Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Resultater 2018

Hvilke resultater skabes der, når du investerer i Dansk Europamissions arbejde for forfulgte kristne og evangeliets udbredelse?

Resultater 2018

Afghanistan

Gratis lægehjælp til fattige

 • Afghanistan er fattigt og ustabilt, men 833 fattige fik lægehjælp i 2018 på grund af støtte fra Dansk Europamissions givere. Fattige afghanere kan få behandling for eksempelvis øre-, næse- og halssygdomme, malaria, tandproblemer, brandsår samt vitamin- og mineralmangel.

Hemmelige projekter i Centralasien

Af sikkerhedshensyn kan vi ikke nævne i hvilke lande disse hemmelige projekter finder sted, eller i detaljeret grad beskrive arbejdets karakter.

Bibeloversættelse og distribution

 • Dansk Europamissions givere støtter fortsat oversættelsen af Bibelen til en overvejende muslimsk folkegruppe i Centralasien.
 • Dansk Europamissions givere var dette år med til at 200 bibler kunne distribueres til forfulgte kristne i et land, hvor indbyggerne har begrænset adgang til Bibelen.

Hjælp til udsatte og sårbare

 • I 2018 bidrog Dansk Europamission givere til, at 317 kvinder samt 28 børn fik hjælp på et krisecenter. Arbejdet udføres af forfulgte kristne. Kvinderne i projektets målgruppe er enten voldsramte, har været ude i prostitution eller har været handlede. På krisecentret er der mulighed for at bo på et shelter, hvor kvinderne kommer i sikkerhed. Desuden får de sjælesorg, læge- og advokathjælp i det omfang, det er nødvendigt. Endelig får de jobtræning gennem kurser i at sy, lave smykker, i kosmetologi og madlavning. Dermed får de mulighed for at søge arbejde eller starte egen virksomhed og blive selvforsørgende.
 • I et land i Centralasien fortsatte en kirke med at give poser med håb til socialt udsatte i et boligområde, hvor kirken ligger.
 • Et kristent rehabiliteringscenter for misbrugere har fortsat gavn af de får, som Dansk Europamission i 2012 sikrede, at de kunne få. Fårene blev avlet og rehabiliteringscentret kunne forsynes med kød.

Teologisk uddannelse

 • Dette er et pionerprojekt. Personer fra en folkegruppe, der udgør befolkningsflertallet i et land i Centralasien, får nu teologisk uddannelse. Uddannelsen er afgørende, da kirken er ung og har brug for solid Bibelforankret undervisning, så nye troende får sund oplæring.
 • Dansk Europamission givere sikrede i 2018, at 34 præster fik teologisk uddannelse.

Irak

I 2018 sikrede Dansk Europamissions givere, at 10.563 personer fik hjælp.

 • Hjælpen bestod af nødhjælp til forfulgte kristne og personer med anden minoritetsbaggrund, der var drevet på flugt af Islamisk Stat. Modtagerne fik mad, vand, hygiejneartikler, medicin og køkkengrej.
 • Desuden fik kristne og andre fordrevne hjælp til at vende tilbage til de landsbyer, som Islamisk Stat havde fordrevet dem fra. I projektet blev landsbyernes skoler og klinikker repareret, ligesom strøm og vandforsyning blev genoprettet. Mændene fik jobtræning, blandt andet inden for elektrikerfaget, så de kunne genopbygge deres huse. Kvinder fik jobtræning som syersker.
 • Endelig fik kvinder og børn traumebehandling. Målgruppen var kvinder, som havde været sex-slaver hos Islamisk Stat, krigsenker eller blot meget fattige. På et jobtræningscenter, drevet af konvertitkristne, kunne de finde et fællesskab af ligesindede, få sjælesorg og jobtræning. For nogle betød mødet med lokale konvertitkristne, at de begyndte at søge svar i den kristne tro.

Iran

 • På grund af støtte fra Dansk Europamissions givere blev det i 2018 muligt at trykke og indsmugle 37.626 eksemplarer af Det Nye Testamente til Iran. Det islamiske præstestyre forfølger kristne, men samtidig stiller mange indbyggere spørgsmål ved islam og søger svar i den kristne tro.

Kirgisistan

 • Dansk Europamissions givere gav økonomisk støtte til otte pigers ophold på Egehuset, som er et hjem for tidligere børnehjemsbørn. Pigerne har ikke nogen familie de kan bo hos, når de ikke længere kan bo på statslige børnehjem. På Egehuset viser lokale kristne dem omsorg og opmuntrer de 8 piger til at gennemføre en ungdomsuddannelse, ligesom de udrustes socialt til at kunne begå sig i samfundet. Flere af pigerne har oplevet at komme til tro på Jesus gennem deres deltagelse i projektet.

