Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Resultater 2011

Hvilke resultater skabes der når du investerer i Dansk Europamissions arbejde?

Resultater 2011

Lukkede lande

 • Dansk Europamission har i år 2011 sikret at et betydeligt antal bibeldele kunne smugles ind i et lukket land.
 • I et andet lukket land uddannes præster til at betjene den forfulgte kirke.
 • Desuden er arbejdet med to bibeloversættelsesprojekter til kristne der bor i lukkede lande fortsat. Når arbejdet er færdigt, får de kristne hele Bibelen på deres modersmål, deres hjertesprog, så de kan blive opbygget og styrket i troen. Derudover vil de også kunne bruge den nyoversatte bibel i evangelisering.
 • Der er gennemført indkomstskabende projekter for forfulgte kristne i et lukket land.
 • Dermed styrkes deres økonomi så de kan blive i landet og være med til at styrke deres brødre og søstre der – i stedet for at se sig nødsaget til at rejse efter bedre betalte jobs i andre lande.
 • Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ikke skrive hvor mange bibler der er indsmuglet, og hvilke lande arbejdet er gennemført i.

 

Advokathjælp til forfulgt kristen

 • En kristen præst kom under en række falske anklager og sad i fængsel. I processen var Dansk Europamission tæt på de lokale kristne der hjalp ham og kunne bidrage til at betale advokatudgifter. Han fik en meget dygtig advokat og det endte med, at han blev løsladt.

 

Nordkorea

– og nordkoreanere flygtet til Kina

Kristne i Nordkorea fik medicin

 • Adskillige pakker med medicin er smuglet ind i Nordkorea. Medicinen er med til at hjælpe særligt de ældre, fysisk svage kristne så de kan uddanne unge ledere og dermed udruste en ny generation til at tage ansvar for den forfulgte kirke i landet.

Nordkoreanske flygtninge fik hjælp under flugten

 • Dansk Europamission har i 2011 været med til at give nødhjælp og husly til 26 nordkoreanske flygtninge samt hjælpe dem til flugt til sikre lande. Kina betragter dem som illegale flygtninge og sender dem tilbage til Nordkorea, hvor de risikerer at blive sendt i de berygtede arbejdslejre.
 • De nordkoreanske flygtninge præsenteres også for evangeliet om Jesus Kristus, og flere er kommet til tro på Ham.

Statsløse børn i Kina fik husly og kristen omsorg

 • Dansk Europamission har i 2011 været med til at støtte mere end 50 børn der i de fleste tilfælde er blevet efterladt af deres mødre. Syv børn har modtaget fuldtidsstøtte, og 50 har fået delvis støtte.
 • Deres mødre er på tragisk vis blevet adskilt fra deres børn fordi de er blevet sendt tilbage til Nordkorea af de kinesiske myndigheder. Nogle kvinder bliver også adskilt fra deres børn fordi de føler sig nødsaget til at flygte fra Kina.
 • Hjælpen betyder at børnene eksempelvis kan få omsorg, undervisning, hjælp til daglige fornødenheder og en kærlig introduktion til Jesus og Bibelen.

Trykning af 10.000 Nye Testamenter til nordkoreanske flygtninge

 • Inden årets udgang lykkedes det at få trykt 10.000 eksemplarer af Det Nye Testamente på koreansk i en letlæselig udgave. Testamenterne forventes at blive uddelt blandt nordkoreanske flygtninge uden for Nordkoreas grænser. Det forventes også at nogle af testamenterne vil blive smuglet ind i Nordkorea.

 

Pakistan

aaasyskole11378 piger fik adgang til syskoleuddannelse

 • 1378 piger er kommet på syskole i 2011 i Pakistan. 6.253 piger har fået adgang til en syuddannelse i de sidste 7 år. Unge kvinder hjælpes således ud af slaveriagtige situationer og uddannes til syersker. Resultatet er indtil videre at mange piger tjener betydeligt mere ved at være syersker og på den måde er med til at brødføde deres familier; og hvad vigtigst er: Pigerne er kommet ud af slaveriet. Desuden er der åbnet 13 nye kirker som et resultat af syskolerne.

515 børn fik støtte til skolegang

 • 515 fattige børn primært fra den kristne minoritet får skolegang. De udrustes til at klare sig i det pakistanske samfund. Resultatet er bedre jobmuligheder, en bedre fremtid og forhindring af kriminalitet og et negativt livsforløb.

Etablering af skoler

 • Med støtte fra DANIDA, administreret af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, har Dansk Europamission fortsat et skoleprojekt i Faisalabad i Pakistan, der begyndte i 2010. I år 2011 gik der 225 børn fra de fattigste lag i befolkningen på skolen.
 • Med støtte fra DANIDA, administreret af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, gennemførtes det andet år i skoleprojektet i Youhanabad hvor over 300 fattige børn får skolegang.

