortalte ét af de to vidner, Akmuradovna Gurbanova, at hun havde givet pastor Nurliev penge den 1. januar 2010. Imidlertid viser en kendelse af 17. december 2009, som nyhedstjenesten Forum 18 har set, at dette vidne af den samme dommer og i samme by var blevet idømt en treårig fængselsdom for “hooliganisme under anvendelse af våben,” en dom, som hun afsonede, mens den påståede betaling fandt sted. Hun fik amnesti og blev løsladt den 9. maj 2010. Hvordan kan hun have betalt penge til pastor Ilmurad Nurliev, mens hun sad i fængsel? En begrundelse for et sådant vidneudsagn kan ifølge iagttagere være, at indsatte er sårbare overfor pres fra myndighederne til at skrive under på politi-fabrikerede anklager. Et andet vidne har ifølge pastor Ilmurads hustru Maya kun været i kirke én gang, den 23. maj 2010, men påstår at have betalt tiende siden 1. januar 2010.

Menigheden støtter deres pastor

Mens der således kan stilles spørgsmålstegn ved troværdigheden af anklagerens vidner, er det er værd at bemærke, at medlemmerne i menigheden offentligt støtter deres pastor, hvilket er udtryk for stor frimodighed i et land som Turkmenistan, hvor forfølgelserne af kristne er blandt de hårdeste i verden. Således mødte næsten alle medlemmerne op i retssalen, ligesom de underskrev en appel for deres pastor. Desuden udviste pastorkollegaer ligeledes stort mod ved at møde op i retssalen En diplomat fra den amerikanske ambassade i hovedstaden Ashgabat fik ikke tilladelse til at møde op i retssalen.

Idømt behandling for afhængighed af narkotika

Noget af det mest forundrende ved dommen er imidlertid, at pastor Ilmurad idømmes tvungen medicinsk behandling for afhængighed af narkotika. Før pastor Ilmurad blev frelst i 1999, var han stofmisbruger, men da han kom til tro på Jesus, opgav han på blot én dag stofferne. Ligeledes har han sidenhen været bloddonor, da han er i en sjælden blodgruppe, og et certifikat bekræfter, at han siden 2008 har doneret blod til gravide mødre på et distriktshospital. Hvordan kan en person, der godkendt som bloddonor til gravide, idømmes behandling for stofmisbrug?

På baggrund af det usammenhængende bevismateriale mod pastor Ilmurad, samt den fejlagtige behandlingsdom, kan dommen i stedet for et udtryk for retfærdighed klart iagttages som forfølgelse. Dansk Europamissions opfordrer til forbøn for pastoren og hans familie denne jul.