Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Kan en muslim blive kristen?

I Danmark er det muligt, også helt officielt, men i Egypten venter man spændt på en domstolsafgørelse af spørgsmålet

Den koptisk-ortodokse Kirke i Egypten har trods det kraftige pres, den er under fra islamistisk side, taget det modige skridt at udstede en attest om konversion til en tidligere muslim, der er blevet kristen. Det er første gang, noget sådant er sket, og det har da også ført til trusler mod kirken og den udstedende præst. Attesten er udstedt for at støtte Maher Ahmad El-Mo’tahssem Bellah El-Goharys krav til domstolene om at få anerkendt sin konversion fra islam til kristendommen, således at der på hans identitetskort i stedet for ”muslim”, som der står nu, vil komme til at stå ”kristen”.

Kirken har udstedt attesten kun få måneder efter, at en anden konvertit, Ahmad Hegazy, i et interview med nyhedstjenesten Compass Direct havde kritiseret kirken i Egypten for ikke at bakke konvertitterne op. I forbindelse med udstedelsen af attesten til El-Gohary sagde biskoppen af Shubra El-Kheima, hvor den kirke ligger, som udstedte attesten, at kirken ikke kan lade en person i stikken, som søger at blive accepteret i kirkens fællesskab. Fader Manqarious, der er præst ved denne kirke, er for øvrigt, lige som El-Goharys advokater, blevet udsat for alvorlige trusler fra islamister, deriblandt advokater, der udgiver deres trusler på blogs på internettet.

El-Goharys advokater indgav den 11. april hans attest til en kontorassistent ved den domstol, der behandler hans sag. ”Vi ved, at dommeren har set attesten, men vi har intet fingerpeg om, hvorvidt den er anerkendt eller ej,” sagde Nabil Ghobreyal, en af tre advokater, der repræsenterer El-Gohary. ”Vi må vente til den 2. maj med at høre den endelige afgørelse.” Trods anstrengelser for at holde El-Goharys opholdssted hemmeligt har han modtaget skrevne trusler på livet mere end én gang efter, at han mødte op i retssalen den 4. april for at indgive en officiel erklæring. ”Jeg forlader ikke huset – mit liv er virkelig i fare, og min datter er også virkelig i fare,” sagde El-Gohary. Presset er for hårdt. Jeg tænker alvorligt på, at jeg bør forlade Egypten.”

Det er dog stadig uvist, om den attest, kirken har udstedt, vil vise sig at være den sidste brik i det puslespil, som gør, at døren åbner sig for officiel anerkendelse af El-Goharys konversion. (Compass Direct/Dansk Europamission)