Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Resultater 2022

Hvilke resultater skabes der, når du investerer i Dansk Europamissions arbejde?

Resultater 2022

Afghanistan

Gratis lægehjælp til fattige

Dansk Europamissions givere støtter, at fattige familier kan få gratis lægehjælp. Afghanistans økonomi, der i mange år har været ringe på grund af krig og konflikter, har efter Talibans overtagelse af magten været i frit fald. Landets økonomiske sammenbrud har forårsaget mange vanskeligheder for befolkningen, og de fleste familier oplever sult og sundhedsproblemer, bl.a. som følge af ringe levevilkår. Gratis lægehjælp til fattige familier er derfor afgørende for mange familiers sundhed. Vores samarbejdspartner beretter om, at mange i lokalsamfundet betragter den gratis lægehjælp for Guds nåde.

Den gratis lægehjælp omfatter eksempelvis behandling for øre-, næse og halssygdomme, tandproblemer, øjensygdomme, malaria, diabetes, brandsår, vitamin- og mineralmangel samt fødselshjælp og gynækologiske undersøgelser. Der tilbydes vacciner mod tuberkulose, hepatitis, polio, stivkrampe, mæslinger, pneumokokker, rotavirus og covid-19. Vores samarbejdspartner afholder desuden ugentligt seminarer for kvinder, hvor der undervises i sundhed og hygiejne, herunder om ernæring, familieplanlægning, rengøring og generel sygedomsforebyggelse.

Dansk Europamission sikrede i 2022, at 14.710 mænd, kvinder og børn kunne få behandling.

Støtte til afghanske flygtninge i naboland: Husmenighed og fodboldtjeneste

Afghanistan er måske det farligste land at være kristen i. Mange kristne er derfor flygtet ud af landet på grund af forfølgelse. Alligevel spredes evangeliet blandt afghanere.
Dansk Europamissions givere har siden april månedligt støttet et afghansk ægtepar, som bor i et naboland til Afghanistan. De måtte flygte fra deres hjemland efter trusler fra Taliban. Parret har startet en husmenighed for afghanske flygtninge, og afholder derudover kirke over Zoom, hvor afghanere fra andre lande kan deltage. Manden har desuden en fodboldtjeneste, hvor tre drenge- og et pigehold spiller fodbold. Dette giver ham og hans team mulighed for at opmuntre afghanske børn og unge og dele deres kristne tro.

 

Egypten

Al-Beshara: Mediemission

Opfølgningsteamet til Al-Beshara blev i 2022 en del af Dansk Europamissions arbejde. Organisationen står bag et stort mediearbejde i Mellemøsten, hvor de gennem videoer på Youtube og opslag på Facebook kommunikerer Guds kærlighed til muslimer. Med støtte fra Dansk Europamissions givere er en lokal kristen medarbejder månedligt blevet aflønnet. Han er ansat til at svare på spørgsmål fra mennesker, der ønsker at høre mere, med formålet om, at lede muslimer til Jesus og hjælpe dem med at finde en lokal kirke.

 

Eritrea og Tigray

I samarbejde med Helen Berhane er der i Tigray-provinsen ydet støtte til torturofre, eksempelvis medicin, tøj, støtte til husleje og behandling på sygehus for skader som følge af tortur, bl.a. øje, diabetes og nyresygdom. 

Desuden er der uddelt mad til fattige i Eritrea.

 

Indien

Hjælp til selvhjælp

I en landsby i et fattigt område i det sydlige Indien, støtter Dansk Europamissions givere, at lokale kristne kan give hjælp til selvhjælp.

 • I projektet afholdes der sykurser. I 2022 deltog og afsluttede 23 kvinder et sykursus og modtog et officielt certifikat i syning, som kan anvendes til at søge job indenfor tekstilindustrien. Foruden uddannelse har kvinderne desuden modtaget rådgivning og sjælesorg, og blevet en del af et fællesskab med kvinder i samme situation.
 • Et ægtepar, der er kasteløse, er blevet ansat til at passe projektets køer og geder. Selvom kastesystemet officielt er afskaffet, har ægteparrets status som kasteløs haft store konsekvenser og medført stigmatisering. Gennem ansættelse føler parret sig set og accepteret og kan sikre sig en indtægt.
 • Projektlederen har kontakt med 37 familier, der har fået geder til opdræt, som får besøg og bliver opmuntret gennem bøn, rådgivning og fællesskab.

