Sri Lanka

Hjælp til selvhjælp til nødlidende kristne

Den fattige pastor Rasiah og hans familie fik hjælp til selvhjælp

Tak til alle der giver hjælp til de fattige og forfulgte kristne på Sri Lanka. Din hjælp betyder en varig forbedring af deres situation i form af hjælp til selvhjælp. De får ikke almisser der fastholder dem i afhængighed af støtte fra kristne i den rige del af verden, men starthjælp så de sættes i stand til at forsørge sig selv i fremtiden.

Af Samuel

Del artikel

Den etniske konflikt var skyld i megen lidelse og fortvivlelse for mange som stod over for død, fordrivelse og ødelæggelser. Mange stillede endda spørgsmålstegn ved deres tro da de mistede deres kære og oplevede smerten fra fysiske og psykiske skader. Pastor Rasiah vidste at hans kald var at virke blandt sådanne mennesker der var blevet påvirket af krigen. Billede: Pastor Rasiah med de høns der giver ham mulighed for selv at skabe en indtægt

Hjalp mennesker på flugt gennem junglen

“Jeg flygtede sammen med de troende fra vores kirke da vores landsby Puthukkudiyiruppu blev angrebet, og ledte dem gennem junglen, over grøfter og gennem krydsild indtil vi nåede lejrene for internt fordrevne”, fortæller pastor Rasiah om sine oplevelser. “Selv midt under vores rejse mod sikkerhed fortalte jeg folk om Guds kærlighed, og mange ikke-troende som var blandt os, lærte Kristus at kende. Også i lejrene fik jeg mulighed for at døbe mange som havde hørt om vor kærlige Far”, forklarer han.

Tjente på fuld tid i fattigt område

Med sit kald som motivation fortsatte pastor Rasiah med at tjene kirken på fuld tid, selv efter at han var blevet genhuset. Men han står over for store udfordringer når han skal tjene sin menighed på grund af de begrænsede ressourcer i området. Der er stadig ikke nogen ordentlige transportmuligheder i landsbyen, og det gør det svært for de troende at samles til gudstjeneste. Nogle af de som faktisk har adgang til en regelmæssig busafgang, har ikke råd til at betale for billetten og kan derfor ikke deltage i gudstjenesten. Så pastor Rasiah går mange kilometer for at bringe det glade budskab ud til de troendes hjem.

Det var vanskeligt at forsørge familien

“Selvom jeg ikke har råd til at tage med bussen, fortsætter jeg mit virke fordi jeg ved at folket har brug for Gud mens de kommer sig oven på de skader som krigen har forårsaget”, siger han.  “Men eftersom jeg ikke har nogen indtægt, kan jeg ikke sørge for min familie, og det er svært at fortsætte min tjeneste uden en indtægt at leve for”, fortæller han om de prøvelser han må gennemgå.

Fik 20 høns af Dansk Europamissions givere

Nu har han fået hjælp gennem projektet og siger: “Jeg er meget taknemmelig for de 20 høns som jeg har modtaget fra Evangelisk Alliance på Sri Lanka, Dansk Europamissions samarbejdspartner. Gennem dem har jeg nu fået en indtægt. Jeg kan dække min families mest basale behov med de penge som jeg får fra at sælge æg”. Han forklarer videre at han har planer om at begynde at sælge nogle af hønsene som kød for at skaffe penge til at forbedre sin kyllingefarm. “Denne organisation har været en velsignelse for min tjeneste”, fortæller en lykkelig pastor Rasiah. “I har opmuntret mig ved at hjælpe mig til at forstå at Gud stadig sørger for mig. Må Han velsigne jer! Tak til alle der støtter projektet.