Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Resultater 2021

Hvilke resultater skabes der, når du investerer i Dansk Europamissions arbejde?

Resultater 2021

Afghanistan

Gratis lægehjælp til fattige

 • Afghanistan er et af verdens fattigste lande, hvor kristne oplever meget hård forfølgelse. Efter Taliban overtog magten har forfølgelsen og hungersnøden taget til. Dansk Europamissions givere sikrer, at fattige kan få lægehjælp. I år 2021 fik 11.048 patienter behandling. Fattige afghanere kan få behandling for eksempelvis øre-, næse- og halssygdomme, malaria, tandproblemer, brandsår samt vitamin- og mineralmangel.

Husmenighed og fodboldtjeneste

 • Grundet Talibans magtovertagelse i 2021 udvidede Dansk Europamission arbejdet for afghanske flygtninge. Således etablerede Dansk Europamission i 2021 et samarbejde med et afghansk ægtepar, der bor i et naboland til Afghanistan. Efter ægteparret selv flygtede fra Afghanistan har parret startet en husmenighed for afghanske flygtninge, og manden har desuden en fodboldtjeneste, hvor afghanske flygtningebørn spiller fodbold. Denne tjeneste giver ham og hans team mulighed for at opmuntre afghanske børn og unge og dele deres kristne tro. Den økonomiske støtte begyndte i 2022.

Europa

 • Dansk Europamission støttede, at bogen Friendship First kunne oversættes til dansk. Bogen såvel som ledermanual og videoer udruster danske kristne til at dele deres tro med muslimer i Danmark.
 • Enkelte teologiske spørgsmål blev præciseret i den danske oversættelse.
 • Dansk Europamission hjalp før kommunismens sammenbrud kirken i Østeuropa, hvor den blev undertrykt. I 1990’erne blev fokus rettet mod den muslimske verden, hvor kristne risikerer diskrimination, chikane eller forfølgelse. Men samtidig søger mange muslimer svar i kristendommen og kommer til tro på Jesus.
 • Men Dansk Europamission har ikke glemt Europa og i 2021 støttede vi i samarbejde med Nødhjælpscenter Gatten, at en kirke i Moldova, der er Europas fattigste land, kunne uddele nødhjælp.

Hemmelige projekter

Af sikkerhedshensyn kan vi ikke nævne i hvilke lande disse hemmelige projekter finder sted, eller i detaljeret grad beskrive arbejdets karakter.

Støtte til fattige og forfulgte kristnes sundhed

 • I et af verdens mest lukkede lande har vores projektpartner uddelt medicin til 228 meget fattige kristne. For eksempel modtog en lille dreng medicin for sin diabetes. Desuden har 13 fået hjælp til hospitalsophold.

Fremtid og håb til udsatte kvinder

 • Kvinder, der har været ofre for vold i hjemmet, været prostituerede eller solgt til sex-slaveri, har i 2021 modtaget støtte. Det er sket gennem et krisecenter og jobtræningscenter ledet af lokale kristne. Her kan kvinderne få sjælesorg, jobtræning og læge- og advokathjælp, hvis det er nødvendigt.
 • I løbet af 2021 har krisecenteret haft 26 kvinder, 8 teenagere og 36 børn boende i perioder mellem 3 og 6 måneder. Derudover er arbejdet udvidet med et krisecenter mere. Bygningen er købt og renoveret med støtte fra Dansk Europamissions givere.
 • Jobtræningscenteret har undervist 322 kvinder i eksempelvis at sy, lave smykker, lave mad til cafeer og i cateringvirksomheder, så de selv kan tjene penge på en positiv måde i fremtiden.
 • 142 kvinder og 21 mænd modtog sjælesorg, 71 kvinder og børn juridisk støtte og 33 kvinder og børn modtog lægehjælp.
 • I Centralasien har mænd og kvinder i praksis ikke samme muligheder i samfundet. 450 mænd og lokale ledere har modtaget undervisning i kvinder rettigheder. 70 seminarer er blevet gennemført i år 2021.
 • Fornemmer medarbejderne, at nogle af de udsatte kvinder er åndeligt søgende, bliver de tilbudt forbøn. I den lokale kultur er bøn helt normalt. Men medarbejderne beder til Bibelens Gud, og under forbønnen mærker mange udsatte kvinder, at Helligånden arbejder i dem.
 • Nogle kommer til tro på Jesus. Guds kærlighed, som han viste ved at lade Jesus dø og ofre sig for os, forvandler dem. Og denne helbredende kærlighed læger traumer og sår. Dermed bliver kvinder forvandlet én for én i en kultur, hvor kvinder, særligt på landet, bliver undertrykt.

