Iran

Ikke-kategoriseret

To iranske kristne kvinder for retten

Deres ”forbrydelse”: De er blevet kristne

Af Redaktionen

Del artikel

Ved en dramatisk retshøring for Irans revolutionsdomstol i Teheran søndag den 9. august fik de to kristne kvinder Maryam Rustampoor (27) og Marzieh Amirizadeh (30) besked på at afsværge deres tro på Kristus. Selv om kvinderne blev udsat for stærkt pres, erklærede de begge, at de ikke ville fornægte deres tro. Maryam og Marzieh blev oprindelig arresteret den 5. marts 2009 og har lidt meget under deres fængselsophold, bl.a. på grund af dårligt helbred, isolationsfængsling og mange timer lange forhør med bind for øjnene.

Lørdag den 8. august blev Maryam og Marzieh tilsagt at møde i retten søndag den 9. august for at få en dom i deres sag. Den hovedansvarlige for forhørene havde anbefalet en dom for frafald fra islam, men da kvinderne mødte op, blev der ikke afsagt nogen dom. I stedet fokuserede retshøringen på viceanklageren ved navn Haddad, som udspurgte Maryam og Marzieh om deres tro og ville have dem til at afsværge den både mundtligt og skriftligt. Dette gjorde det klart, at Maryam og Marziehs eneste forbrydelse i rettens øjne var, at de var konverteret til kristendommen.

Haddad spurgte de to kvinder, om de var kristne. De svarede: ”Vi elsker Jesus.” Anklageren gentog sit spørgsmål, og de svarede: ”Ja, vi er kristne,” hvortil Haddad sagde: ”I var muslimer, og nu er I blevet kristne.” De svarede: ”Vi blev født i muslimske familier, men vi var ikke muslimer.”

Haddad fortsatte med at udspørge dem og spurgte, om de fortrød, at de var blevet kristne, hvortil de svarede: ”Vi fortryder intet.”

Derefter erklærede han med eftertryk: ”I bør afsværge jeres tro mundtligt og skriftligt.” De stod fast og svarede: ”Vi vil ikke fornægte vor tro.”

I et spændt øjeblik under afhøringen fortalte Maryam og Marzieh, at de troede på, at Gud ved Helligånden havde bragt dem til syndserkendelse. Haddad sagde til dem: ”Det er umuligt for Gud at tale med mennesker.” Maryam gik over til at spørge ham: ”Sætter du spørgsmålstegn ved, om Gud er almægtig?” hvortil Haddad svarede: ”Du er ikke værdig til, at Gud taler til dig.” Marzieh sagde: ”Det er Gud og ikke dig, som bestemmer, om jeg er værdig.”

Haddad gav kvinderne besked på at vende tilbage til fængslet og tænke over de valgmuligheder, de havde fået, og at komme tilbage, når de var klar (til at adlyde). Maryam og Marzieh sagde: ”Vi har allerede tænkt.”

Ved slutningen af retshøringen sagde Haddad til dem, at en dommer ville afsige dommen over dem, selv om det ikke er klart, hvem der nu vil være dommer i deres sag. Han tillod Maryam og Marzieh at være repræsenteret af en advokat for første gang, siden de blev arresteret.

Begge kvinderne er i skrivende stund tilbage i Evin-fængslet i Teheran. Under hele deres svære tid i fængslet har de begge haft det dårligt og har tabt sig meget. Marzieh lider af smerter pga. et vedvarende problem med rygsøjlen, foruden at hun har haft en infektion i en tand og intense anfald af hovedpine. Hun har akut behov for lægehjælp. For to måneder siden fortalte fængselsbetjente hende, at fængslet havde det nødvendige lægeudstyr, og at de ville sørge for hende, men indtil nu har hun ikke fået nogen egentlig behandling.

Trods embedsmændenes koncentrerede indsats for at presse Maryam og Marzieh til at afsværge deres tro elsker de Jesus, og de er fast besluttede på at fastholde troen til enden, uanset hvad der måtte ske. De har vist deres kærlighed til Jesus og er parat til at lade livet for Ham, hvis de bliver kaldet til det. Efter retshøringen den 9. august sagde de: ”Hvis vi skal ud af fængslet, ønsker vi, at det skal være med ære.”

Maryam og Marziehs sag er en klar og grov krænkelse af menneskerettighederne og religionsfriheden fra de iranske myndigheders side. De to kvinder fortjener støtte fra alle, som respekterer menneskerettighederne, samt at blive løsladt uden sigtelser, så at de fremover kan leve et liv i frihed.

Tak for forbøn for Maryam og Marzieh!

Kilde: Dansk Europamissions samarbejdspartner Elam Ministries