Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Ransagninger, sigtelser og ødelæggelse af Bibler i Usbekistan

Af Mushfig Bayram, Forum 18 News Service, som Dansk Europamission er medstifter af og involveret i ledelsen af.

Efter to ransagninger af hendes hjem i Urgench i det nordlige Usbekistan i januar, står protestanten Sharofat Allamova nu over for retsforfølgelse for “ulovligt” at have opbevaret religiøs litteratur. De forhold som hun er sigtet for, kan straffes med en bøde på op til 100 gange minimumslønnen eller fængsel i op til tre år. Andre steder i Usbekistan bliver religiøse samfund og individer til stadighed straffet for at opbevare eller medbringe deres religiøse bøger og mødes fredeligt til gudstjeneste.

Protestanter i Tashkent fortæller at de er forargede og vrede over en dommers ordre om at destruere bibler. De er især vrede over at dommen blev afsagt den 24. december 2012, lige som de kristne skulle til at begynde på fejringen af julen. Dommeren, som i samme sag idømte fire protestanter bødestraf, har allerede straffet mange lokale troende for at udøve deres ret til religionsfrihed.

Starten på sagen

To gange i januar 2013 har politiet i Urgench ransaget protestanten Sharofat Allamovas hjem. Politiet konfiskerede kristen litteratur fra hendes hjem og anlagde sag mod hende under paragraf 244-3 i straffeloven. Denne paragraf forbyder “illegal produktion, opbevaring, import og distribuering af religiøs litteratur”. Strafferammen ligger på en bøde på mellem 20 og 100 gange minimumslønnen eller tre års fængsel, hvis den anklagede tidligere har været administrativt dømt for samme forseelse. I Usbekistan er al religiøs litteratur af enhver art under streng statscensur. Politiet åbnede sagen mod Allamova fordi hun allerede havde en tidligere administrativ dom inden for et år for samme overtrædelse.

Chikaneret af myndighederne

Allamova har i længere tid været udsat for chikane fra myndighederne. I juni 2004 blev hun afhørt og truet af det hemmelige politi (National Security Service), og hun blev tilbageholdt i fire dage i juni 2007 efter at der var blevet fundet kristne bøger og film i hendes taske på natbussen. Hendes hjem blev ransaget, kristen litteratur blev konfiskeret og hun fik en straf på seks måneders betinget fængsel.

I maj 2010 blev hun idømt en bøde på 10 gange minimumslønnen for at være i besiddelse af religiøs litteratur. Dommeren beordrede at de tre bøger og tre dvd’er som var fundet i hendes hjem skulle konfiskeres permanent. Allamova ankede dommen med den indsigelse at blandt de 272 overtrædelser af de juridiske procedurer, så havde hun ikke, som det var angivet i dommen, erklæret sig skyldig, og hun var tillige blevet nægtet juridisk bistand. Men appelretten stadfæstede dommen.

Første ransagning

Den første ransagning af Allamovas hjem fandt sted den 4. januar 2013 og blev ledet af politichef Shukhrat Masharipov. Samme dag kl. 11.30 blev hun bedt om at møde hos det lokale mahalla-udvalg, hvor hun blev tilbageholdt af politiet. Mahalla-udvalgene er det laveste administrative myndighedsniveau, og blandt deres mange opgaver er begrænsning af religionsfriheden.

Politiet udspurgte Allamova om hendes udøvelse af religionsfriheden i omkring en time, og derefter kørte de hende hjem. Politiet udførte derefter en uautoriseret – og derfor ulovlig – ransagning af hendes hjem. De konfiskerede tre bøger, to dvd’er med en kristen film og en prædiken og et videobånd med titlen “Livet i Kirken”.

Klokken 14.00 blev hun så bragt til politistationen i Urgench hvor hun blev afhørt af en betjent ved navn Zhavlon. Han lagde “psykisk pres” på hende og sagde at hvis hun ikke skrev en tilståelse, så ville hun blive arresteret og sigtet efter straffeloven. Efter 11 timers tilbageholdelse blev hun til sidst løsladt.

Anden ransagning

12 dage senere, den 16. januar ved 17-tiden, brød syv politibetjente, igen anført af politichef Masharipov, og nu også med følgeskab af politiinspektør M. Shamuradov, ind i Allamovs hjem. Denne gang fremviste de en ransagningskendelse autoriseret af politiadvokat Magsudbek Ollaberganov. Politiet havde også formanden for mahalla-udvalget og hans sekretær med sig.  Politiet fandt dog ikke nogen religiøse materialer i Allamovas hjem.

