Irak

Nødhjælp og udviklingsprojekter

Analyse: Kan de kristne vende tilbage til Mosul?

En international koalition kæmper i disse dage for at indtage Mosul i Nordirak fra Islamisk Stat, som i 2014 brutalt fordrev ikke-sunnimuslimske indbyggere, herunder kristne, fra byen. Men i hvilket omfang kan de kristne vende tilbage – og ønsker alle at vende tilbage?

Af Samuel

Del artikel

Billede: Vil denne flygtningepige kunne vende hjem? Kristne og andre minoriteter, der måtte flygte fra Mosul, overvejer i øjeblikket, om de kan rejse hjem.

Indtil nu er antallet af flygtninge fra Mosul som følge af den igangværende offensiv, begrænset. Kampene om byen har indtil nu været begrænsede, og koalitionen har kunnet konstatere, at Islamisk Stat har mistet momentum og er på tilbagetog.

Det er naturligvis godt nyt for kristne og de andre minoriteter, der måtte flygte fra Islamisk Stat, men spørgsmålet er, om alle de fordrevne kristne og de andre minoriteter i praksis kan vende tilbage. Mange kristne ejede huse i Mosul, men kan de igen bebo dem, har andre overtaget deres huse, eller har jihadisterne ødelagt dem?

Mange kristne ejede huse i Mosul, men kan de igen bebo dem, har andre overtaget deres huse, eller har jihadisterne ødelagt dem? 

Det er spørgsmål som disse, der optager mange irakiske kristne i disse dage. Kommer de fra kristne landsbyer eller kristne bydele i større byer som Mosul eller Qaraqosh, er der sandsynlighed for, at de kan vende tilbage, men kommer de fra områder, hvor indbyggerne var blandede, er sandsynligheden mindre.

I sådanne områder kan kristne husejere nok have skøder på deres ejendomme, men vil politiet og domstolene være retfærdige og sikre, at husene bebos af deres retmæssige ejere? Korruption er udbredt i Iraks politi og retsvæsen, og i de senere år har der desværre været mange eksempler på, at bortrejste kristnes ejendom ulovligt overtages af andre, uden at myndighederne griber ind.

Nogle kristne fra blandede områder er skuffede over deres tidligere sunni-muslimske naboer. Det så ud til, at de levede i fredelig sameksistens, men da IS’ styrker indtog byen, valgte deres sunni-muslimske naboer ofte IS’ side. De forsvarede ikke deres kristne naboer, men lod dem i stikken. I sådanne områder oplever nogle kristne det som en stor udfordring at skulle forsøge at skulle genoptage naboskabet med mennesker, som de oplever har svigtet dem.

Nogle kristne vil derfor forsøge at blive i Kurdistan, den nordøstlige kurdiskkontrollerede del af Irak, som har budt dem velkommen og givet dem sikkerhed. For nogle familiers vedkommende er det ikke første gang, de er har måttet flygte og bosætte sig et nyt sted i Irak. For nogle er det op til tredje eller fjerde gang inden for de sidste 30 år på grund af de forskellige krige, der har hærget Irak. Derfor er den aktuelle situation ikke uvant for dem.

De kristne i Irak har derfor brug for vores forbøn, ligesom vi kan bede om, at Iraks domstole, politi og øvrige myndigheder må sikre retfærdighed for alle landets borgere. Og måske kan de kristne, til trods for de forfølgelser de været udsat for, med bibelens budskab om tilgivelse og forsoning, bidrage til at genopbygge det splittede og krigshærgede land.

Du kan hjælpe de fordrevne i Irak

Vil du række en hjælpende hånd til nødstedte i Irak? Manglen på helt grundlæggende fornødenheder er enorm. Hos børn findes der tegn på underernæring.

  • Det koster i gennemsnit ca. 150 kr. at sikre, at en flygtningefamilie har vand, mad, køkkenudstyr, hygiejneartikler og medicin i en uge.
  • Det koster i gennemsnit ca. 652 kr. at sikre, at en flygtningefamilie har vand, mad, køkkenudstyr, hygiejneartikler og medicin i en måned.

På grund af din støtte får mennesker mad og medicin, tøj på kroppen og hvad de ellers har brug for. Derudover vil samfundet se, at de kristne i en tid som denne, yder et yderst positivt bidrag i Irak – og at der i allerhøjeste grad er brug for de kristne, som Islamisk Stat forsøger at udrydde.

Tak om du vil give nødhjælp til Iraks kristne og sætte dem i stand til at hjælpe deres medmennesker i nød.

Støt