Kurser og sjælesorg til indsatte

 • Dansk Europamissions givere har i 2021 givet støtte til at omkring 2400 kvinder, mænd og teenagere i fængsel i et land i Centralasien har kunne modtage psykologisk støtte. Hjælpen gives af lokale kristne. Desuden får de indsatte kurser i livsmestring, så de kan blive integreret i samfundet, når de løslades. Det rører de fængslede dybt, når de hører de kristne fortælle om deres tro. Det bringer håb og lys ind i deres ellers mørke situation. Når de løslades vil mange gerne mødes igen, og flere kvinder er efterfølgende begyndt at komme i kirke.

Menighedsplantning på grænsen til Afghanistan

 • Dansk Europamissions givere har støttet et evangeliseringsprojekt i et naboland til Afghanistan. Her rækker lokale kristne ud til unåede befolkningsgrupper med de gode nyheder om Jesus Kristus. Evangelistgruppen har på 16 måneder besøgt 300 familier og allerede set 25 mennesker komme til tro på Jesus. 3 husmenigheder er etableret og 7 mere på vej. Gruppen sigter efter at plante endnu flere husmenigheder.
 • I sommeren 2021 har en sommerlejr fundet sted i et land i Centralasien. Lejren var fyldt af børn fra forskellige baggrunde. Udover sjov og leg hørte børnene også om, hvem Jesus er.

Bibeloversættelse til unået folkegruppe

 • I 2021 har Dansk Europamissions givere støttet, at Bibelen er blevet oversat til et sprog, der tales af stor, unået folkegruppe i Centralasien. Bibelteksten udkommer ikke kun i fysisk form, men også i en app og som lydbog.

Teologisk uddannelse

 • Præsterne i en ung kirke i et overvejende muslimsk land får teologisk uddannelse. Langt de fleste er førstegenerations-kristne og har brug for at blive forankrede i Bibelens budskab, så de kan formidle en sund undervisning og udøve et sund lederskab. 34 personer fik i 2021 uddannelse i teologi på diplomniveau. De studerende undervises blandt andet også i lederskab, etik, sjælesorg og økonomi.

Rets- og advokathjælp

 • I Centralasien er der jævnligt eksempler på, at kristne og kirker uretfærdigt bliver anklaget af myndighederne. Dansk Europamissions givere sikrede i 2021, at en kirke kunne få advokathjælp, da den var under falske anklager.

Hjælp til opstart af virksomhed

 • Et kristent rehabiliteringscenter i Centralasien har fået hjælp til at starte virksomhed inden for koldsmedning. Udsatte mænd, blandt andet tidligere misbrugere, kan gennem virksomheden generere en indtægt.

Kræftbehandling til nøgleleder

 • En nøgleleder i kirken i Centralasien fik konstateret en tumor i hjernen. Dansk Europamissions givere bidrog til, at han kunne få behandling af højeste kvalitet uden for sit hjemland.

Oversættelse af teologisk grundbog

 • For første gang i verdenshistorien, intet mindre, kan en overvejende muslimsk folkegruppe nu modtage teologisk undervisning på deres modersmål. Dansk Europamissions givere sikrede, at en teologisk grundbog kunne oversættes til folkegruppens modersmål.

Poser med håb

 • En kirke i et helt overvejende muslimsk område i et land i Centralasien fik støtte til at uddele 350 juleposer til fattige børn i et land i Centralasien.
 • Udover julehjælp fik 720 personer månedligt poser med håb, som poser med fødevarer.
 • Denne kirke fik i øvrigt en motorcykel med lad, så den let kan køre ud til fattige landsbyer med poser med fødevarer. Gennem fødevareuddelingen får kirker relationer til mennesker den ellers ikke ville være kommet i kontakt med.
 • I 2021 blev der uddelt 1140 poser med håb til udsatte familier i et andet land i Centralasien. Poserne indeholder fødevarer. Uddeling foregår ugentligt og hjælper til at bygge bro mellem kirken og beboerne i et udsat boligområde.

Indien

Nødhjælp og hjælp til selvhjælp

 • Samtidig med at nogle indere oplever økonomisk fremgang, så betyder uventede naturkatastrofer og sygdomme blandt husdyr, at andre indere, særligt på landet, mister deres indtægt og lever i fattigdom. Dansk Europamissions givere støtter et team af lokale kristne, der klæder indere i en landsby på til at fastholde deres levebrød. For eksempel ved at uddanne i, hvordan man vaccinerer sine kvæg, og hvordan man forbereder sig på ekstremt vejr.
 • Nødlidende indere har modtaget støtte til landbrug, to hyrder og en stald til dyrene. På den måde får de midlerne til at kunne hjælpe sig selv.
 • 30 ulykkeligt stillede kvinder har fået et sy-kursus af et halvt års varighed. Formålet er, at kvinderne får mulighed for at tjene penge til deres husstand, samt sy tøj til dem selv og deres familier. Efter endt sy-kursus hjælper projektet kvinderne med at skaffe ordrer. Projektet ledes af lokale kristne, som har rig mulighed for at dele deres kristne tro med kursisterne.

