Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Resultater 2020

Hvilke resultater skabes der når du investerer i Dansk Europamissions arbejde?

Sri Lanka

 • Grundet covid-19 epidemien blev kirkerne lukket ned på Sri Lanka. Dette medførte en stor efterspørgsel på bibler og derfor er det en stor glæde hos forfulgte kristne, at der kunne blive uddelt 2174 bibler med støtte fra Dansk Europamissions givere.
 • Støtten udrustede også 44 præster til at starte egen virksomhed. De begyndte at arbejde med kyllinger, geder, butikker og andre mellemstore virksomheder, hvorved de kunne supplere deres indkomst fra kirken. Grundet pandemien, der ramte Sri Lanka meget hårdt i 2020, kunne mange kirkemedlemmer ikke bidrage til deres præsts løn. Derfor var der særligt behov hjælp til selvhjælpen i 2020.

 

Iran

 • Dansk Europamissions givere sikrede i 2020, at 23.000 persiske lommeudgaver af Det Nye Testamenter kunne trykkes og distribueres til den iranske befolkning samt i nabolande, hvor der bor iranere. Der er et åbent vindue i Iran i disse år og covid-19 epidemien har fået nogle muslimer til at frygte for hvad der sker efter døden. Derfor søger mange håbet i troen på Jesus Kristus.

 

Irak

 • I 2020 sikrede Dansk Europamissions givere, at 68.696 personer fik hjælp.
  • Hjælpen bestod af nødhjælp til forfulgte kristne og personer med anden minoritetsbaggrund der var drevet på flugt af Islamisk Stat. Modtagerne fik mad, vand, hygiejneartikler, medicin og køkkengrej.
  • Grundet covid-19 kontaktede de irakiske myndigheder vor samarbejdspartner, der således fik mulighed for at fortsætte nødhjælpsarbejde, trods rejseforbud i landet.
  • Desuden fik kvinder traumebehandling. Kvinder havde været sex-slaver hos Islamisk Stat, var krigsenker eller blot meget fattige. På et jobtræningscenter, drevet af konvertitkristne, kunne de finde et fællesskab af ligesindede, få sjælesorg og jobtræning. For nogle betød mødet med lokale konvertitkristne, at de begyndte at søge svar i Bibelen.

Syrien

 • I 2020 sikrede Dansk Europamissions givere, at 73.202 personer fik hjælp.
  • Syrien befinder sig i en dyb økonomisk krise. Nødhjælpen bestod af nødhjælp i form af mad, hygiejneartikler, vand, medicin og køkkengrej. Målgruppen var såvel forfulgte kristne som personer med anden minoritetsbaggrund der var drevet på flugt af Islamisk Stat.
  • Særligt i det nordlige Syrien vokser kirken. Mange muslimer og personer fra ikke-kristne minoriteter stiller spørgsmål om Bibelen, når kristne utrætteligt ikke kun hjælper kristne, men også ikke-kristne. Nogle bliver interesserede i at høre om Bibelens budskab i mødet med kristnes kærlighedsgerninger.
  • Desuden fik kristne børn skolegang. Skolesystemet i Syrien er delvist brudt sammen som følge af borgerkrigen, der begyndte i 2011. Dette får nogle kristne forældre til at overveje om de skal flygte til Vesten for at sikre deres børn en bedre uddannelse og fremtid. Kristne yder dog et vigtigt bidrag til samfundet samt deres lokale kirker og exodusen af kristne må bremses. Gennem støtte til skolegang til syriske kristne, kan kristne forældre få en grund mindre til at forlade det borgerkrigshærgede Syrien.

Yemen

 • I 2020 sikrede Dansk Europamissions givere, at 14.089 personer fik fødevarepakker.
 • På sjette år fortsatte den brutale krig, der har sendt 80% af befolkningen i hungersnød og uskyldige børn og voksne mister livet som følger af krigen. FN har vurderet, at Yemen gennemgår verdens værste humanitære krise nogensinde.
 • Konvertitkirken forsatte med at vokse midt i krigen og hungersnøden. En årsag er, at de konvertitkristne hjælper de allermest udsatte, blandt de såkaldt kasteløse muhamisheenere, der socialt befinder sig på samfundets bund. Det gør stort indtryk, ikke kun blandt udsatte, men i samfundet generelt.