Mediearbejde i Mellemøsten

 • Dansk Europamissions givere støtter SAT-7’s arbejde med at formidle Guds kærlighed gennem tv og digitale medier. SAT-7 arbejder i 25 lande og har potentiale til at kunne nå 400 millioner mennesker med evangeliet.

Nordkorea

Hjælp til nordkoreanske flygtninge

 • Dansk Europamissions givere bidrog til, at 61 nordkoreanske flygtninge, både mænd, kvinder, børn og ældre, kunne flygte fra Kina til et sikkert tredjeland. Nordkorea er et af verdens mest undertrykkende diktaturer og sundhedstilstanden er katastrofal. Ifølge FNs Fødevareprogram er 40 % af nordkoreanerne underernærede. Derfor flygter nogle til Kina, som dog ikke giver dem asyl. I stedet sender Kina nordkoreanerne tilbage til Nordkorea, hvor de risikerer fængsel, fordi de flygtede.
 • På grund af støtten blev det også sikret, at 4 efterladte børn, hvis mødre var nordkoreanske flygtninge, som blev opdaget og tvangsrepatrieret til Nordkorea, kunne få familiepleje hos kristne i Kina. Derudover fik 34 børn i lignende situationer fødevaretilskud, mens de boede hos deres ikke-biologiske bedsteforældre i Kina.

Indsmugling af fornødenheder

 • Inde i Nordkorea fik tusinder udleveret små poser med såsæd, der er pakket af frivillige i Seoul.
 • 47.897 pakker med frysetørret mad, der består af ris, tørrede grøntsager og kødpulver, blev indført til en øde del af Nordkorea, som forfulgte kristne er forvist til.
 • Med støtte fra Dansk Europamissions givere kunne en af vores projektpartnere redde 13 kvinder ud af ægteskaber, de var solgt til at menneskehandlere. Kvinder var fra 20’erne og helt op til 60 år!
 • Tusinder af nordkoreanske kristne har fået medicin. Medicinen blev smuglet over grænsen og er blandt andet mod dysenteri, diarre, tuberkulose, influenza og andre infektionssygdomme, leddegigt og forkølelse. Kosttilskud er også blevet uddelt.

Syrien

I 2018 sikrede Dansk Europamissions givere, at 32.176 personer fik hjælp.

 • Hjælpen bestod af nødhjælp til forfulgte kristne fra bl.a. Afrinprovinsen og personer med anden minoritetsbaggrund, der var drevet på flugt af Islamisk Stat. Modtagerne fik mad, hygiejneartikler, vand, medicin og køkkengrej.
 • Mange muslimer og personer fra ikke-kristne minoriteter stiller spørgsmål, når kristne ikke kun hjælper andre kristne, men også ikke-kristne. Nogle bliver berørt af omsorgen og kærligheden kristne viser og bliver nysgerrige på Jesus.
 • Desuden fik kristne skolegang. Grundet borgerkrigen, der begyndte i 2011, er skolesystemet i Syrien delvist brudt sammen. Dette giver mange kristne forældre anledning til at overveje, om de skal flygte til Vesten for at give deres børn en bedre fremtid. En exodus af kristne er dog ikke godt for de lokale kirker eller for landet som helhed, da kristne bidrager positivt til samfundet. Gennem støtte til skolegang til syriske kristne kan kristne forældre få en grund til at blive i Syrien, trods krigen, og gøre en positiv forskel.

Sri Lanka

 • I 2018 sikrede Dansk Europamissions givere, at 4083 bibler kunne distribueres i Sri Lanka. Biblerne blev givet til kristne præster og ledere, som videreformidlede dem til kristne, der ikke selv har råd til at købe en bibel.
 • 37 fattige præster og deres familier modtog hjælp til selvhjælp. Hjælpen bestod af kyllinger og kvæg, som kan avles og sælges med fortjeneste. Denne hjælp til selvhjælp er til stor velsignelse i deres tjeneste i de byer, hvor de planter kirker. I nogle tilfælde driver familierne pionermission og er de eneste kristne i deres landsbyer.

Tyrkiet

 • Dansk Europamissions givere støttede i 2018 Kanal Hayat, som udnytter den nyeste teknologi til at producere kristne videoer til Tyrkiets unge. Kanalen forsøger at nå unge ved at lave informerende, undersøgende og undervisende materiale om kristendommen.