Resultater 2014

Hvilke resultater skabes der når du investerer i Dansk Europamissions arbejde?

Aserbajdsjan

 • 15 udsatte kvinder og 30 fattige unge fik støtte til at tage kurser i engelsk, computer, musik, snedkeri og tæppevævning.

Den arabiske halvø

 • En kristen konvertit måtte flygte fra den arabiske halvø, da han var i fare. Han flygtede til Uganda, hvor han kunne studere teologi. I den forbindelse støttede Dansk Europamission konvertitten ved at give ham en bil som transportmiddel. Manden var handicappet og havde derfor brug for en bil til at kunne være mobil.

Hemmelige projekter

Af sikkerhedshensyn kan vi ikke nævne i hvilke lande disse hemmelige projekter finder sted, eller i detaljeret grad beskrive arbejdets karakter.

Hjælp til selvhjælp, bibelsmugling og – oversættelse

 • Der er givet støtte til indsmugling af Guds ord til et lukket land. Antallet af bøger er 816 og består af bibler, bibeldele, kristne bøger, dvd’er, e-bøger og illustrerede kristne børnebøger.
 • Dansk Europamissions givere hjalp en kristen kvinde, hvis mand og forsørger var fængslet for sin tro. Hun fik mad og praktisk hjælp af vor lokale samarbejdspartner.
 • Der blev doneret penge til en teologisk uddannelsesinstitution i et lukket land. Gennem undervisningen kan de teologistuderende blive funderet i Bibelen, så de kan formidle en sund kristen undervisning.
 • Støtte til bibeloversættelse til to sprog i den muslimske verden, så folkegrupperne kan læse Bibelen på deres modersmål.
 • Trykning og udgivelse af 8.000 kristne børnebøger i et muslimsk land.
 • Støtte til kvinder, der har været ofre for vold i hjemmet, har været prostituerede og handlede. Med støtte fra Dansk Europamissions givere driver lokale kristne et krisecenter og jobtræningscenter, hvor kvinderne kan få sjælesorg, læge- og advokathjælp, hvis det er nødvendigt. Desuden får de undervisning i eksempelvis at sy, lave smykker, lave mad i cafeer og cateringvirksomheder, så de selv kan tjene penge på en positiv måde i fremtiden.  
 • Hjælp til selvhjælpsprojekt i et lukket land, hvor forfulgte kristne får hjælp til at starte egen virksomhed og blive selvforsørgende.

Indien

 • Dansk Europamission sikrede, at der blev sendt støtte til et børnehjem i Indien. Penge blev brugt på medicin, mad, uddannelse og tøj til de 53 børn.
 • Desuden blev der i 2014 sendt støtte til 50 børn mellem 5 og 15 år, som er spedalske. Disse 50 børn fik mulighed for at komme i skole og lære tamilsk og engelsk. Derudover fik de mad og omsorg.

Iran

 • Dansk Europamissions givere sikrede, at mere end 8.200 eksemplarer af Det Nye Testamente kunne trykkes og distribueres. Ligeledes kunne mere end 5.850 komplette Bibler trykkes og distribueres. Kristne i Iran bliver arresteret for deres tro på Jesus Kristus, men de har et brændende ønske om at udbrede evangeliet.

Kasakhstan

 • Dansk Europamissions givere sikrede i 2014, at der blev uddelt omkring 1700 poser med håb – poser med mad – til fattige eller dysfunktionelle familier, hvor eksempelvis alkoholmisbrug kan være en udfordring. Pakkerne med mad gør en stor forskel for familierne.
 • I 2014 blev der desuden givet støtte til et kristent rehabiliteringsarbejde blandt stofmisbrugere, alkoholikere og hjemløse i en del af Kasakhstan, der er præget af stor social nød. Centret fik i 2013 støtte til indkøb af 25 får og bestanden voksede i 2014 til 100. Fårene bidrager til mad til beboerne på rehabliteringscentret. Desuden blev der bygget en stald til fårene og fårene fik foder.
 • Et kristent rehabiliteringscentret fik mulighed for at producere mursten. Ved at give dem mulighed for at lave en murstensproduktion, er intentionen at rehabiliteringscentret selv kan generere indtægter, hvilket dog i mindre grad lykkedes.
 • I 2014 fik den kristne samvittighedsfange, Kasjkumbajev, advokathjælp, da han var i fængsel for sin tros skyld. Sagen endte med at han blev løsladt.
 • 13 kasakhiske præster fik teologisk uddannelse. Dermed kan undervisningen i de nye kirker blive sund og bibelsk funderet.

Kirgisistan

 • Dansk Europamission har i 2014 støttet projektet Egehuset, som er et hjem for tidligere børnehjemsbørn. Siden 2010 har 25 piger gennemført opholdet, og 85% af de piger, som har boet der, ender med at få en fremtid med uddannelse, familie og sikre rammer. På Egehuset får de kristen omsorg og opmuntring til at gennemføre en ungdomsuddannelse, samtidig med at de udrustes socialt til at kunne begå sig i samfundet. Flere af pigerne har oplevet at komme til tro på Jesus gennem deres deltagelse i projektet. Desuden har pigerne fået stillet kaniner til rådighed. Pigerne elsker dem, men det har dog vist sig, at de ikke generer stor indtægt til Egehuset. I 2014 boede 8 piger på Egehuset.
 • Desuden hjalp Dansk Europamission Egehuset med at optimere og istandsætte bygningen for de tidligere børnehjemsbørn. Det er bl.a. gjort med økonomisk støtte til at skifte vinduer, indkøb af ny computer til administration og printere.
 • Dansk Europamission gennemførte i samarbejde med Civilsamfund i Udvikling (CISU) et landbrugsprojekt, hvor indbyggerne i to landsbyer i det østlige Kirgisistan lærer at spise varieret kost og leve sundt, så de kan undgå sygdomme, som indtil nu har forårsaget kort levetid i landsbyerne. Projektet udføres af kristne, der gerne vil gøre en positiv forskel i samfundet.
 • Dansk Europamission har givet støtte til deltagelse i konference til kristne kvinder, der hjælper kvinder i Centralasien ud af prostitution.