Forbudte bøger?

Den 29. januar sendte politiet de “forbudte” religiøse bøger til “ekspertanalyse” og overgav sagen til retten. De ville ikke udtale sig om, hvilke bøger der er forbudt i Usbekistan. Sådanne ekspertanalyser bruges rutinemæssigt af myndighederne som undskyldning for at konfiskere de bøger de har lyst til.

Politiet nægter at udtale sig om hvorfor de bliver ved med at presse og straffe Allamova, og ville heller ikke svare på om de ønsker at hun stopper med at udøve sin kristne tro eller læse i kristne bøger.

Store bøder

Dommer Ikrom Obidov fra strafferetten i Bostanlyk distriktet i Tashkent regionen idømte den 24. december fire protestanter bødestraffe for at lede et religiøst møde for ca. 80 medtroende. De fire kirkemedlemmer, Gennady Chen, Vladimir Zhikhar, Aleksandr Lokshev og Gennady Timoyev fik hver en bøde på 50 gange den månedlige minimumsløn, hvilket svarer til ca. 11.200 DKK.

De blev dømt efter paragraf 240 i den administrative lov som forbyder “Udførsel af uautoriseret religiøs aktivitet, unddragelse af ledere af religiøse organisationer fra at registrere organisationens fundats, organisering og udførelse af tilbedelse ved religiøse ledere, ligeledes afholdelse af særlige børne- og ungdomsmøder, samt faglige, litterære eller andre studiegrupper ikke direkte relateret til tilbedelse”. Strafferammen er på bøder på mellem 50 og 100 gange den månedlige minimumsløn eller administrativ fængsling i op til 15 dage.

Bødestraffene til de fire protestanter kom efter en politirazzia på en gruppe på cirka 80 protestanter der var på ferie sammen. Fire af dem blev sigtet for 6 forskellige forhold under den administrative lov, fordi de havde mødtes og diskuteret deres tro og sunget kristne sange. Politiet konfiskerede tre bibler og 100 kristne sangbøger, fornærmede gruppen og tog deres fingeraftryk. Det er kun tilladt at tilbede på registrerede steder indrettet specifikt til formålet.

Dommer Obidov hævder i sin afgørelse at politiet har fastslået at de fire protestanter “afholdt et religiøst møde for 60 borgere”. Han hævdede også, uden at komme med detaljer, at den konfiskerede litteratur kunne bruges til missionerende formål.

I artikel 5 i religionsloven står der at: “Handlinger rettet mod at tiltrække troende fra en trosretning til en anden (proselytisme) er forbudt, lige som anden missionerende aktivitet”. Det samme står i den administrative lovs artikel 240, som de fire blev dømt efter.

Ordre om ødelæggelse af bibler op til jul

I samme afgørelse beordrede dommeren ligeledes at de to konfiskerede bibler, tre notesbøger med religiøse notater og en anden kristen bog skulle destrueres. Det sker selvom Bibelen er blevet officielt godkendt af Usbekistans Komite for religiøse Anliggender.

Det er ikke unormalt at domstole beordrer religiøs litteratur konfiskeret og ødelagt, og det går ud over både muslimske og kristne bøger samt bøger fra Jehovas Vidner. Forud går en “ekspertanalyse” ved Komiteen for religiøse Anliggender, som stempler bøgerne som “skadelige”, “ekstremistiske” eller “ulovlige”.

Appel

De fire protestanter har anket sagen, og høringen vil finde sted d. 4. februar om morgenen. De har ikke betalt bøderne endnu i håb om at dommen vil blive omstødt. Dog er lignende tidligere appelsager angående domme fra samme dommer blevet afvist.

Fabrikeret sag

Protestanter som har fulgt sagen, klager over at dommer Miralimov, som afviste en appel tidligere på året, ignorerede stærke beviser fremlagt i retten på at sagen var fabrikeret. Blandt andet var vidnerne fiktive personer, og en af dem var endda på politiets liste over eftersøgte forbrydere. Desuden var den person der skulle oversætte til russisk i retten ikke uddannet tolk.

Kilde: Forum 18 News Service