Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Resultater 2013

Hvilke resultater skabes der når du investerer i Dansk Europamissions arbejde?

Af Henrik Due Jensen og Samuel Nymann Eriksen

UdsatkvindeoghendesbarnLukkede lande

 • Der er gennemført flere indkomstskabende projekter for forfulgte kristne i et lukket land, som vi af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan nævne navnet på. På den måde styrkes deres økonomi så de kan blive i landet og være med til at hjælpe deres brødre og søstre dér – i stedet for at se sig nødsaget til at rejse efter bedre betalte jobs i andre lande.
 • Desuden har projektmedarbejdere i to lande, der hjælper udsatte kvinder, fået støtte til at deltage i et netværksforum. Det betyder at de udrustes fagligt og opmuntres åndeligt til at gå videre med arbejdet selv under forfølgelsen.
 • Støtte til oversættelsen af den turkmenske og karakalpakiske bibel er fortsat i 2013. Det er et omfattende arbejde der kræver mange års udholdenhed. Oversætterne må så godt som muligt skjule deres arbejde for det hemmelige politi.
 • Endelig er der givet støtte så kristne i et muslimsk land kan blive undervist i teologi, og dermed kan pastorer blive kvalificeret til at formidle en sund kristen undervisning.
 • Dansk Europamission har desuden givet støtte til dokumentation af forfølgelse og forskning i forfølgelse. Ud over dette er Dansk Europamission aktiv i forskellige verdensomspændende netværk der har fokus på kristenforfølgelse og mission i lukkede lande.
 • Dansk Europamission giver støtte til forfulgte kristne der har brug for advokathjælp. Det kan være afgørende for hvilken dom de kristne får i retten, at de får hjælp af en dygtig advokat.

Pakistan

440 piger fik adgang til syskoleuddannelse

 • Syskole2013440 piger er kommet på syskole i 2013 i Pakistan. I alt 7.358 piger har fået adgang til en syuddannelse i de sidste 9 år. Unge kvinder hjælpes således ud af slaveriagtige situationer og uddannes til syersker. Resultatet er indtil videre at mange piger tjener betydeligt mere ved at være syersker, og på den måde er med til at brødføde deres familier; og hvad vigtigst er: pigerne er kommet ud af slaveriet.
 • Billedet viser et udsnit af de 440 piger der er blevet hjulpet med adgang til en syskole i år 2013

Skolegang

 • 14c30 fattige børn fra den kristne minoritet får skolegang i Punjab. De udrustes dermed til at klare sig i det pakistanske samfund. Resultatet kan blive bedre jobmuligheder, en bedre fremtid og forhindre et negativt livsforløb. Eleverne bor på skolehjem, hvor de får kost og logi.

Etablering af skoler

 • Med støtte fra DANIDA, administreret af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, har Dansk Europamission afsluttet et skoleprojekt i Faisalabad i Pakistan, der begyndte i 2010. I år 2013 gik der omkring 300 børn fra de fattigste lag i befolkningen på skolen.

Advokathjælp til forfulgte kristne

 • Dansk Europamission giver støtte til forfulgte kristne der har brug for advokathjælp. Det kan være afgørende for hvilken dom de kristne får i retten, at de får hjælp af en dygtig advokat.

Kasakhstan

 • Om ugen får i 14dgennemsnit 20 af de mest sårbare børnefamilier i en by pakker med mad, da forældrenes alkoholmisbrug gør livet særligt svært for børnene.
 • I 2013 blev der desuden givet støtte til et kristent rehabiliteringsarbejde blandt stofmisbrugere, alkoholikere og hjemløse i en del af Kasakhstan der er præget af stor social nød. Centret fik støtte til at købe får som kan avles, så centret gennem salg af får selv kan skabe indtægter til arbejdet.
 • Ikke alene kan disse forhutlede mennesker få et nyt liv gennem projektet, men myndighederne kan også se hvordan menneskers liv forvandles. Dermed kan myndighederne måske få øjnene op for at det at tage imod Evangeliet om Jesus Kristus og indrette samfundet efter Bibelens ord kun gør en positiv forskel i deres land.

Særligt udsatte kvinder i et muslimsk land

 • Omkring 100 kvinder der har været udsat for vold og undertrykkelse, sexslaveri og prostitution bliver genoprettet og får et nyt liv med støtte fra Dansk Europamission.
 • Kvinderne får adgang til følgende hjælp: 1. Tilflugtssted, 2. Lægehjælp, 3. Advokathjælp, 4. Sjælesorg, 5. Jobtræning.
 • Dansk Europamission har været med til at støtte købet af et krisecenter der kan give udsatte kvinder nogle trygge rammer med mulighed for at få deres liv på ret køl.

Kirgisistan

Hjælp til tidligere børnehjemsbørn i Kirgisistan

 • 14eDansk Europamission har i år 2013 hjulpet 9 unge piger i Kirgisistan med støtte til deres ophold på hjemmet “Egehuset”. De er tidligere børnehjemsbørn. På “Egehuset” får de kristen omsorg og opmuntring til at gennemføre en ungdomsuddannelse, samtidig med at de udrustes fagligt til at kunne blive selvforsørgende. Flere af pigerne har oplevet at komme til tro på Jesus gennem deres deltagelse i projektet. Desuden har pigerne fået stillet kaniner til rådighed som de elsker, men disse kaniner giver ikke den store indtægt til Egehuset. Derfor tænkes der fremadrettet på nye tiltag.
 • Billedet viser en af pigerne fra ”Egehuset”
 • Dansk Europamission har også støttet seks tidligere børnehjemsdrenge i 2013.
 • Dansk Europamission gennemfører i samarbejde med Civilsamfund i Udvikling (CISU) et landbrugsprojekt, hvor indbyggerne i to landsbyer lærer at spise varieret kost og leve sundt, så de kan undgå sygdomme, som indtil har forårsaget kort levetid i landsbyerne. Projektet udføres af kristne, der gerne vil gøre en positiv forskel i samfundet.
 • Vores samarbejdspartner har også fået støtte til en moderne regnskabsprogram, som deres regnskab nu føres som man fører regnskab i Danmark.

