Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Øget samarbejde mellem forfulgte kristne

I september 2012 sad jeg i et land i Centralasien og talte med lederen af vor partnerorganisation. Pludselig hørte jeg mig selv foreslå, at der skulle oprettes en alliance af kristne der hjælper kvinder i krise i landene i Centralasien.

Øget samarbejde mellem forfulgte kristne

Kvinder i krise er i denne sammenhæng en fællesbetegnelse for traffickerede (sex-slaver), prostituerede og voldsramte kvinder. Jeg gjorde ikke noget videre ved ideen, men senere foreslog Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U), der administrerer DANIDA-midler, at vi kunne søge penge til en Syd-Syd konference mellem vore partnere i to centralasiatiske lande da deres arbejde for kvinder i krise på flere måder er identisk.

Syd-Syd konferencen er netop afsluttet og blev placeret lige før en anden konference i regionen, hvor ledere fra den forfulgte centralasiatiske kirke og vestlige partnere mødtes. Her kunne ideen om et netværk præsenteres for andre interesserede. Og således gik det til at Dansk Europamission søgte og fik 75.000 kr. af DANIDA (Udenrigsministeriet) til at dække rejseudgifter, ophold og konferenceafgift for en række medarbejdere fra to af vore partnerorganisationer, så de kunne mødes og udveksle erfaringer, samt deltage på den regionale konference. Den foregik af sikkerhedsmæssige årsager på et hemmeligt sted.

Partnerne kunne udfolde sig

Partnerne fik til opgave at lede store dele af programmet således at de selv blev involveret i processen så meget som muligt, og kunne tale direkte om erfaringer, metoder, best practices (metoder der giver særligt gode resultater), forholdet til myndigheder, forfølgelse, udfordringer, fagspecifikke spørgsmål. De fandt selv områder hvor de kunne lære af hinanden og dele ressourcer.

Vore partnere hjælper kvinder i krise med husly, lægehjælp, advokatbistand, sjælesorg og jobtræning. Modtagerne af hjælp er meget taknemmelige over denne konkrete måde Guds kærlighed udvises på.

Inspirator i den forfulgte kirke

Jeg er meget taknemmelig for at Dansk Europamissions formand pastor Niels Peder Nielsen ville stille sin tjeneste til rådighed ved denne konference. Gud brugte pastor Niels Peder til at give vore partnere ord fra Bibelen og underviste ud fra Bibelen på dag to. Vore partnere blev tydeligt berørt, trøstet og opmuntret ved Ordet og Ånden.

Jeg er meget taknemmelig til Gud for muligheden der åbnede sig for denne konference. Når erfaringsudveksling ikke kun er i overskrifter, men detaljeret, kommer forskellene til syne og partnerne kunne se forskelle i metoder og dermed også lære af hinanden hvordan den ene udførte arbejdet på en bedre måde end den anden og omvendt. For det andet kunne vi introducere muligheden for netværk til vore partnere, så de løbende holder linjen varm, kan bede konkret for hinanden og støtte hinanden fagligt.

Konferencen blev i meget høj grad bemærket på den efterfølgende store regionale konference hvor ledere der i mange år har arbejdet i Centralasien, deltog og tog meget godt imod initiativet.

Fakta – kvinder behandles som dyr

Muhammed har sagt at kvinder er lige så meget værd som kameler og islam koblet med den lokale kultur danner baggrund for en syg undertrykkelse af kvinder. En af kvindens opgaver er at tilfredsstille manden seksuelt og eksempelvis voldtages nogle teenagepiger – og tvinges selv i vore dage til at gifte sig med gerningsmanden. Dette kaldes også brudetyveri.