Ofre for oversvømmelser fik hjælp

 • 2825 mennesker ramt af oversvømmelser i Pakistan fik nødhjælp i form af eksempelvis mad, medicin og tøj.

133 piger på forskellige børnehjem fik hjælp

 • 133 piger/kvinder på børnehjem og et hjem for blinde har fået tøj og støtte til den daglige drift af hjemmene. En del af dem har været udsat for grov mishandling inden de fik husly og omsorg på hjemmene.

 

Irak

 • Dansk Europamission har i 2011 været med til at sikre at irakiske kristne flygtninge får madforsyninger, varme tæpper, varmeovne, petroleum og opmuntrende kristen litteratur.

 

Iran

 • Kristne i landet arresteres for deres tro på Jesus Kristus, men de har et brændende ønske om at sprede evangeliet. Dansk Europamissions givere har sikret trykning og distribution af 3397 nye testamenter.
 • Dansk Europamissions givere har desuden sikret økonomisk støtte til kristne der har mistet deres job fordi de ikke har villet fornægte deres tro.
 • Desuden er støtten gået til at kristne der har været arresteret, kan få sjælesorg og rådgivning så de kan komme videre med livet.

 

Indien

Mikrolån til kristne dalitter

 • 96 primært kasteløse kristne har modtaget mikrolån. Resultatet er at de klarer sig bedre i hverdagen, og at de kan hjælpe deres familier til et mere værdigt liv.

Opbygning af kirker

 • Arbejdet med at opbygge seks ødelagte kirker i delstaten Orissa er påbegyndt og forventes at være færdigt i slutningen af februar 2012.

Børn og enker fik praktisk hjælp i Sydindien

 • 62 børnehjemsbørn har fået mad, skolegang, tøj og husly i Sydindien.
 • 13 enker har fået omsorg og beskyttelse mod fanatiske hinduer.
 • 45 børn af spedalske har fået skolegang.
 • Et børnehjem med 30 børn har fået støtte, så de kan få tag over hovedet.

 

Sri Lanka

Fattige kristne i Sri Lanka fik bibler

 • I november 2010 påbegyndtes uddelingen af 5000 bibler på singhalesisk og tamilsk til kristne der har været ramt af borgerkrig. De er så fattige at de ikke har råd til en bibel. Projektet blev afsluttet i år 2011.
 • Resultatet har været stor glæde blandt de tusindvis af fattige kristne der har modtaget bibler. Deres menighedsliv kan blive beriget, de kan opleve åndelig vækst og udrustes til at sprede evangeliet blandt deres landsmænd.

 

Mellemøsten og Nordafrika

 • Tusinder af mennesker i den muslimske verden har med støtte fra Dansk Europamission fået Evangeliet ind i deres hjem via SAT-7.

 

Kasakhstan

 • I 2011 påbegyndtes indsamlingen til et projekt der skal styrke kirken i Kasakhstan. Projektet består i støtte til et kristent rehabiliteringsarbejde blandt stofmisbrugere, alkoholikere og hjemløse i en del af landet der er præget af stor social nød.
 • Ikke alene kan disse forhutlede mennesker få et nyt liv gennem projektet, men myndighederne kan også se hvordan menneskers liv forvandles. Dermed kan myndighederne måske få øjnene op for at det at tage imod evangeliet om Jesus Kristus og indrette samfundet efter Bibelens ord kun gør en positiv forskel i deres land.

 

Kirgisistan

Hjælp til tidligere børnehjemsbørn i Kirgisistan

 • Dansk Europamission har i år 2011 hjulpet otte unge piger i Kirgisistan med støtte til deres ophold på hjemmet “Egehuset”. De er tidligere børnehjemsbørn. På “Egehuset” får de kristen omsorg og opmuntring til at gennemføre en ungdomsuddannelse samtidig med at de udrustes fagligt til at kunne blive selvforsørgende. Flere af pigerne har oplevet at komme til tro på Jesus gennem deres deltagelse i projektet.

 

Nordkaukasus

 • Mere end 1000 børn har modtaget julegaver i december 2011 og januar 2012. De fik en gave, der blandt andet indeholdt en børnebibel eller anden kristen litteratur. Resultatet er at 1000 børn har fået evangeliet, som kan påvirke dem i en god retning fremover.

 

Danmark

 • Dansk Europamission sørger løbende for at sætte fokus på de barske livsbetingelser som millioner af forfulgte kristne står over for. Vi er et talerør for verdens forfulgte kristne i Danmark eksempelvis via bladet “Dansk Europamission”, hjemmesiden www.forfulgtekristne.dk, facebooksiden samt forskellige nyhedsmedier, møder i kirker og missionshuse og andre tiltag der kan fremme sagen.
 • Projekttilsyn: Vi er løbende i kontakt med vore samarbejdspartnere og besøger projekterne for med egne øjne at tilse, at hjælpen når frem.