 

Hemmelige projekter

Bibeloversættelse til unået folkegruppe

 • I 2020 har Dansk Europamissions givere støttet at Bibelen er blevet oversat til et sprog der tales af stor en unået folkegruppe i Centralasien. Bibelteksten udkommer ikke kunne i fysisk form, men også i en app og som lydbog.

 

Menighedsplantning på grænsen til Afghanistan

 • 2020 var året hvor Dansk Europamissions givere begyndte at støtte et nyt evangeliseringsprojekt i et naboland til Afghanistan. Lokale kristne besøger landsbyer i bjergene, ikke langt fra Afghanistan. Gæstfriheden er stor i bjergene og kristne har mulighed for at dele bibelhistorier med familierne, bl.a. om personer fra Det Gamle Testamente, som også omtales i Koranen. De kristne fortæller hvad Bibelen siger og en række samtaler leder hen til punktet, hvor de kan fortælle om frelsen i Jesus Kristus. Accepterer familierne bliver deres hjem en kirke. Grundet covid-19 fik projektet en stille start i 2020.

 

Hjælp til udsatte kvinder i den muslimske verden (VENTER på opdaterede tal fra U)

 • 260 kvinder fik jobtræning, så de kunne blive selvforsørgende og komme væk fra et voldeligt ægteskab, væk fra prostitution eller sex-slaveri.
 • De fik blandt andet frisørkurser, hvilket kan være en god indtægtskilde, kokke-, smykke- og sykurser.
 • Der blev holdt seminar for at forebygge vold mod kvinder. 1919 personer deltog, herunder unge, politi og muslimske ledere.
 • Vor projektpartner samarbejdede med myndighederne om at forbedre forholdene for kvinder og høres i forbindelse med vedtagelse af lovgivning vedr. kvinder.
 • Dansk Europamissions givere sikrede, at vor samarbejdspartner kunne købe et nyt shelter, så der nu er to sheltere. Et shelter til voldsramte kvinder og et til tidligere prostituerede og handlede kvinder. Bidraget til shelteret var knap 800.000 kr.

 

Ofre for naturkatastrofe

 • Dansk Europamissions givere gav støtte til et nødlidende personer efter en naturkatastrofe. Pengene blev givet til fattige familier, som deraf kunne købe mad. De vestlige medier har ikke rapporteret om naturkatastrofen, da der ikke kommer mange nyheder ud fra landet.

 

Foder til rehabiliteringscenter

 • I 2012 hjalp Dansk Europamission med at købe 20 får, som siden blev til mange flere. I maj 2020 var hjorden vokset til 92 får og 32 lam.
 • Landbrugsprojektet er siden sin opstart blevet støttet af Dansk Europamissions givere flere gange, dels i forbindelse med bygning af stald og overdækning, køb af nabogrund, køb af foder og reparation efter en katastrofal brand i 2016.
 • I maj 2020 var der 11 mandlige beboere på rehabiliteringscentret, som fik mulighed for at komme ud af misbrug og få et nyt liv ved troen på Jesus.

 

Hjælp til at fattige kristne kan starte egen virksomhed

 • En præst i en undergrundskirke i et af verdens mest lukkede lande fik midler til at købe en kultivator. Før var hans indkomst omkring 130 kr. om måneden, hvilket ikke rakte til at udgifterne med fire børn. Fordi han kan tjene penge på arbejdet med kultivatoren kan han nu tjene 650 kr. om måneden.
 • En kristen teenagepige havde to forældre der var syge. Hun fik hjælp til at starte virksomhed, hvor kvinder kunne for forlænget deres øjenbryn. Hun tjener nu over 300 kr. om måneden.
 • En kristen kvinde havde været gæstearbejder i et andet land, men var nu i sit hjemland uden arbejde og indtægt. Hun spurgte vor projektpartner om en billig symaskine, bomuld og stof, så hun kunne starte en virksomhed hjemmefra, hvor hun syede tilbehør til senge.