Mellemøsten

Kristent tv til Mellemøsten og Centralasien

 • Dansk Europamissions givere sikrede i 2014, at der kunne sendes kristent tv til Mellemøsten og et land i Centralasien. Programmerne spænder bredt fra forkyndelse til sportsudsendelser, debatprogrammer, madprogrammer, serier etc., som på den ene eller anden måde har en kristen vinkel. Udsendelserne giver således ikke kun befolkningerne i landene i Mellemøsten mulighed for at høre fra Bibelen, men også få indsigt i kristnes hverdagsliv, så fordomme kan nedbrydes.

Nordkorea

Kristne og andre nødlidende i Nordkorea fik medicin og tøj

 • Mange fattige i Nordkorea lider. Dansk Europamissions givere hjalp forfulgte kristne og andre nødlidende med pakker med medicin mod blandt andet dysenteri, diarre, tuberkulose, influenza og andre infektionssygdomme, leddegigt og forkølelse. Kosttilskud er også blevet uddelt.
 • Også tøj, vinterjakker, lange underbukser, strømper og sko blev smuglet ind i Nordkorea.

Nordkoreanere på flugt

 • Nordkorea er fortsat det land i verden, der anses for det værste, når det gælder kristenforfølgelse. Hundredtusindvis af politiske fjender er endt i landets koncentrationslejre, hvor de pines til døde med hårdt arbejde. Dansk Europamissions projektpartner har hjulpet 50 nordkoreanere med at flygte fra Kina til sikre tredjelande. Hvis ikke de hjælpes, er de i fare for at blive sendt tilbage til Nordkorea, hvor de risikerer fængsling og tortur.

Nødhjælp til forladte nordkoreanske børn i Kina

 • Nordkoreanske kvinder, der er flygtet til Kina, kan være et let bytte for menneskehandlere, som sælger dem til kinesiske mænd, der har vanskeligt ved at finde en hustru grundet landets etbarnspolitik. Når kvinderne opdages sendes de tilbage – også selvom de har fået børn.
 • 63 børn fik støtte til i en periode at bo hos kristne plejefamilier i Kina, eller børnenes eksisterende familier fik støtte til at passe børnene.

Pakistan

Skolegang til fattige og nødhjælp

 • 30 drenge og piger, fra kristne familier, har fået mulighed for at gå i skole på grund af Dansk Europamissions giveres bidrag. Disse 30 drenge og piger kommer fra et fattigt område og på grund af skolegang, kan de i fremtiden få en uddannelse og derved kunne forsørge sig selv og deres familier.
 • Gennem lokale kristne blev der givet nødhjælp til ofre for oversvømmelse i Pakistan.

Sri Lanka

 • 5690 bibler blev distribueret i Sri Lanka. Biblerne blev delt ud til singalesiske såvel som tamilske kristne. Mange af dem som modtog Biblerne havde ikke råd til at købe en selv. Stadigt flere efterspørger bibler på deres eget sprog.
 • Mange srilankanere er fattige, og i 2014 modtog 117 fattige familier husdyr, som kan hjælpe til at skabe en indtægt, der kan give familien mad på bordet.
 • I 2014 tog forfølgelsen af kristne til i Sri Lanka. 15 forfulgte kristne fik advokathjælp ved domstolene, mens 60 kristne fik retshjælp.
 • I Sri Lanka ramte monsunregnen ubønhørligt hårdt og forvoldte store skader. Med DANIDA-støtte, administreret af DMRU, fik 24.304 mennesker nødhjælp i 2013, og efterfølgende blev der sendt støtte fra Dansk Europamissions givere.

Syrien og Irak

 width=

 • Irakiske kristne og andre minoriteter blev fordrevet under Islamisk Stats brutale fremmarch og søgte tilflugt i den nordøstlige del af landet, hvor kurderne har selvstyre.
  Dansk Europamissions givere sikrede i 2014, at omkring 2.500 personer i henholdsvis Syrien og Irak, svarende til 5.000 i alt, som var fordrevet af Islamisk Stat, hver 14. dag fik nødhjælp i form af mad, medicin, varme tæpper, tøj, sko, madrasser og brændsel.

Tanzania

 • Dansk Europamissions givere sikrede i 2014, at der blev købt 553 bibler, som blev uddelt til børn, juniorer, unge og voksne. Tanzania har forsat brug for flere bibler, for der er stadig mange unåede muslimer og stammefolk i landet.

Tyrkiet

 • Med støtte fra Dansk Europamissions givere kunne et krisecenter modtage seks kvinder, der var kommet til storbyen Istanbul, men endte i ulykkelige situationer og havde været udsat for vold og seksuelle overgreb. Kvinderne kunne få omsorg, deltage i et rehabliteringsprogram og tage skridt ud i frihed. Kvinder blev desuden tilbudt at deltage i bibelstudie.
 • Dansk Europamissions givere støttede i 2014 en usbekisk konvertitkristen, som flygtede via Tyrkiet til Vesten.
 • Desuden har Dansk Europamissions givere støttet et kristent fællesskab for centralasiatere i Tyrkiet.