Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Skoleelev får 12 for opgave om forfulgte kristne

15-årige Veronica Nielsen så i sommeren 2008 en udstilling i Polen, som illustrerede, hvordan kristne undertrykkes. Den gjorde et stort indtryk på hende, og engagementet for de forfulgte kristne blev vakt. Da hun i 9. klasse skulle skrive projektopgave med valgfrit emne, udnyttede hun muligheden og skrev om forfulgte kristne i Eritrea. Opgaven blev bedømt til karakteren 12.

aaaaveronicaVeronica fortæller, at det var en “meget betydelig årsag” til valg af netop dette emne, at “…de forfulgte kristne holder så stærkt fast i troen og vil for ingen pris underkaste sig og dermed opgive håbet (…) selvom de er bevidste om, at det kan koste dem deres tilværelse. Dette ser jeg som et meget modigt valg.”

Eksamen var mundtlig og bestod af en fremlæggelse ud fra en disposition samt en Power Point-præsentation. Desuden havde Veronica lavet et kreativt produkt – en kollage, der beskriver forfølgelsen.

I opgaven redegør Veronica for de hårde forfølgelser, de kristne i Eritrea gennemgår. Man kan således læse om fire typer fængsler, de kristne kan ende i, bl.a. mørke isolationsceller under jorden uden lys, hvor det kan blive op til 40 graders varme, og skibscontainere, hvor temperaturen kan stige til op til 60 graders varme om dagen og falde til frysepunktet om natten. Desuden beskrives det, hvordan landets præsident spiller en hovedrolle i forfølgelserne og dermed krænker adskillige internationale konventioner, samt hvordan han tilsyneladende vender det døve øre til omverdenens opfordring til ham om at standse forfølgelserne.

I opgaven iagttages denne forfølgelse ud fra flere forskellige perspektiver. Blandt andet inddrages skriftsteder fra Bibelen, menneskerettighedserklæringer samt forskning i bønnens betydning som håndteringsstrategi og forskning i hjernens reaktion på tortur. Endelig reflekteres over, hvordan omverdenen kan hjælpe de forfulgte kristne. I skriveprocessen hentede Veronica bl.a. baggrundsinformation hos Dansk Europamission.

På spørgsmålet om, hvad hun har fået ud af at skrive denne opgave, svarer Veronica bl.a.: “…Vi må altid mindes om, at vi ikke blot har ansvaret for hvad vi gør, men også hvad vi undlader at gøre. Derfor bliver vi nødt til at sprede informationer og bede for de forfulgte kristne, så de har bevidstheden om, at de ikke er alene og forladte”.