Nordafrika

Mediemission

Mange muslimer tørster efter Guds kærlighed 

Jeg sidder sammen med Dansk Europamissions nye projektpartnere – et ægtepar, som er kommet til tro på Jesus i Danmark.

Af Palle Flyger

Del artikel

Både Ahmed og Khadija kom til tro på Jesus i Danmark igennem kristent mediearbejde. Deres trosrejse fra islam til den kristne tro var lang. Allerede i Nordafrika stillede de spørgsmål til islam og kristendom. Ahmed ville gerne have svar på spørgsmål, som var tabuiserede i hans hjemland.

I Danmark kommunikerede de frit på internettet med kristne. Efter tre år opdagede Ahmed kærlighedens Gud, som elsker alle og endda giver os kærlighed til vores fjender. Det var rigtig stort for ham, for hvorfor og hvordan kan man elske sine fjender? Han opdagede, det kun kan lade sig gøre på grund af Jesu død på korset for os, medens vi endnu var Guds fjender, fortæller han.

Gud mødte Khadija gennem drømme

Khadija, som var praktiserende muslim, begyndte at undersøge den kristne og muslimske tro på kristne og muslimske medier. Gud begyndte at tale til hende i drømme. Hun kæmpede imod og afviste drømmene i en periode. I en drøm var hun i det yderste mørke, i dødsriget. Hun så en lysende hånd række ned til hende for at løfte hende ud af mørket. Hun vågnede og tændte for tv. Frem på skærmen kom en arabisk kristen præst, som sagde: ”Du var i mørket, du var død, men Gud har gjort dig levende. Han har rakt sin hånd og løftet dig ud af mørket og ind i hans vidunderlige rige.” Da forstod Khadija at Gud virkelig var der for hende.

I en anden drøm så hun et lys og en lille dør, som var vejen ind i himlen. En stemme sagde: Sig: Jesus fra Nazareth og døren skal blev åbnet for dig. “Jeg sagde Jesu navn, og jeg kom ind. Her mødte jeg en engel som sagde: Du vil få et nyt navn. Jeg fik lov til at se himlen, og derefter vågnede jeg. Først senere forstod jeg, at Jesus er døren. Og at de som hører hans røst, kommer ind gennem døren. Derefter besluttede jeg mig for aldrig at slippe Jesus, men følge ham!”


I en anden drøm så hun et lys og en lille dør som var vejen ind i himlen. En stemme sagde: Sig: Jesus fra Nazareth og døren skal blive åben for dig. “Jeg sagde Jesu navn, og jeg kom ind. Jeg fik lov til at se himlen. – Khadija


Sociale medier når mennesker, der aldrig har hørt om Jesus

Nu arbejder Ahmed og Khadija, med støtte fra Dansk Europamissions givere, på fuld tid med at formidle evangeliet i Nordafrika igennem medier og når flere tusinde mennesker.

“Vi er overbevist om, at sociale medier er Guds åbne dør i Nordafrika. Der er vækst i områder, hvor der ikke har været vækst tidligere.  Jeg er ikke i tvivl om, at mange kommer til tro igennem mediemission i den muslimske verden”, fortæller Ahmed.

Tidligere var det svært at få information ud om den kristne tro i Nordafrika. I dag er information om Jesus tilgængelig for millioner af mennesker på internettet.

Vi har løbende kommunikation med 150 nordafrikanere. Vi hjælper med undervisning, forbøn og discipelskabstræning, således at små menighedsfællesskaber etableres. Her kan de vokse i troen på Jesus og holde fast, selvom frygten for myndighederne og familiens eller lokalsamfundets forfølgelse er stor.

Mange i Danmark tænker, at muslimer er hårde og ikke modtagelige over for evangeliet. Hvad er jeres oplevelse? 

Ikke alle muslimer er hårde, og mange tørster efter Guds kærlighed! Når det er svært, er det ofte fordi muslimer har et forkert billede af kristne og kristendom, som noget umoralsk. De tror den seksualmoral og drukkultur de ser i danske film er udtryk for kristendom. Mange stiller spørgsmål til, hvad den kristne tro er.

Hvad skal vi bede om for jer og Nordafrika? 

  • Bed om flere arbejdere til den store høst, der venter i Nordafrika.
  • Bed om frimodighed for den nordafrikanske kirke til at dele Jesus med andre. Spørg Gud, om du skal rejse til Nordafrika i din ferie for at bede for landet og om at møde de gæstfrie nordafrikanere, så de om muligt kan høre om Jesus.

Interviewet stopper, for der er nordafrikanske mænd og kvinder, der venter på at Ahmed og Khadija – så de kan få svar på deres spørgsmål om den kristne tro.

Støt nu: Egypten: Al-Beshara mediearbejde