 

Irak

Situationen i Irak er ustabil. Den politiske krise forårsaget af intra-sekteriske stridigheder, inflationen på grund af Covid-19-reglerne og krigen i Ukraine, samt tyrkiske og iranske bombardementer på irakisk jord, indebærer at landet er præget af både politiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, som har ødelæggende konsekvenser for den enkelte iraner.

Nødhjælp

Med støtte fra Dansk Europamissions givere, når den lokale kirke ud til fattige og trængende med nødhjælp. I løbet af 2022 sikrede Dansk Europamissions givere, at:

 • 9.262 madpakker blev udelt til irakere i nød.
 • Og at 951 mennesker modtog akut lægehjælp eller medicin, hygiejnesæt bestående af rengøringsmidler, sæbe, bleer og hygiejnebind og klude og tæpper.

 

Psykisk hjælp til tidligere sexslaver

I løbet af året har 31 yazidi-kvinder, på baggrund af Dansk Europamissions giveres bidrag, modtaget intensiv pleje og specialiseret behandling gennem et 5 ugers intensivt forløb. Kvinderne var dybt traumatiseret som følge af, at de er blevet misbrugt som sexslaver af ISIS, efter at ISIS invaderede deres byer og dræbte deres mænd. Gennem forløbet blev mange af kvinderne i stand til at genvinde deres fysiske og mentale styrke, og fik håb og et formål med deres liv tilbage.

Dansk Europamissions givere bidrog desuden til, at disse kvinder samt 16 enker modtog et kursus i indkomstskabelse med sigte på at give dem redskaber til at kunne tjene en indkomst.

 

Skolegang

45 kristne børn og unge modtog støtte til skolegang og videreuddannelse. Modtagerne er diskriminerede og internt fordrevne, og har fået frataget muligheden for at gå i skole. Takket være bidraget fra Dansk Europamissions givere har vores samarbejdspartner organiseret lærere og transport til kristne skoler. Dermed forsøger man at give den såkaldte ”tabte generation” deres fremtid tilbage i Irak.

 

Iran

Forfølgelsen af kristne og andre anderledes tænkende i Iran fortsætter. Protestbevægelsen mod det iranske regime, der blev udløst i september 2022 efter Mahsa Aminis død, har øget undertrykkelsen i landet, idet regeringen søger at bevare kontrollen. Som følge heraf er antallet af anholdelser generelt steget, herunder også af kristne. Ikke desto mindre er mange kristne fortsat fast besluttet på at dele evangeliet og det sande håb om frihed i Kristus – midt i urolighederne.

 

Støtte til kristne samvittighedsfanger og deres familier

Når kristne i Iran anholdes, og dermed ikke længere kan bidrage til at forsørge deres familier, efterlades familien ofte i en økonomiske vanskelig situation. Også fangerne selv kan være økonomisk udfordret, idet man i det iranske fængselssystem selv er ansvarlig for udgifter til mad, tøj og andre basale fornødenheder. Dansk Europamissions givere støtter derfor kristne samvittighedsfanger og deres familier – til opmuntring i den meget svære situation, som de står i. Vores samarbejdspartner fortæller, at modtagerne styrkes i troen, når de modtager hjælp fra den globale kirke midt i forfølgelse.

I 2022 har Dansk Europamissions givere hjulpet 12 iranske samvittighedsfanger og deres familier med at dække deres udgifter til blandt andet mad, tøj, lægehjælp, husleje, vand, el og varme.

 

Indsmugling og uddeling af Nye Testamenter

Vores samarbejdspartner beretter, at den økonomiske og samfundsmæssige nød, som iranere oplever, kun har styrket iranernes interesse for Jesu budskab og det håb, han tilbyder. Mange oplever en stigende desillusionering over det islamiske regime, hvilket har resulteret i en åndelig åbenhed overfor evangeliet. Uddeling af Det Nye Testamenter er derfor særligt i denne tid en vigtig opgave, og i Iran en effektiv metode til at nå ud med budskabet, idet iranerne kulturelt set særligt værdsætter det trykte ord, og i mødet med ordet oplever Jesu kærlighed.

Dansk Europamission sikrede i 2022, at 15.549 eksemplarer af Det Nye Testamente kunne trykkes og indsmugles i landet. Bøgerne uddeles af kristne iranere, der har et brændende ønske om at dele Guds håb og kærlighed med deres landsmænd.