Nordkorea

Kristne i Nordkorea fik medicin, mad og tøj

 • Pakker med medicin er smuglet ind i Nordkorea. Medicinen er med til at hjælpe særligt de ældre, fysisk svage kristne så de kan uddanne unge ledere og dermed udruste en ny generation til at tage ansvar for den forfulgte kirke i landet. Desuden er der givet støtte til indkøb af mad og tøj til undergrundskirken i Nordkorea.

Nordkoreanere på flugt

 • Nordkorea er fortsat det land i verden der anses for det værste når det gælder kristenforfølgelse. I hundredtusindvis af politiske fjender er endt i landets koncentrationslejre hvor de pines til døde med hårdt arbejde. Dansk Europamission har hjulpet 17 nordkoreanere med at flygte fra Kina til sikre tredjelande. Hvis de ikke hjælpes, er de i fare for at blive sendt tilbage til Nordkorea, hvor de risikerer døsstraf, tortur og fængsling.

Nødhjælp til ofre for oversvømmelser

 • 14g Provision of Relief for Affected Families (11)Indonesien: 3563 ofre for oversvømmelser i Indonesiens hovedstad, Jakarta, fik hjælp. Dansk Europamissions samarbejdspartner var på pletten og hjalp ofrene med mad, vand, medicin, hjælp til rengøring af huse og reparationer. Dansk Europamission sendte støtte bevilget af Dansk Missionsråds Udviklingsafdelings nødhjælpspulje, som finansieres af DANIDA og vores gode givere.
 • Sri Lanka: 24.304 mennesker modtog hjælp.  I Sri Lanka ramte monsunregnen ubønhørligt hårdt. Derfor sendte Dansk Europamission støtte bevilget af Dansk Missionsråds Udviklingsafdelings nødhjælpspulje, som finansieres af DANIDA i begyndelsen af januar 2013, og efterfølgende blev der sendt yderligere støtte til ofrene doneret af Dansk Europamissions givere.
 • Billedet viser uddeling af nødhjælp til ofrene.

Sri Lanka

Fattige kristne i Sri Lanka fik bibler og husdyr

 • Bibler på singhalesisk og tamilsk til kristne der har været ramt af borgerkrig, er blevet uddelt. De kristne er så fattige at de ikke har råd til en bibel. Desuden har fattige familier modtaget husdyr som kan hjælpe til at skabe en indtægt der kan give dem og deres familier mad på bordet.

05aIran

 • Ca. 6120 eksemplarer af Det Nye Testamente er blevet trykt og udgivet med de midler der er indsamlet i år 2013.Kristne i landet arresteres for deres tro på Jesus Kristus, men de har et brændende ønske om at udbrede Evangeliet.

Indien

Børn fik praktisk hjælp i Sydindien

 • Børnehjemsbørn har fået mad, skolegang, tøj og husly i Sydindien.
 • Børn af spedalske har fået skolegang.

Mellemøsten og Nordafrika

 • Tusinder af mennesker i den muslimske verden har med støtte fra Dansk Europamission fået Evangeliet ind i deres hjem via SAT-7 TV.

 

14fSyriske flygtninge

Ca. 2500 ofre har fået støtte fra Dansk Europamission. Der er blevet sendt støtte til flygtende fra borgerkrigen i Syrien i form af nødhjælpsforsyninger såsom tøj, sko, mad og tæpper, så syriske flygtninge i Jordan har fået trøst midt i en meget traumatisk periode i deres lands historie.

Irak

Forfulgte kristne irakere har også modtaget støtte i år 2013.

Tyrkiet

 • Dansk Europamission har i år 2013 sendt støtte til Tyrkiet for nå gæstearbejdere fra det muslimske Centralasien med Evangeliets budskab. Det betyder at Evangeliet kan blive videreformidlet til mennesker fra Centralasien. De arbejder ofte under barske betingelser i Tyrkiet, og der er eksempler på unge kvinder der ender i prostitution. Derfor er det en unik anledning til at bringe budskabet om Jesus til disse mennesker som befinder sig i Tyrkiet.

Aserbajdsjan

 • Dansk Europamission har sendt støtte til Aserbajdsjan til hjælp til Evangeliets forkyndelse for børn og unge og oplæring i den kristne tro for disse, diakoni blandt svage og udsatte grupper i samfundet samt erhvervsuddannelse for fattige unge.

Danmark

 • Dansk Europamission sørger løbende for at sætte fokus på de barske livsbetingelser som millioner af forfulgte kristne står over for. Vi er et talerør for verdens forfulgte kristne, eksempelvis via bladet “Dansk Europamission”, hjemmesiden forfulgtekristne.dk, facebooksiden samt forskellige nyhedsmedier, møder i kirker og missionshuse og andre tiltag der kan fremme sagen.
 • Dansk Europamission støtter arbejde i Danmark der er med til at fremme Evangeliets udbredelse. DE forsøger samtidig at inspirere unge mennesker der er under uddannelse, til at engagere sig i mission. Dette sker blandt andet ved at medarbejdere besøger forskellige stævner i DK, hvor der er mulighed for at engagere unge mennesker i mission.
 • Projekttilsyn: Vi er jævnligt i kontakt med forskellige samarbejdspartnere og besøger projekterne for med egne øjne at tilse at hjælpen når frem.