Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Opmuntr Azita og Omid

Azita fortæller: Min mand Omid og jeg kom til tro på Jesus i 1999. Omid er døvstum.

Vi begyndte at tjene Herren sammen 2001. Vi var de første som kom til tro på Jesus i vores lokalområde. Stille og roligt begyndte vi at dele evangeliet med vores omgangskreds og folk begyndte at komme til tro. I 2006 begyndte de første nye kristne, at mødes i vort hjem. Vi bad sammen, havde fællesskab og læste i Biblen.

Men med tiden kom der voldsom forfølgelse. Ikke kun fra radikale muslimer, men også fra myndighederne. Fem gange fik vi bøder for ulovligt missionsarbejde, da vi ikke mødtes i en lovlig kirkebygning, men privat, hvilket ikke er lovligt i vort land.

For at lovliggøre vore møder var vi hundrede kristne i regionen, som søgte om at få en kirke godkendt hos myndighederne. Alle hundrede personer blev afhørt, bl.a. os. Engang stormede politiet vores hus da vi havde møde og arresterede alle. Politiet forbød os at tale om Jesus og samles som kirke og endda samles med andre kristne i storbyen, hvilket var et ulovligt påbud.

I en periode kontrollerede distriktspolitiet vores hus hver dag, uanset om vi samlede folk eller ej. De ville skræmme os, men vi fortsatte med at tro og følge Jesus. Endnu flere kom til tro på ham, særligt døve. Blandt døve er det lettere at være kristen end blandt hørende, fordi flertallet ikke forstår døve eller lægger mærke til dem. Næsten trehundrede tog imod Jesus, men mange faldt også fra igen på grund af forfølgelser fra islamister.

I øjeblikket holder vi ikke kristne møder i vores hus, fordi vi er blevet truet med arrestation, men vi samles i andre kristnes hjem. Folk er meget åbne, men islams ånd er overalt.

Vi beder om menneskers frelse og beder også jer om at stå sammen med os i bøn.

Azita og Omid vil blive opmuntrede af et brev.

Sådan gør du:

- Skriv gerne brevet på engelsk, men hvis dansk er lettere, kan vi oversætte det til engelsk.

- Brevet må ikke omhandle politik eller udtrykke sig negativt om Centralasien eller den religion, flertallet følger.

- Send brevet på mail til info@forfulgtekristne.dk eller med post til: Dansk Europamission, Drejervej 15, 2400 København NV. Vi sørger for, at opmuntringen bliver videresendt.

* Af sikkerhedsårsager benyttes dæknavn og modelbillede.


Der er ikke flere indlæg.