Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Kidnappet præst frigivet af Islamisk Stat

Ca. 230 kristne, der blev bortført med ham, overlever under Islamisk Stat under skrappe restriktioner og mod at betale skat

Kidnappet præst frigivet af Islamisk Stat

Billede: Glade syriske flygtningebørn i Libanon.

En syrisk præst, Jacques Mourad, der den 21. maj i år blev bortført i forbindelse med at Islamisk Stat ødelagde den kirkelige institution hvor han gjorde tjeneste, er blevet frigivet. De nærmere omstændigheder ved frigivelsen er ikke blevet oplyst, men vi ved at han forleden kunne fejre den første gudstjeneste i frihed siden bortførelsen.

Den nu ødelagte institution lå i byen Qaryatayn ca. 60 km syd for storbyen Homs. Jacques Mourad hjalp indbyggerne i byen mens regeringsstyrker på den ene side og oprørsstyrker på den anden stredes om kontrol med byen med dens ca. 35.000 indbyggere, og han forsøgte at mægle mellem de stridende partner for at redde de civile. En stor gruppe kristne søgte tilflugt på institutionen, hvor præsten gjorde alt for at hjælpe dem. Da institutionen blev ødelagt, blev de kristne taget som gidsler af IS.

Kristne overlever under IS – så længe de betaler skat

En video, som Islamisk Stat offentliggjorde i august, viser dog præsten og en gruppe kristne i Qaryatayn i færd med at underskrive en ”betalingskontrakt” som betingelse for at de kunne fortsætte med at bo under Islamisk Stats herredømme. Det ser således ud til at præsten har kunnet fortsætte sin pastorale tjeneste i et vist omfang, også under Islamisk Stats herredømme. Det menes at omkring 230 kristne blev taget til fange samtidig med ham.

Hvad siger sharia om kristne under islamisk herredømme?

Ifølge sharia, islamisk lov, kan kristne få lov at leve under islamisk herredømme under forudsætning af at de betaler en speciel skat, kaldet djizya. I Qaryatayn-området lyder de specifikke betingelser for at de kristne kan blive, således:

 1. Kristne må ikke bygge kirker, klostre eller eneboerceller i eller omkring byen.
 2. De må ikke vise korset eller nogen af deres bøger i muslimernes gader eller på deres markeder, og de må ikke bruge højttalere i forbindelse med gudstjeneste og bøn.
 3. De må ikke recitere fra deres bøger eller ringe med kirkeklokkerne så højt at muslimer kan høre det.
 4. De må ikke udøve nogen form for aggression imod IS, som fx at give husly til spioner og kriminelle. Hvis de får viden om planer imod muslimer, skal de melde det.
 5. De må ikke udføre ritualer i det offentlige rum.
 6. De skal respektere muslimer og må ikke kritisere deres religion.
 7. Velhavende kristne skal betale årlig djizya på fire gulddenarer (dvs. ca. 3200 kr. ifølge gældende guldpris, red.). Kristne fra middelklassen skal betale to gulddenarer, og de fattige én. Kristne skal selvangive deres indkomst. De kan betale den årlige skat i to rater.
 8. De må ikke eje skydevåben.
 9. De må ikke deltage i forretningsmæssige aktiviteter der handler om svin eller alkohol med muslimer eller på muslimske markeder, og de må ikke drikke alkohol offentligt.
 10. De skal selv vedligeholde deres egne kirkegårde.
 11. De skal overholde IS’ påbud om påklædning og retningslinjer for handel.

Dobbeltstrategi fra IS: ”Humanitet” og grusomhed

Islamisk Stat har åbenbart en dobbeltstrategi: De behandler i nogle tilfælde kristne under deres herredømme nogenlunde humant, i hvert fald så længe de overholder betingelserne for dhimmi-er, dvs. religiøse minoriteter under islamisk beskyttelse. I andre tilfælde slagter de grusomt og nådesløst kristne, således som det skete med de tre assyriske kristne fra al-Hasakeh-provinsen i det nordlige Syrien hvis henrettelse blev optaget og udgivet på video, hvilket vi berettede om på vores hjemmeside den 12. oktober. Hvis de kristne er konvertitter fra islam, er der ingen nåde. De bliver henrettet hvis ikke de afsværger deres kristne tro og vender tilbage til islam.

Højst sandsynligt vil de kristne i Qaryatayn-området forsøge at undslippe fra IS hvis muligheden opstår. Ellers vil de blive gidsler når eller hvis området bliver inddraget i bombekampagnen mod IS. Bed venligst for de kristne som fortsat lever under Islamisk Stats herredømme!

Nødhjælp viser Guds kærlighed i praksis

Ved at støtte de kristne, kan vi værne om det lys de er midt i borgerkrigen. Og ved at hjælpe dem til at række ud til andre minoriteter i nød, kan mennesker med ikke-kristen baggrund praktisk og håndgribeligt mærke Guds kærlighed og omsorg, selv i en tid som denne. I projektet er omkring 60 % af modtagerne af nødhjælp kristne, mens resten har en anden baggrund.

 • Det koster i gennemsnit ca. 652 kr. at sikre at en flygtningefamilie har vand, mad, køkkenudstyr, hygiejneartikler og medicin i en måned.
 • Det koster i gennemsnit ca. 1086 kr. at sikre at en flygtningefamilie har varmt tøj, sko, madrasser, tæpper og brændsel denne vinter.

Tak om du vil række en hjælpende hånd til mennesker i nød i Syrien.

Støt Syrien: Nødhjælp til kristne og andre fordrevne nu

Kilder: AsiaNews, Fides, Morning Star News