Hemmelige projekter

Advokatbistand til kirke i Centralasien

I Centralasien er der jævnligt eksempler på, at kristne og kirker uretfærdigt bliver anklaget af myndighederne. Dansk Europamissions givere sikrede i 2022, at en kirke kunne få advokathjælp, da den var under falske anklager. På grund af hjælpen var det muligt at få god og nødvendig juridisk bistand, og kirken vandt flertallet af retssagerne, der var anlagt imod den.

 

Tandlægebehandling til torturoffer

En kristen blev i et fængsel i et lukket land udsat for voldsom tortur, som beskadigede vedkommende mund. Dansk Europamissions givere sikrede, at den forfulgte kristne kunne få tandlægehjælp af høj kvalitet i et andet land.

 

Hofteoperation

Dansk Europamissions kontaktperson i et lukket land fik støtte til en hofteoperation på et sygehus i et andet land, hvor kvaliteten var højere end i hjemlandet.

I samme lukkede land fik syge og fattige kristne hjælp til behandling og indkøb af medicin.

Fremtid og håb til udsatte kvinder

I et land i Centralasien støtter Dansk Europamissions givere kvinder, der har været udsat for vold, trafficking og prostitution. I projektet får kvinderne sikkerhed i et krisecenter, hvor de gennem deres ophold modtager sjælesorg, advokat- og lægehjælp samt jobtræning. Arbejdet drives af lokale, kristne kvinder. De udsatte kvinder er i et støttende miljø, hvor de kan udvikle deres kreative evner og sociale færdigheder. Yderligere får kvinderne fra krisecenteret og andre udsatte kvinder i området mulighed for at deltage i jobrettede erhvervskurser. På denne måde søger man, at vise dem en vej ud af krisen gennem hjælp til selvhjælp, så de får håb og en god fremtid.

I 2022 har Dansk Europamissions givere bidraget til, at:

 • 30 kvinder og 13 børn har kunne have ophold på krisecenteret.
 • 572 kvinder har fået jobtræning i hhv. syning, madlavning, smykker, broderi og frisør. I 2022 åbnede projektet to nye jobtræningscentre, så jobtræning nu foregår på fem forskellige lokaliteter.
 • 125 mennesker har fået psykologisk hjælp.
 • 69 kvinder har fået juridisk bistand.

Projektet forsøger foruden den konkrete hjælp også at skabe større bevidsthed om kvinders rettigheder i et land, hvor kvinder i høj grad opfattes som andenrangsborgere. Med støtte fra Dansk Europamissions givere har projektet i 2022

 • Undervist 571 offentlige ansatte. Eksempelvis blev der afholdt seminarer for læger om håndtering af ofre for seksuel misbrug og et seminar for lærere om konsekvenserne af vold i hjemmet.
 • Afholdt seminarer for udsatte kvinder om kvinders rettigheder, hvor 316 kvinder deltog.
 • Undervist studerende i emner såsom: Kønbaseret vold, menneskerettigheder, vold i hjemmet og menneskehandel. 2448 studerende deltog.

Projektet har derudover et tæt samarbejde med myndighederne, og ofte henvises kvinder til projektet af politiet.

 

Poser med Håb

I 2022 sikrede Dansk Europamissions givere, at 1.084 Poser med Håb (poser med mad) kunne deles ud til fattige familier i en række byer i et land i Centralasien. I alt blev 84 familier og 7 enlige hjulpet, svarende til mindst 385 personer. Dansk Europamissions givere støttede desuden, at 20 børn fra hjem, der har modtager Poser med Håb, kunne deltage på sommerlejr.

I et andet land i Centralasien modtog mindst 1.500 personer Poser med Håb med støtte fra Dansk Europamissions givere.

I projektet deler kristne mad ud til forældreløse og de absolut fattigste familier, der typisk befinder sig i en vanskelig økonomisk situation, som følge af en forælders død, skilsmisse eller alkoholmisbrug i hjemmet. Takket være hjælpen undgik mange familier at sulte, og mange var i stand til at håndtere andre udfordringer som følge af hjælpen, idet de nu kunne købe medicin eller andre fornødenheder for de penge, de ville have brugt på mad.

Gennem projektet kommer kristne i kontakt med mange mennesker, som de måske ellers aldrig ville have mødt, og de får mulighed for ikke blot at fortælle om Guds kærlighed men også vise den. Flere modtagere bliver nysgerrige, og ønsker at høre mere, og der er mange eksempler på, at modtagerne nu kommer i den lokale kirke efter at have mødt kirkens omsorg i en vanskelig situation.