Irak

I 2021 sikrede Dansk Europamissions givere, at 10.704 personer fik hjælp.

 • Hjælpen bestod af nødhjælp til forfulgte kristne og personer med anden minoritetsbaggrund, der var drevet på flugt af Islamisk Stat. Modtagerne fik mad, vand, hygiejneartikler, medicin og køkkengrej.
 • Endelig fik kvinder og børn traumebehandling. Målgruppen var 262 kvinder, der har været sex-slaver hos Islamisk Stat, krigsenker eller blot meget fattige. På et jobtræningscenter, drevet af konvertitkristne, kunne de finde et fællesskab af ligesindede, få sjælesorg og jobtræning. For nogle betød mødet med lokale konvertitkristne, at de begyndte at søge svar i den kristne tro.

Iran

 • I løbet af 2021 fik kristne samvittighedsfanger i Iran praktisk hjælp af Dansk Europamissions givere.
  • To kristne samvittighedsfanger fik lægehjælp.
  • Tolv fanger fik mad, mens de sad i fængsel.
  • Der blev givet økonomisk støtte til ægtepar, hvor manden havde været i fængslet for sin tros skyld, men ikke havde indtægt efter sin løsladelse.
 • Irans undergrundskirke vokser og efterspørgslen efter Guds ord fortsætter. Dansk Europamission givere sikrede, at der blev indsmuglet 29.908 eksemplarer af Det Nye Testamente i Iran og nabolande til Iran, hvor iranere bor.

Kirgisistan

 • Syv piger har fået et ophold på Egehuset, som er et hjem for tidligere børnehjemsbørn, der ikke har nogen familie, de kan bo hos, når de ikke længere kan bo på statslige børnehjem.
 • På Egehuset viser lokale kristne dem omsorg og opmuntrer de syv piger til at gennemføre en ungdomsuddannelse, ligesom de udrustes socialt til at kunne begå sig i samfundet. Flere af pigerne har oplevet at komme til tro på Jesus gennem deres deltagelse i projektet.

Mauretanien

 • En konvertitkristen fra det overvejende muslimsk land, hvor der næsten ingen kristne er, har i 2021 fået støtte til at tage en teologisk uddannelse. Planen er, at han skal rejse tilbage og gøre en positiv forskel for Guds rige i sit hjemland efter endt uddannelse.

Nigeria

 • Kristne i det nordlige Nigeria, hvor forfølgelsen kan være voldsom, har efterspurgt Bibler. Årsagen er, at mange kommer til tro på Jesus, og der er behov for Bibler til de nye troende. En lokal kirke har således fået 1300 Bibler samt 800 salmebøger. Meldingen er, at bøgerne vækker stor glæde. Projektet gennemføres i samarbejde med Kontagora og Mission Afrika.

Nordkorea

 • På trods af pandemi og nedlukning er der i 2021 uddelt 1.038 pakker med grøntsagsfrø til trængte nordkoreanere.
 • 21 flygtninge fra Nordkorea er blevet hjulpet fra Kina videre til et sikkert asiatisk land, hvor de ikke risikerer at blive hjemsendt til fængsel, som straf fordi de flygtede.
 • Tusinder af nordkoreanske kristne har fået medicin. Medicinen blev smuglet over grænsen og er blandt andet mod dysenteri, diarre, tuberkulose, influenza og andre infektionssygdomme, leddegigt og forkølelse. Kosttilskud er også blevet uddelt.

Sri Lanka

Uddeling af Bibler

 • 2.195 økonomisk udfordrede srilankanske kristne og deres eventuelle familier har modtaget Bibler. Eftersom landet var hårdt ramt af pandemien, har Biblerne været ekstra vigtige, da der ikke kunne afholdes gudstjenester. For nogle modtagere af biblen har dén været deres eneste åndelige kilde i et helt år.