Fortalervirksomhed

 • Støtte til projektpartner der gennem det stille diplomati arbejder for forfulgte kristne i Mellemøsten. Den opererer bl.a. på EU-niveau, men har også projekter, hvor den på en praktisk måde hjælper, bl.a. med re-lokation af konvertitter i livsfare.

 

Hemmeligt møde om mission i den muslimske verden

 • Medarbejdere i Dansk Europamission mødtes med en række projektpartnere på en lokation i Mellemøsten. Dagene begyndte med bibelundervisning og lovsang, hvorefter der blev holdt en række møder gennem dagen om hvordan det går projekterne og hvordan de kan videreudvikles.

 

Usbekistan mangler… venter på AS

Nordkorea

 • Med Dansk Europamissions giveres støtte var det muligt i år 2020 at evakuere 49 Nordkoreanske flygtninge fra Kina til et sikkert tredje land, som vi af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan nævne navnet på. Nordkoreanske flygtninge har ofte svære kår i Kina og lever af sort arbejde, da de ikke anerkendes som flygtninge, men sendes tilbage til Nordkorea, hvor de kommer i fængsel.
 • 4794 grøntsagskasser blev uddelt til troende og fattige. De 4794 grøntsagskasser blev leveret til 6 forskellige provinser til stor glæde for modtagerne.
 • Tusinder fik medicin til nordkoreanske kristne ad flere omgange i løbet af 2020. Medicinen og grøntsagskasser blev leveret hver for sig.
 • Medicin og grøntsager er afgørende i et land, hvor sundhedstilstanden er katastrofal og den offentlige fødevare forsyning er brudt sammen.

 

Kirgisistan

 • Otte piger har fået et ophold på Egehuset, som er et hjem for tidligere børnehjemsbørn, der ikke har nogen familie, de kan bo hos, når de ikke længere kan bo på statslige børnehjem.
 • På Egehuset viser lokale kristne dem omsorg og opmuntrer de syv piger til at gennemføre en ungdomsuddannelse, ligesom de udrustes socialt til at kunne begå sig i samfundet. Flere af pigerne har oplevet at komme til tro på Jesus gennem deres deltagelse i projektet.

 

Indien

 • Dansk Europamissions givere var med til at donere nødhjælp til ofre for covid-19 i Indien.
 • Et projekt i et landsby blev startet op, men pandemien lagde en dæmper på aktiviteten. Vor projektpartner opbyggede relationer til indbyggerne i landsbyen og gav udsatte praktisk hjælp. Blandt modtagerne er hjælp var personer der lever under fattigdomsgrænsen, herunder en enke samt personer med depression.
 • Lederen af projektet havde sjælesørgeriske samtaler med familier og læste i Bibelen med dem.
 • Når pandemien ikke længere sætter restriktioner for aktiviteten er planen, at hjælp til selvhjælpsprojektet for alvor skal få luft under vingerne, så landsbyboerne får hjælp til at skabe bæredygtig dyreavl samt kvinder uddannes til syersker. Vor projektpartner har en stor kunde der kan potentielt kan aftage varerne.

 