 

Teologisk uddannelse til præster i den muslimske verden

Mange præster i unge konvertitkirker har ingen eller kun begrænset teologisk uddannelse. Hvis lederne ikke er forankret i Bibelen, risikerer de unge kirker at ende i teologiske skævheder eller usund praksis. Derfor er der behov for teologisk uddannelse af kirkeledere. Dansk Europamissions givere støttede i 2022 at 20 personer kunne starte på en bacheloruddannelse i teologi i et land i Centralasien.

Uddannelsen strækker sig over 4,5 år. Desuden bidrog giverne til at dække halvdelen af lønnen for en administrator og tolk på uddannelsesstedet.

Lederne sendes ikke til Vesten for at studere, da risikoen er, at de bliver tiltrukket af den økonomiske velstand og ikke vender tilbage til deres hjemland. I stedet foregår undervisningen i moduler af seks ugers intensivt studie to gange om året samt selvstudie, så lederne kan blive i tjenesten og løbende anvende, hvad de lærer. Præsterne undervises også i ledelse, sjælesorg, etik, økonomi og andre emner, så tjenesten kan stå på et sundt fundament.

 

Kurser og sjælesorg til indsatte

Dansk Europamissions givere har i 2022 bidraget til at ca. 2000 indsatte kvinder, mænd og teenagere har kunne deltage i seminarer og modtage psykologisk støtte under deres fængselsophold i Centralasien. Seminarene afholdes af lokale kristne, der alle har taget kurser i psykologi eller er uddannet psykolog. I alt blev der afholdt 340 seminar, som bl.a. beskæftigede sig med spørgsmål såsom: Hvad kæmper du med? Kan man tilgive? Ofte behandler seminarene familierelaterede problemer, da mange af de indsatte oplever komplicerede familierelationer.

Selv om teamet bag projektet ikke lovligt kan fortælle om evangeliet til seminarene, kan de formidle hovedprincipperne i Guds ord på en tilsløret, men effektiv måde. De indsatte bliver anerkendt som værdifulde på trods af de fejl, de har begået, og denne måde at blive mødt på, samt de redskaber de får gennem undervisningen, giver mange af de indsatte nyt håb.

Fem personer modtog efter hvert seminar personlig rådgivning. I personlig rådgivning med indsatte kan teamet fortælle om deres tro, hvis de indsatte spørger ind, og mange efterspørger deres forbøn. Efter løsladelse vil mange gerne mødes igen, og flere tidligere indsatte er efterfølgende begyndt at komme i kirke. Ikke kun de indsatte men også personalet er modtagere af hjælpen. Ca. 200 fængselsbetjente deltog i 2022 til seminarer.

 

Seminarer for mænd

I et land i Centralasien blev der holdt seminar for mænd med bibelundervisning. Tre muslimer deltog og begyndte at stille spørgsmål ved deres tro efter at have brugt tid sammen med kristne. Alle sagde, at de ville komme igen næste år.

 

Seminarer for kvinder

Der blev også afholdt seminar for kvinder. De blev undervist om Gud Faders uendelige kærlighed, hvilket er et vigtigt emne i en kultur, der er meget mandsdomineret. Der var også ikke kristne kvinder inviteret med, som under forbøn oplevede at de fik det bedre og byrder de havde båret lettede.

 

Lejr for unge

En lokal kirke i Centralasien har afholdt lejre for unge. Der var bibelundervisning, men også sport og lege. Til sommerlejren besluttede otte unge at give deres liv til Jesus.

 

Børnelejr

Om sommeren var 40 børn på børnelejr i et land i Centralasien. Flere havde aldrig været på børnelejr før og fik mulighed for at møde børn fra andre kristne familier. Der var mange lege og aktiviteter, men også undervisning i Bibelen.

 

Hjælp til selvhjælp til menighedsplantning

En præst i en landsby har gjort sit hjem til en husmenighed. For at skaffe ham forsørgelse sikrede Dansk Europamissions givere og forbedere, at familien kunne få en drægtig ko. Dermed kan familien få indtægt gennem salg af mælk og opdræt. Præstefamilien fortæller, at folk i deres familie er meget interesserede i evangeliet, men at menneskefrygt holder dem tilbage fra at tage skridtet, hvor de tager imod Jesus.

