Nordkorea

Nødhjælp til kristne der risikerer chikane, diskrimination og forfølgelse

Livsvigtig hjælp til kristne i Nordkorea

I næsten 14 år er Dansk Europamissions partner, Helping Hands Korea (HHK), af Herren blevet ledet til at hjælpe nordkoreanere i nød. Bortset fra velovervåget fødevarehjælp inde i Nordkorea har denne hjælp altid bestået i en eller anden form for hjælp til nordkoreanske flygtninge, f.eks. husly, støtte til statsløse forældreløse børn, redning af flygtninge langs undergrundsjernbanen samt evangelisering blandt afhoppere i Kina.

Af Redaktionen

Del artikel

Billede: Medarbejder fra Dansk Europamission i samtale med nordkoreansk kvinde, der sammen med sin datter satte livet på spil og flygtede til Kina for at få lægehjælp og medicin til sin datter.

Inden for de sidste 12 måneder er der imidlertid dukket et nyt aspekt af vores arbejde op, og samarbejdet mellem HHK og Dansk Europamission, som har øget vores effektivitet markant i de sidste syv år, har nu fået en ny og ekstra dimension. Vi blev i løbet af det forgangne år ved Guds hjælp præsenteret for en trofast asiatisk missionær, som i stilhed har tjent den nordkoreanske undergrundskirke i næsten to årtier. Da han hjalp os med at fordele Det nye Testamente på koreansk til flygtninge i Kina, fik vi kendskab til hans langvarige arbejde og det desperate  behov for medicin blandt forfulgte brødre inde i Nordkorea.

Det burde ikke komme som en overraskelse, at de samme helbredsmæssige lidelser og ernæringsrelaterede sygdomme, som rammer den nordkoreanske befolkning i almindelighed, også rammer Nordkoreas skjulte huskirke. Tuberkulose, dysenteri, diverse influenza-typer, feber- og gigtsygdomme er blot nogle af de medicinske udfordringer, som rammer brødrene i huskirken, især de ældre troende, som har måttet udholde årtiers afsavn, chikane og skræmmekampagner. I takt med, at den ældre generation af kristne ledere forbereder sig på at give lederstaven videre til de yngre troende, er deres helbred af stor betydning og kilde til voksende bekymring.

I de tre måneder, der er gået, siden Kim Jong-il-regimet vedtog den katastrofale valuta-redenomineringsplan, som fik selv mellemindkomstfamiliernes små opsparinger til at forsvinde, er alle nordkoreaneres trængsler taget til. Eftersom bogstavelig talt al medicin til gennemsnitsborgere skal købes med privat opsparede midler, er de økonomiske forhold for kristne familier blevet alvorligere ligesom for resten af befolkningen. Ældre troende er naturligvis mere sårbare over for sygdom end yngre og fysisk mere stærke.

Vi er Herren yderst taknemmelige for, at Dansk Europamission og dets trofaste givere har reageret på HHK’s anmodning om hjælp med deres karakteristiske varme og gavmildhed.