Syrien

Nødhjælp og udviklingsprojekter

Kirke i Aleppo angrebet under søndagsgudstjenesten

Ved et under kom ingen alvorligt til skade, og gudstjenesten fortsatte udendørs

Af Henrik Ertner Rasmussen

Del artikel

Billede: Tæpper på vej til nødstedte i Syrien.

Vi takker fordi I følger opfordringen til forbøn for Aleppo og for de kristne som er blevet i byen. At forbønnen er nødvendig, er ingen i tvivl om når de har læst denne nyhed – og heller ingen kan afvise at forbønnen virker!

Søndag den 25. oktober blev en kirke i Aleppo bombet, sandsynligvis af islamistiske styrker. Det skete midt under gudstjenesten, hvor omkring 400 personer deltog, og det var lige på det tidspunkt hvor man skulle dele nadveren. Ved et under blev ingen mennesker dog skadet alvorligt selv om der kom skader på bygningen, og luften i kirkerummet blev så fyldt af støv at man ikke kunne se hinanden, fortalte præsten.

”Bomben” var faktisk en gasflaske, som ikke sprang i luften da den ramte taget på kirkens kuppel. Hvis den var eksploderet da, ville følgerne have været tragiske, fortalte præsten. Ifølge ham var det ikke første gang at kirken havde været mål for jihad-styrkers angreb. Om grunden til disse angreb siger præsten at det sikkert er fordi det for det første er den eneste kirke i området som endnu er i brugbar stand, og for det andet fordi den vil være et eksempel på fredelig sameksistens mellem muslimer og kristne ved at yde hjælp til alle, kristne såvel som muslimer. ”Der er nogle som vil eliminere ethvert tegn på forsoning og åbenhed,” kommenterede præsten.

Selv om kirkegængerne var ved at gå i panik ved angrebet, lykkedes det præsten at opretholde ro og orden efter at have sikret sig at der ikke var nogen der var kommet alvorligt til skade. Han indbød kirkegængerne til at fortsætte altergangen i kirkens have. ”Nogle blev forbløffede over min reaktion. Men det er i Herren jeg finder styrken, i foreningen med Ham, gennem bønnen – styrken til at gå videre, endda med større energi nu hvor vi må reparere vores kirke,” fortalte præsten. Allerede morgenen efter angrebet kom de troende tilbage til morgengudstjeneste. ”De var der alle, og fulde af glæde kunne vi igen høre vore kirkeklokker. Lad os håbe at alt dette kaos får en ende, og at det snart vil lykkes os at kunne tale om disse ting som noget der hører fortiden til, uden frygt for at lignende angreb når som helst kan gentage sig.”

Nødhjælp til alle nødstedte i Syrien – uanset baggrund

Ved at støtte de kristne, kan vi værne om det lys de er midt i borgerkrigen. Og ved at hjælpe dem til at række ud til andre minoriteter i nød, kan mennesker med ikke-kristen baggrund praktisk og håndgribeligt mærke Guds kærlighed og omsorg, selv i en tid som denne. I projektet er omkring 60 % af modtagerne af nødhjælp kristne, mens resten har en anden baggrund.

  • Det koster i gennemsnit ca. 652 kr. at sikre at en flygtningefamilie har vand, mad, køkkenudstyr, hygiejneartikler og medicin i en måned.
  • Det koster i gennemsnit ca. 1086 kr. at sikre at en flygtningefamilie har varmt tøj, sko, madrasser, tæpper og brændsel denne vinter.

Tak om du vil række en hjælpende hånd til mennesker i nød i Syrien.

Støt Syrien: Nødhjælp til kristne og andre fordrevne