 

Menighedsplantning på grænsen til Afghanistan

Dansk Europamissions givere har støttet et evangeliseringsprojekt i et naboland til Afghanistan. Her rækker lokale kristne ud til unåede befolkningsgrupper med de gode nyheder om Jesus Kristus. I 2022 blev der arbejdet i 13 hjem. Familierne inviteres ikke til en kirkebygning, men en kristen besøger dem i deres hjem. En præst prædiker ikke for dem som i Vesten, men faciliterer en samtale om emner fra Bibelen. Først tales der om skabelsen og en række historier fra Det Gamle Testamente. Deltagerne taler om hvordan pointer fra historierne kan anvendes i dagligdagen. Til sidst kommer turen til Det Nye Testamente, hvor frelsen i Jesus introduceres. Ønsker familien at tage imod Jesus som deres frelser, bliver deres hjem en kirke.

I 2022 havde tre familie åbent bekendt, at de var blevet kristne og delte evangeliet med deres bekendte.

 

Kirgisistan

Egehuset: Støtte til tidligere børnehjemsbørn

9 piger i alderen 16-20 år har i 2022 haft ophold på Egehuset, som er et transitionshus for piger, der har afsluttet deres ophold på statslige børnehjem. Dansk Europamissions givere har blandt andet bidraget til at dække lønnen for tre medarbejdere og projektlederen samt de daglige udgifter til mad.

På Egehuset viser lokale kristne pigerne omsorg og opmuntrer dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse, ligesom de udrustes socialt til at kunne begå sig i samfundet. Pigerne inviteres også ugentligt til at deltage i bibelstudie. Her lærer de, hvem de er i Guds perspektiv – at de er enestående og værdifulde. ”Hver morgen takker jeg Gud for Egehuset og for, at jeg kan bo her. Lederne her er som vores forældre. De har omsorg for os og passer på os. Det er alt det, jeg fik ikke hos de slægtninge, jeg boede hos”, fortæller en af pigerne på hjemmet.

 

Mauretanien

Støtte til teologisk uddannelse

En konvertitkristen fra det overvejende muslimske land i Nordvestafrika, hvor der næsten ingen kristne er, har i 2022 fået støtte til at færdiggøre en bachelorgrad i teologi i Frankrig. Han forventer at afslutte uddannelsen i 2022, hvorefter han rejser tilbage til sit hjemland og har fået ansættelse i et bibeloversættelsesprojekt.

 

Naboland til Rusland

Hjælp til russiske flygtninge

Dansk Europamissions givere har i 2022 bidraget til, at 343 russiske flygtninge har fået mad og husly i et naboland til Rusland. De russiske flygtninge er primært mænd, men også familier med børn er flygtet, efter at Putin d. 21. september 2022 annoncerede en delvis mobilisering af Ruslands hær. Annonceringen medførte frygt og panik blandt mange mænd, der ikke ønsker at deltage i krigen i Ukraine og har resulteret i en flygtningestrøm til de omkringliggende nabolande.

Hjælpen gives af kristne, der har indrettet deres kirkebygninger til, at flygtningene kan komme og overnatte, få mad og et bad, og de hjælper dem med, hvor de efterfølgende skal rejse hen. De kristne fortæller også evangeliet, når det er muligt og beder for dem.

 

Nordafrika

Mediemission

Dansk Europamissions givere støtter mediemission i et land i Nordafrika, så unåede kan høre evangeliet og kristne blive styrket i troen. Arbejdet drives af indfødte, og med deres kendskab til den lokale kultur og hovedreligion, der er islam, udvikler de løbende kristent indhold til forskellige målgrupper, som lanceres på diverse medieplatforme.

Hver måned når de ud til tusindvis, der følger dem, og havde over 1,2 millioner unikke kliks på udvalgt indhold. Medarbejde i projektet følger op på søgende, hemmelige og åbne troende, og i 2022 var de i kontakt med 100-125 mennesker, der ønskede at høre mere eller være en del af et kristent fællesskab.

Projektet faciliterer yderligere online kirke og online bibelstudiegrupper. Dermed er der nu små fællesskaber af troende i et land, hvor kirken i årtier ikke har været tilstede.

 

Nordkorea

Indsmugling af medicin og grøntsagsfrø

På trods af udfordringer med grænselukninger på grund af corona-pandemien lykkedes det med støtte fra Dansk Europamissions givere at indføre og levere 4.988 pakker med grøntsagsfrø til nødlidende i Nordkorea. Med frøene kan modtagerne dyrke deres egne grøntsager.

