Tyrkiet

Fortalervirksomhed

Hvor absurde kan anklagerne mod Andrew Brunson blive?

Efter anden dag i retssagen, den 7. maj, står det mere klart end nogensinde før, at Andrew Brunson holdes som politisk gidsel, og at der ikke er hold i beviserne imod ham.

Af Redaktionen

Andrew Brunson

Del artikel

Retsmødet den 7. maj fik ikke det udfald for den amerikanske pastor Andrew Brunson, som mange havde håbet på og bedt inderligt for. Andrew Brunson, der har arbejdet som præst i Tyrkiet i 23 år sammen med sin kone Norine, har på nuværende tidspunkt siddet uretmæssigt fængslet i Tyrkiet i 580 dage. Andrew risikerer op til 35 års fængsel, hvis han bliver dømt på grundlag af de falske og meget alvorlige spionage- og terrorrelaterede anklager, som er rettet imod ham. Efter retsmødet den 7. maj blev Andrew igen sendt tilbage til fængselscellen, og han kan se frem til at tilbringe mere end 70 dage i en overfyldt fængselscelle, inden næste høring finder sted den 18. juli.

Intet nyt under solen

Anden dagen i Andrews retssag, som varede i næsten 12 timer, lignede på mange måder hans første dag i retten, den 16. april. Anklageren havde indkaldt syv vidner, hvoraf to af dem var såkaldt hemmelige vidner. Disse hemmelige vidner var ikke til stede i selve retssalen, men deres stemmer og ansigter, som var gjort uigenkendelige, blev transmitteret via videoopkald til domstolen. Det kom frem under mødet, at ingen af de syv vidner personligt havde set eller hørt Andrew Brunson gøre noget forkert, de gengav bare, hvad andre havde fortalt dem, fortæller CeCe Heil fra ACLJ.

En madret som bevis

I det 62 sider lange anklageskrift har anklagemyndigheden præsenteret et bevis i form at et billede, som Andrews datter Jaqueline havde taget, da hun gik på college i North Carolina i USA, og som hun på et tidspunkt havde sendt til sin far. Fotoet viser en gruppe unge kvinder, der er samlet omkring et tyrkisk måltid kaldet ”Maklube”. ”Maklube” er en ret, som typisk bliver lavet af medlemmerne af Fethullah Gülens organisation (FETO), når de samles til møder og religiøse samlinger. Billedet er blot et blandt mange absurde beviser, som de tyrkiske myndigheder mener knytter Andrew Brunson sammen med Fethullah Gülen og hans organisation FETO.

Det er vanvittigt, at de bruger mit billede. Billedet blev taget første år, jeg gik på college. Jeg var sammen med pigerne fra mit kollegium. En af pigerne var fra Tyrkiet, og hun vidste, at jeg havde hjemve. Hun inviterede mig og nogle venner til spisning, og havde lavet en tyrkisk ret. Jeg havde aldrig smagt retten tidligere, og jeg kendte ikke navnet på den, men det var tyrkisk mad ,og jeg var glad for at få det”, fortæller Jaqueline om anklagerens brug at billedet som bevismateriale til Andrews advokat, Jay Sekulow.

Andrew er anklaget for ”kristianisering”

Efter Andrews første dag i retten den 16. april stod det mere klart end nogen sinde før, at Andrew er fængslet for sin tros skyld. Andrews forbrydelse er evangelisering blandt kurderne, hvilket Tyrkiet kalder ”kristianisering”, og som landet nu anser for at være en terrorhandling. Anklageren påstår, at Andrews evangelisering blandt kurderne har til formål at få kurderne til at gøre oprør mod den tyrkiske stat og dele landet i to dele, en kurdisk del og en del tilhørende Fethullah Gülen. Det 62 sider lange anklageskrift påstår, at Andrew har brugt sin funktion som evangelisk pastor som et dække for terrorhandlinger, og at han står i ledtog med PKK og Fethullah Gülen, som Tyrkiet mistænker for at have stået bag kupforsøget i 2016.

Pastor Andrew har det sidste halvandet år fastholdt sin uskyld og har gentagne gange udtalt, at han kun har været i Tyrkiet af én eneste grund, netop for at fortælle om Jesus, og denne uskyld fastholdt han også under høringen den 16. april. ”Jeg accepterer ikke de anklager, der er nævnt i anklageskriftet. Jeg har aldrig været involveret i nogen illegale aktiviteter”, fortalte Andrew.

Det kommer ikke som nogen overraskelse, at anklageskriftet ikke giver bevis for, at Andrew skulle have begået nogen kriminelle handlinger.

Det hemmelige vidne

Et hemmeligt vidne med kodenavnet ”Dua”, som betyder ”Bøn”, har givet sin fortolkning af kristendommen i det 62 sider lange anklageskrift. Dua bruger ca. 25 sider til at komme med absurde påstande om kristendommen, som han i øvrigt mangler bevis for. Dua nævner Armageddon som begyndelsen på kampen iflg. den kristne tro. Han påstår, at protestanter mener, at Tyrkiets præsident er antikrist, og at amerikanske protestanter regner med at være fortroppen i den kommende krig. Dua siger endvidere, at krigen vil blive indledt af Israel. Derudover anklager Dua protestanterne for at mene, at alle mennesker er slaver af protestantismens og Israels sønner.

Duas karakterisering af kristendommen er ikke bare fejlagtig, den er direkte usand. Andrew risikerer op til 35 års fængsling, hvis han bliver dømt på grundlag af de falske og meget alvorlige anklager, som er rettet imod ham.

Det har været en stor skuffelse for Andrew og hans familie, at han ikke blev løsladt allerede efter første retsmøde, og det er desværre ikke usandsynligt, at en sådan retssag kan trække ud i op til 10 år. Retsprocessen lægger et stort pres på Andrew, der med stor frimodighed har forsvaret sin uskyld i retten, men som flere gange er brudt grædende sammen i retssalen. Tak om du vil være med til at bede for ham og familien.

Du kan hjælpe Andrew lige nu ved at:

  1. Bede for ham. Bed at Andrew må få styrke, og for at Andrews advokat må få visdom i retsprocessen. Bed om beskyttelse for alle, der er involveret i eller har tilknytning til Andrews sag.
  2. Skrive til de tyrkiske myndigheder og bede dem løslade Andrew.

Klik her for at downloade appelbrevet.

Underskriv og datér appelbrevet, og send det indscannet til Dansk Europamission på: info@forfulgtekristne.dk eller med post til Dansk Europamission, Drejervej 15, 2400 København NV. Dansk Europamission videresender herefter appellen til det tyrkiske indenrigsministerium.

Klik her for at se appelbrevet på dansk.