Hjælp under covid-19

 • Dansk Europamissions givere sikrede at 2371 både kristne og ikke-kristne familier i 2021 har modtaget covid-19 nødhjælpskasser. Hjælpen er nået ud til over 11.000 mennesker i alt. De hårde nedlukninger har sendt mennesker i økonomisk nød, så behovet for nødhjælp har været stort.
 • 73 præster og personer i kirkelig tjeneste fik hjælp til selvhjælp, så de selv kunne generere indkomst. Under pandemien har selvhjælpen været afgørende, da mange menighedsmedlemmer har mistet deres arbejde, og derfor ikke længere kan bidrage til at aflønne præsten. Hjælpen kan eksempelvis bestå af en ko, hvis mælk de kan sælge, høns, hvis æg kan sælges, geder, som kan avles og hvis mælk kan sælges, høns, hvis æg kan sælges eller hjælp til at åbne en lille butik. Modtagerne har blandt andet kunne bruge deres overskud til fordel for deres menigheder.

Advokathjælp

 • Dansk Europamissions givere støttede, at otte forfulgte kristne i 2021 fik advokathjælp i en række forskellige retssager, hvor de var uretmæssigt anklaget eller udsat for diskrimination fra myndigheder.

Undervisning i holistisk menighedsplantning

 • Der blev udviklet undervisningsmateriale og 90 deltagere fra 30 kirker fik undervisning i holistisk menighedsplantning. Kirkerne ligger på landet, hvor forfølgelse finder sted. Menighedsplanterne undervises i, hvorledes forkyndelsen af evangeliet kan gå hånd i hånd med eksempelvis fattigdomsbekæmpelse i deres lokalsamfund. Målet i projektet er at plante ti nye kirker, der bringer forvandling til Sri Lanka, såvel åndeligt som fysisk.

Syrien

I 2021 sikrede Dansk Europamissions givere, at 22.314 personer fik hjælp.

 • Hjælpen bestod af nødhjælp til forfulgte kristne og personer med anden minoritetsbaggrund, der er drevet på flugt af Islamisk Stat. Modtagerne fik mad, hygiejneartikler, vand, medicin og køkkengrej.
 • Mange muslimer og personer fra ikke-kristne minoriteter stiller spørgsmål, når kristne ikke kun hjælper kristne, men også ikke-kristne. Nogle bliver berørt af omsorgen og kærligheden kristne viser og bliver nysgerrige på Jesus.
 • Desuden fik kristne skolegang. Grundet borgerkrigen, der begyndte i 2011, er skolesystemet i Syrien delvist brudt sammen. Dette giver mange kristne forældre anledning til at overveje, om de skal flygte til Vesten for at give deres børn en bedre fremtid. En exodus af kristne er dog ikke godt for de lokale kirker, eller for landet som helhed, da kristne bidrager positivt til samfundet. Gennem støtte til skolegang til syriske kristne, kan kristne forældre få en grund til at blive i Syrien, trods krigen, og gøre en positiv forskel.

Tyrkiet

Mediemission

 • Dansk Europamissions givere støttede Alef FM’s arbejde med at evangelisere via radio i det sydøstlige Tyrkiet. Radiokanalen kunne i 2021 nå ud til omkring 300-400 tusinde potentielle lyttere. På de sociale medier har 39.137 mødt Alef FMs budskab. I fremtiden vil vores projektpartner fokusere endnu mere på sociale medier, da man på denne platform kan få respons fra modtageren. Derudover er 96 nye programmer, med det kristne budskab, blevet produceret.

Menighedsplantning og træning i kirkeledelse

 • Antallet af kristne i Tyrkiet er meget lavt, så der er brug for nye menigheder til at række ud til den tyrkiske befolkning. Efter at 78 missionærer og deres eventuelle familier er blevet udvist af landet i perioden 2019-2021, skal den tyrkiske kirke i højere grad til at stå på egne ben end før, hvor den var meget afhængig af Vesten. Dansk Europamissions givere har bidraget til, at kristne har modtaget træning i kirkeledelse og menighedsplantning. Seks personer har fået bibelundervisning i en periode på 6 måneder, og én person har fået træning og er blevet udsendt for at styrke husmenigheder og plante nye.
 • I den kolde vinter har en gruppe afghanske og iranske kristne delt tæpper og brænde ud til 20 fattige familier i det østlige Tyrkiet. Gruppen forsøger at række ud gennem diakoni, men også gennem bibelstudier, hvor afghanske og iranske flygtninge inviteres med.

Yemen

 • I 2021 sikrede Dansk Europamissions givere, at 4.752 personer fik fødevarepakker.
 • Den brutale krig har sendt 80% af befolkningen i hungersnød, og uskyldige børn og voksne mister livet som følger af krigen. FN har vurderet, at Yemen gennemgår verdens værste humanitære krise nogensinde.
 • 43 huse med 350 mennesker har fået en fast kilde til vand fra en regnvandsopsamler gennem støtte fra Dansk Europamissions givere.