Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Konvertittirken i Syrien vokser – trods forfølgelse og sult

Kristne i det nordlige Syrien forudser, at den tyrkiske invasion vil tvinge dem til at mødes i hemmelighed.

Konvertittirken i Syrien vokser – trods forfølgelse og sult

Siden 2014 har Dansk Europamissions givere støttet lokale kristne i Syrien. Jeg har interviewet lederen af vores projekt for at skabe overblik over den aktuelle situation og finde ud af, hvordan hjælpen bliver et redskab til at nå muslimer med evangeliet.

 

Hvordan har det tyrkiske angreb i det nordlige Syrien påvirket de kristne? 

”Det er svært at sige, hvad den langsigtede konsekvens vil være. Mange kristne og andre minoriteter er under borgerkrigen flygtet til det kurdiske område i det nordlige Syrien, hvor de har haft en udstrakt frihed til at udøve deres tro. Men de frygter konsekvenserne af den tyrkiske invasion. Da Tyrkiet invaderede Afrin (i det nordvestlige Syrien, red.) i begyndelsen af 2018, bragte tyrkerne mange jihadister med sig, som med tyrkernes støtte indførte shariastyre i byen. Alle de kristne måtte flygte, og Dansk Europamissions givere hjalp dem til at overleve på flugten. Nu frygter man, at noget lignende vil ske i hele det kurdiske område,” fortæller projektlederen.

”Angrebet har også skabt en generel usikkerhed i landet. Borgerkrigen var så godt som afsluttet, og man var begyndt at tænke på genopbygningen af landet. Nu frygter mange, at det vil trække ud. Hele Syrien lider, fordi landets økonomi er ødelagt. Den syriske valuta er faldet meget i værdi, så alting er dyrt, og indtægterne er små. For eksempel tjener en overlæge kun omkring 1500 kr. om måneden, men leveomkostningerne for en familie på fem er omkring 3300 kr. Hvordan kan de overleve? Selv en overlæge må have flere jobs for at forsørge sin familie. Og en almindelig lønmodtager tjener kun mellem 200 og 500 kr. om måneden. Det er et kæmpe problem”

 

Er kirken vokset under den syriske borgerkrig?

”Ja, de evangeliske kirker er vokset kraftigt. Nogle kirker er endda begyndt at udvide deres bygninger, fordi de ikke har plads nok. I lejrene (for internt fordrevne, red.) har de også være nødt til at udvide de telte, hvor de holder gudstjenester. Jeg har hørt om nogle, som vandrede i fem timer for at nå frem til en gudstjeneste på en fredag morgen. De var gået hjemmefra klokken fire om morgenen! Hvorfor? Fordi de havde hørt rygter om, at de kristne tager sig af folk og beder for dem, og at Gud helbreder syge.”

Før borgerkrigen begyndte i Syrien, var der anslået 1,7 millioner kristne i Syrien, men i løbet af borgerkrigen er tallet måske faldet til under 450.000. De måske tusinder af muslimer og andre med ikke-kristen baggrund, som kommer til tro på Jesus, kan ikke opveje det høje antal af kristne fra de traditionelle, etniske kristne mindretal, som har forladt landet, men udviklingen er bemærkelsesværdig, da den har fundet sted under krig og forfølgelse.

 

Hvorfor vender mange muslimer sig til Jesus?

”De kristne har bragt håb til deres lokalsamfund. De har hjulpet fattige og ikke skelnet mellem kristne og ikke-kristne, når de med jeres støtte har delt nødhjælp ud. De stiller ingen betingelser. Muslimerne ser, at de kristne hjælper på trods af den forfølgelse, de selv står i. Ofte spørger de: ’Hvorfor hjælper I os muslimer? Vi slår jer ihjel, men alligevel hjælper I os.’ Det handler om troværdighed og autenticitet i deres tro. Gennem de kristne møder muslimerne Guds kærlighed. De spørger så: ’Hvor er jeres kirke? Må vi komme og besøge jer?’ Kirkerne har et rigtig godt omdømme i landet. De kristne opfattes som fredelige folk, som nødlidende kan søge hjælp hos.”

 

Dansk Europamissions givere har støttet de kristne i Syrien siden 2014. Hvilken forskel har det gjort for de kristne?

”I har simpelthen hjulpet dem til at overleve. Mange får ingen anden hjælp end den, de får gennem kirken. Jeg viderebringer en hilsen til Dansk Europamissions givere. De syriske kristne er meget taknemmelige for, at I har støttet dem gennem de sværeste tider, og for at I fortsat hjælper og står sammen med dem. I har holdt ved, selvom Syrien ikke længere fylder så meget i medierne. Men lidelserne fortsætter. Folk sulter, og de syriske kristne fortæller endda, at den nuværende situation på grund af den dårlige økonomi er endnu dårligere, end da borgerkrigen var på sit højeste,” slutter projektlederen.