Denne hjælp til nordkoreanere har været særligt afgørende i 2022, idet corona-restriktioner fortsat har været gældende, herunder grænselukninger, hvorfor import og eksport af varer stort set ikke har fundet sted. Resultatet er, at der er knaphed på fødevarer, og ifølge FN er 40 % af den nordkoreanske befolkning underernæret.

Desuden har tusindvis af kristne i den nordkoreanske undergrundskirke modtaget medicin. Af hensyn til kirkens sikkerhed, oplyses ikke det specifikke antal af troende, der har modtaget hjælpen.

 

Hjælp til nordkoreanere på flugt

31 nordkoreanske flygtninge er blevet hjulpet fra Kina videre til et sikkert tredjeland, hvor de ikke risikerer at blive hjemsendt til fængsel, som straf for deres flugt. Hjælpen er særligt målrettet kvinder og børn på flugt.

 

Sri Lanka

Uddeling af bibler

Over 1000 bibler er i 2022 blevet uddelt til troende familier, der bor i landdistrikterne i Sri Lanka. På baggrund af den voldsomme inflation i landet, har mange troende ikke haft råd til regelmæssigt at deltage til gudstjeneste på grund af de høje benzinpriser. Bibelen, som kilde til åndelig føde, har derfor været særlig værdifuld for modtagerne.

 

Hjælp til selvhjælp til præstefamilier

Den økonomiske krise i landet rammer også landets kirker. Mange srilankanere har mistet deres arbejde, og præsternes indtægt, der i høj grad er afhængig af medlemmers gaver, er derfor også påvirket af krisen. Derfor bidrog Dansk Europamissions givere i 2022 til, at 53 præster og kirkemedarbejdere fra fattige områder kunne modtage hjælp til selvhjælp. Hjælpen består i uddannelse og tilskud til, at præsterne kan starte egen virksomhed, såsom etablering af en købmandsbutik, opdræt af køer eller geder eller etablering af en fjerkræfarm.

Modtagerne af hjælpen bor i landdistrikter, hvor buddhisme er udbredt, og mange præster udsættes for diskrimination. Men med hjælpen, oplever modtagerne, at kirken i højere grad accepteres i lokalsamfundet, da der med nye forretninger følger flere arbejdspladser og produktion af værdifulde varer til landsbyen. Samtidigt sikres præstens indtægt og medvirker til at skabe bæredygtige menigheder.

 

Syrien

Borgere i Syrien lever i stor usikkerhed. Sikkerhedssituationen er udfordret i særligt det nordlige Syrien, hvor islamiske militser kæmper mod kurdiske sikkerhedsstyrker. På baggrund af Ukraine-krigen er fødevareusikkerheden steget til et ufatteligt højt niveau, og sult er nu den største trussel i Syrien. Dagligt kæmper familier for at brødføde deres familie. Yderligere er sundhedssituationen udfordret. Som følge af en ringe hygiejnestandard i landet, brød der i 2022 et koleraudbrud ud i det nordlige Syrien og resulterede i hundredevis af dødsfald.

 

Nødhjælp

På denne baggrund bidrog Dansk Europamissions givere i 2022 til, at 7.049 mennesker kunne modtage mad og hygiejnepakker. Hjælpen blev uddelt af lokale kristne. De hjælper både kristne og muslimer og minoritetsgrupper, og for dem er det også en mulighed for at vidne om Guds kærlighed i ord og gerning. Mange med en anden trosbaggrund bliver berørt af de kristnes omsorg og kærlighed, da de indser, at de selv har været igennem forfølgelse under borgerkrigen, men stadig er fulde af håb, omsorg og kærlighed over for deres fjender, og nogle begynde at følge Jesus.

 

Skolegang

Desuden fik kristne skolegang. Grundet borgerkrigen, der begyndte i 2011, er skolesystemet i Syrien delvist brudt sammen. Dette giver mange kristne forældre anledning til at overveje, om de skal flygte til Vesten for at give deres børn en bedre fremtid. En exodus af kristne er dog ikke godt for de lokale kirker, eller for landet som helhed, da kristne bidrager positivt til samfundet. Gennem støtte til skolegang til syriske kristne, kan kristne forældre få en grund til at blive i Syrien, trods krigen, og gøre en positiv forskel.

