Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Om Dansk Europamission

Dansk Europamissions arbejde har siden grundlæggelsen i 1964 været orienteret mod lande, hvor kristne forfølges og evangeliet kun er udbredt i begrænset omfang.

Bibelsmugling og -oversættelse

Dansk Europamissions givere sikrer, at Bibelen oversættes til de forfulgte kristnes modersmål, og at Guds ord smugles ind i lukkede lande, så de kristne kan styrkes i troen og give bibeldele til åndeligt søgende i deres lokalsamfund.

Nødhjælp og hjælp til selvhjælp – et praktisk vidnesbyrd om Guds kærlighed

På grund af støtte fra Dansk Europamissions givere får ikke kun forfulgte kristne nødhjælp og hjælp til selvhjælp, men de hjælper også andre udsatte grupper i samfundet, som er overladt til sig selv. Mange mennesker bliver dybt berørt af de lokale kristnes omsorg og når de ser, at kristne hjælper alle, uanset baggrund. Det får nogle til at ville vide mere om den kristne tro.

Hjælp til fængslede kristne

Dansk Europamission formidler opmuntrende breve fra danskere til kristne samvittighedsfanger samt praktisk støtte til deres ægtefælle, hvis de har en, der alene må klare opdragelse og forsørgelse af eventuelle børn, mens far eller mor er i fængsel.

Hjælp til selvhjælp til nødlidende kristne

Vælger man at blive kristen, risikerer man i mange lande at miste sit arbejde. Dansk Europamissions givere udruster nødlidende kristne til at starte egen virksomhed, så de kan forsørge sig selv og deres familier.

Læs om Dansk Europamissions historie her…