Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Resultater 2015

Resultater 2015

Afghanistan

Lægehjælp til fattige

 • Afghanistan er et af verdens fattigste lande, hvor kristne oplever meget hård forfølgelse. Dansk Europamissions givere sikrede i 2015, at 1.391 fattige afghanere kunne få gratis behandling hos en læge.

Den arabiske halvø

 • En kristen konvertit måtte flygte fra den arabiske halvø, da han var i fare. Han flygtede til Uganda, hvor han kunne studere teologi. I den forbindelse støttede Dansk Europamission manden ved at give ham en bil som transportmiddel. Manden var handicappet og havde ikke andre muligheder end at spørger om hjælp til at finansiere et transportmiddel.

Hemmelige projekter

Af sikkerhedshensyn kan vi ikke nævne i hvilke lande disse hemmelige projekter finder sted, eller i detaljeret grad beskrive arbejdets karakter.

Bibelsmugling og – oversættelse og hjælp til udsatte kvinder 

 • Der er givet støtte til indsmugling af Guds ord til et lukket land. Antallet af bøger er 1845 og består af bibler, bibeldele, børnebibler og børnebibeldele.
 • Støtte til udvikling af system til bibelsmugling.
 • Praktisk støtte til kristen samvittighedsfange.
 • Støtte til oversættelsen af Bibelen til to sprog i den muslimske verden, så to folkegrupper kan læse Bibelen på deres modersmål.
 • Støtte til kvinder, der har været ofre for vold i hjemmet, har været prostituerede og handlede. Med støtte fra Dansk Europamissions givere driver lokale kristne et krisecenter og jobtræningscenter, hvor kvinderne kan få sjælesorg, læge- og advokathjælp, hvis det er nødvendigt. Desuden får de undervisning i eksempelvis at sy, lave smykker, lave mad i cafeer og cateringvirksomheder, så de selv kan tjene penge på en positiv måde i fremtiden.  
 • Støtte til at nøgleledere i den forfulgte kirke til at kunne mødes og koordinere arbejdet sammen med Dansk Europamission.
 • Hjælp til selvhjælpsprojekt i lukket land, så fattige og forfulgte kristne får hjælp til at starte egen virksomhed og kan blive selvforsørgende.
 • Støtte til kristen kvindekonference i muslimsk land.

Fortalervirksomhed

 • Økonomisk støtte til præst i den forfulgte kirke i Centralasien, så han kunne tale på vegne af kristne i sit land til Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europas (OSCE) årlige menneskerettighedskonference.
 • Økonomisk støtte til kristen advokat fra et land i Asien, som kunne repræsentere kristne i sit land ved møder i forbindelse med FNs Menneskerettighedsråds møde i Geneve.

Indien

Hjælp til børnehjælpsbørn og udsatte kvinder

 • Dansk Europamissions givere støttede et børnehjem i Indien. Støtten gik til medicin, mad, uddannelse og tøj til 44 børn, som lever på børnehjemmet.
 • Desuden fik 120 udsatte kvinder i Indien uddannelse. Projektet havde fokus på at udruste marginaliserede, kristne kvinder gennem træning i færdigheder som syning og brug af computer, samt gennem helhedsorienteret rådgivning at sikre, at deltagerne kan gå ud og myndiggøre andre lidende kvinder i samfundet.

Iran

 • Dansk Europamission bidrog til, at der blev trykt og distribueret 8.600 eksemplarer af Det Nye Testamente i Iran. Irans undergrundskirke vokser og efterspørgslen efter Guds Ord fortsætter. De kristne Iranere oplever meget konkret forfølgelse, men vil ikke give afkald på deres tro.

Kasakhstan

Hjælp til fattige, teologiuddannelse og rehabiliteringsarbejde

 • I 2015 blev der uddelt 1060 poser med håb, der indeholder mad til udsatte familier i Kasakhstan. Uddelingen foregår ugentligt og hjælper til at bygge bro mellem kirken og beboerne i et udsat boligområde.
 • Dansk Europamission givere sikrede i 2015, at 13 præster fik teologisk uddannelse. Uddannelsen er vigtig for de kristne i Kasakhstan, da kirken er ung og har brug for gode og solide undervisere, så trosstafetten kan gives trygt videre til næste generation.
 • Tilbage i 2013 blev der desuden givet støtte til et kristent rehabiliteringsarbejde blandt stofmisbrugere, alkoholikere og hjemløse i en del af Kasakhstan, der er præget af stor social nød. Centret fik dengang støtte til indkøb af 25 får og bestanden voksede til over 120 i 2015. Fårene bidrager til mad til beboerne på rehabliteringscentret.

Kirgisistan

 • Dansk Europamissions givere gav økonomisk støtte til otte pigers ophold på Egehuset, som er et hjem for tidligere børnehjemsbørn, som ikke har nogen familie, de kan bo hos, når de ikke længere kan bo på statslige børnehjem. På Egehuset viser lokale kristne dem omsorg og opmuntrer de 8 piger til at gennemføre en ungdomsuddannelse, ligesom de udrustes socialt til at kunne begå sig i samfundet. Flere af pigerne har oplevet at komme til tro på Jesus gennem deres deltagelse i projektet.
 • I 2015 fik Egehuset også hjælp til at istandsætte hjemmet med bl.a. nye møbler.

Mellemøsten

Mediemission i Mellemøsten

 • Dansk Europamissions givere sikrede, at SAT-7’s arbejde med at evangelisere via radio og TV kunne udbredes yderligere. SAT-7 arbejder i 25 lande og har potentiale til at kunne nå 400 millioner mennesker med evangeliet.

Pakistan

 • 54 drenge og piger, fra fattige familier i Pakistans kristne minoritet, har fået mulighed for at færdiggøre 9. og 10. klasse på grund af Dansk Europamissions giveres bidrag. Gennem skolegang kan børnene i fremtiden få en uddannelse og derved forsørge sig selv og deres familier.

Sri Lanka

 • Dansk Europamissions givere sikrede, at forfulgte kristne fik rets- og advokathjælp i en række forskellige sager.
 • 3740 Bibler blev distribueret blandt fattige kristne på landet, der ikke selv har råd til en Bibel.
 • 51 fattige familier, hovedsageligt præstefamilier, fik hjælp til selvhjælp, så de selv kunne generere indkomst. Hjælpen kan eksempelvis bestå af en ko, hvis mælk de kan sælge, høns, hvis æg kan sælges, geder, som kan avles og hvis mælk kan sælges, høns, hvis æg kan sælges eller hjælp til at åbne en lille butik.

Syrien og Irak

 • Dansk Europamissions givere sikrede i 2015, at 6475 personer i Syrien, som var fordrevet af Islamisk Stat, hver 14. dag fik nødhjælp i form af mad, medicin, varme tæpper, tøj, sko, madrasser og brændsel.
 • Desuden fik 5985 personer i Irak, som var fordrevet af Islamisk Stat, hver 14. dag nødhjælp i form af mad, medicin, varme tæpper, tøj, sko, madrasser og brændsel.
 • 2.125 børn og unge kunne få skolegang og uddannelse i 2015 i Irak og Syrien på 11 forskellige lokationer.