 

Hjælp efter jordskælv

Det krigshærgede land blev i februar offer for endnu en katastrofe, da det nordlige Syrien blev ramt af jordskælv. Særligt byen Aleppo blev hårdt ramt, og efterlod hundredtusinder af hjemløse. Dette skyldtes ikke kun, at deres huse kollapsede, men også at deres huse ikke var sikre på grund af skaderne. Midt i nøden uddelte kristne nødhjælp med Dansk Europamissions støtte, og rakte ud til de traumatiserede hjemløse i gaderne og parkerne for at uddele mand, vand, varme jakker, tæpper, medicin og telte. Kirkerne var åbne døgnet rundt, så de kunne byde folk indenfor i trygge og varme lokaler, og tilbyde mad og te og trøst og rådgivning til de fortvivlede.

 

Tyrkiet

Der er hårdt brug for at træne nye ledere til kirkerne i Tyrkiet. 78 missionærer og deres eventuelle familier blev udvist af landet i perioden 2019-2021, hvorfor den tyrkiske kirke i højere grad til at stå på egne ben end før, hvor den var meget afhængig af Vesten. Det er der også noget sundt i, da den tyrkiske kirke dermed får et mere tyrkisk udtryk i mødeformer og kultur, hvorved den kristne tro bedre kan kontekstualiseres i det tyrkiske samfund.

I løbet af 2022 fortsatte træningen af syv voksne til at blive præster eller ledere i kirker. Træningen er fuldtids og de studerende får teologisk uddannelse kombineret med mange muligheder for at prøve deres evner af i forskellige arbejdsgrene i forskellige kirker. Der er eksempelvis mulighed for at prøve at prædike i et trygt miljø, lede lovsang og arbejde med børn og unge.

I en anden kirke blev kommende ledere også trænet, dog i deres fritid og online, udover hele Tyrkiet, så de kan omsætte træningen i praksis i deres lokale kirker. 19 personer gennemførte det højeste niveau i 2022 (der er begynder-, mellem. og avanceret niveau). 106 elever fortsatte fra 2022 på kurset i 2023. Da skolen begyndte i 2020 var der ni tuturer, mens antallet i 2022 var 25.

Denne kirke kunne med støtte fra Dansk Europamissions forbedere og givere gennemføre to opmuntringsture i Tyrkiet af i gennemsnitligt 5000 kilometer hver. På turen besøger teams fra kirken små kirker, opmuntrer, deler ordet og beder med de lokale kristne. På turene aflægges også besøg i områder hvor der ingen kirker er og enkelte troende samles, så de får fællesskab med andre.

Desuden blev der ydet støtte til Kanal Hayat, SAT7 Turk og Alef FM. Kanal Hayat og SAT/ Turk sender satellit-tv til Tyrkiet, mens Alef FM sender lokalradio via FM-båndet. Der er i disse år stor interesse for den kristne tro i Tyrkiet, særligt blandt unge, og Kanal Hayat, SAT7 Turk og Alef FM imødekommer på hver deres måde den åndelig søgen.

I det østlige Tyrkiet blev der ydet støtte til et kristent fællesskab for iranere og afghanere. Mange iranere og afghanere rejser til Tyrkiet for at komme til Europa. I dette forsøg på at få en bedre tilværelse i Europa er flere i en transitionsfase og åndeligt søgende.

 

Yemen

Borgerkrigen i Yemen raser nu igen for fuld styrke, efter at kampene i landet for en stund var afløst af våbenhvile fra april til oktober. Konflikten har store konsekvenser for befolkningen, og den regnes for verdens værste humanitære krise. Det menes at 17 millioner ud af Yemens befolkning på 30 millioner mennesker lever i akut fødevareusikkerhed. Desuden lever mere end fire millioner yemenitter som internt fordrevne uden sikker husly og hundredetusindvis af børn har ingen adgang til skolegang. Som følge af dårlige hygiejnestandarder er kolera og andre epidemier dødsårsag for mange.

 

Fødevarepakker og rent drikkevand

Dansk Europamissions givere støttede i 2022 2.390 yemenitiske mennesker i nød. Hjælpen blev givet af lokale kristne, og bestod af livreddende fødevarepakker samt installation af regnvandsopsamlere, så modtagerne kan få adgang til rent drikkevand. Med dette initiativ forbygges sygdomme som kolera, Covid-19 og andre epidemier.