Tyrkiet

 • I det østlige Tyrkiet får en menighedsplanter støtte til at række ud til at afghanske og iranske migranter. Det kristne fællesskab befinder sig på den rute mange iranere og afghanere anvender på deres vej mod Europa.
 • Dansk Europamissions givere støttede SAT7 Turk. Stationen sender kristent tv på tyrkisk på Turk Sat, der er en den satellit, som dækker Tyrkiet bedst.
 • Desuden støttede Dansk Europamission givere Kanal Hayat, der ligeledes sender kristent satellit-tv ind over Tyrkiet. Sammen med Radio Shema driver Kanal Hayat Youtubekanalen Umut Kalesi, der producerer videoer af høj kvalitet for unge.
 • 2020 var året, hvor Dansk Europamission begyndte at støtte Alef FM’s arbejde med at evangelisere via radio i det sydøstlige Tyrkiet. Radiokanalen havde i 2021 ud til omkring 300-400 tusinde potentielle lyttere. På de sociale medier har 39.137 mødt Alef FMs budskab. I fremtiden vil vores projektpartner fokusere endnu mere på sociale medier, da man på denne platform kan få respons fra modtageren. Derudover er 96 nye programmer, med det kristne budskab, blevet produceret.
 • Antallet af kristne i Tyrkiet er meget lavt, så der er brug for nye menigheder til at række ud til den tyrkiske befolkning. I årene 2019 – 2020 blev 65 missionærer og deres eventuelle familier er blevet udvist af landet, hvor for den tyrkiske kirke i højere grad til at stå på egne ben end før. Det er på ene side forkert, at udenlandske medarbejdere udvises, men på den anden er den tyrkiske kirke nu tvunget til at stå på egne ben og blive afhængig af Vesten. Dansk Europamissions givere har bidraget til, at kristne har kunnet modtage træning i kirkeledelse og menighedsplantning. Seks personer har fået bibelundervisning samt praktisk træning i en række arbejdsgrene i kirken i en periode på 6 måneder, og én person har fået træning og er blevet udsendt for at styrke husmenigheder og plante nye kirker.
 • I 2020 fik SAT7 Turk støtte. Kanalen sender kristent tv på satellitten Turk Sat, der bedst dækker Tyrkiet. Nogle betegner SAT7 som kirkens udstillingsvindue der kan medvirke til at nedbryde fordomme om kristne, ikke kun konvertitter, men også de traditionelle kristne i Tyrkiet som armeniere og assyrere.
 • Dansk Europamissions givere støttede oprettelsen af Alef FM, der helt lovligt sender kristen radio på FM-båndet i det sydøstlige Tyrkiet. Grundet covid-19 var tyrkerne tvunget til at sidde inden døre og mange havde tid til at lytte til kristen radio og søge på Alef FMs digitale platforme.
 • Dansk Europamissions givere støttede også Kanal Hayat, som ikke alene sender satellit-tv, men også udnytter den nyeste teknologi til at producere kristne videoer til Tyrkiets unge – i samarbejde med Radio Shema.

 

 • Interessen for Alef FM, SAT7 Turk og Kanal Hayat steg målbart på sociale medier og ift. henvendelser fra brugere under pandemien – måske også som følge af øget åndelig søgen i den kristne tro i en tid, hvor en dødelig pandemi hærgede. Nogle har måske frygtet for hvor de skulle tilbringe evigheden. I mødet med dette spørgsmål tilbyder Bibelen frelse ved nåde alene – ved tro på Jesus Kristus – i stedet for gennem lovgerninger.

 

Mauretanien

 • En konvertitkristen fra det overvejende muslimsk land, hvor der næsten ingen kristne er, fik i 2020 støtte til sin teologiske uddannelse. I mange lande vokser kirken, men væksten kan i nogle tilfælde blive usund, hvis lederne ikke er forankret i Guds Ord. Ikke alene kan der forekomme læremæssige skævheder, men der også opstå usund praksisser. Derfor er teologisk uddannelse afgørende.

 

Mediearbejde i Mellemøsten

 • Dansk Europamissions støttede i 2020 SAT-7’s arbejde med at formidler Guds kærlighed i den muslimske verden, både på arabisk, persisk og tyrkisk. Platformene var både satellit-tv og digitale medier.

 

Europa

 • Dansk Europamission hjalp før kommunismens sammenbrud kirken i Østeuropa, hvor den blev undertrykt. I 1990’erne blev fokus rettet mod den muslimske verden, hvor kristne risikerer diskrimination, chikane eller forfølgelse. Men samtidig søger mange muslimer svar i kristendommen og kommer til tro på Jesus.
 • Men Dansk Europamission har ikke glemt Europa og i 2020 støttede vi i samarbejde med Nødhjælpscenter Gatten, at en kirke i Moldova, der er Europas fattigste land, kunne uddele nødhjælp.