Iran

Bibelsmugling og -oversættelse

Amin blev fri fra narkotikamisbrug

Af Jonas Mølgaard

Del artikel

Amins liv var noget rod. Han var en aggressiv mand, som var afhængig af hårde stoffer. Han slog ofte sin kone, og hans lille søn frygtede ham. Efter de var kommet til et naboland som flygtninge, overvejede Amin nu at forlade sin familie for at vende tilbage til Iran alene.

Men en aften inviterede en fremmed Amin til en persisk­talende kirke. Da han var fra en streng muslimsk baggrund, havde tanken om at gå ind i en kirke aldrig strejfet ham. Men til hans egen overraskelse takkede han ja til tilbuddet.

I kirken prædikede lederen om Zakæus fra Lukasevangeliet kapitel 19., en udstødt, mistroet og hadet mand. Og alligevel bliver denne udstødte mand set, accepteret og tilgivet af Jesus. Amin var klar over, at han var fuldstændig som Zakæus. Under lovsangen kunne han ikke holde tårerne tilbage. Han græd til Gud, ”Hvis du virkelig findes, Gud, så må jeg have frihed fra min afhængighed!”

Mod slutningen af mødet kaldte lederen alle frem, som ønskede at give deres liv til Jesus. Amin gik frem. Lederen slog op i Johannesevangeliet og fortalte Amin, at han skulle gå hjem og læse det. Det gjorde Amin, og mens han læste det, følte han at Jesus talte direkte til ham.

Den kommende søndag vendte han tilbage til kirken og fortalte med glæde om sin tro på Kristus.

Efter at han havde overgivet sit liv til Jesus, blev han fri fra sin af­ hængighed. Efter at have set de store ændringer, der skete med ham, kom Amins kone også senere til tro på Jesus. Amin har gennemført et discipelskabskursus, og hans kone elsker at hjælpe med at lede søndagsskolen.

Tak om du vil bede for kirken i Iran og række en hjælpende hånd til lokale kristne, så de kan give Det Nye Testamente til mennesker, der længes efter at opleve Guds kærlighed. Det koster 40 kr. at sikre, at et eksemplar af Det Nye Testamente smugles ind i Iran eller nabolande, hvor der også bor iranere.

Støt Iran: Indsmugling af Nye Testamenter