Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

”Jeg forstod ikke, hvad der skete med mig, men jeg vidste helt sikkert, at det var Isa, som rørte ved mig”

Baktygul var muslim, men mødte Jesus og tjener i dag i en ung konvertitkirke.

Baktygul blev født i Centralasien og voksede op i et muslimsk hjemHun var 14 år gammel, da hendes storesøster kom til tro på Isa (Jesus, red.). Hun fortæller: Helligånden talte til min søsterDu er en synder, din familie lever i synd, og du har brug for frelse. Hun fortalte mig om Isa, og sagde Baktygul, der er en grund til, at du blev født denne verden. Gud har en plan for dig. Det rørte mig meget!

Hun var den yngste i familien og fortæller, at hun var stædig af natur. “Jeg havde mine egne meninger, forsvarede altid mine synspunkter, og var meget genstridig som teenager. Min mor begyndte at blive meget bekymret for migså hun gjorde, hvad hun kunne for at tage mig med til moskeen.  


Jeg begyndte at læste meget i Koranen og læste særligt om Isa (Jesus, red.), men jeg kunne ikke lide at komme i moskeen – Baktygul 


Baktygul bad: ‘Gud, jeg ønsker ikke kun at få viden, men at du vil virke dybt i mig og udruste mig til at tjene dig bedre’. (modelbillede)

Jeg begyndte at læse meget i Koranen, og særligt læste jeg om Isa, men jeg kunne ikke lide at komme i moskeen. Men så en dag blev jeg spurgt, om jeg ville bede til et møde for kvinder. Da jeg begyndte at bede, begyndte jeg at bede til Isa på samme måde, som jeg havde hørt min kristne søster bede til Isa. Mens jeg bad, begyndte tårerne at løbe ned over mine kinder. Jeg forstod ikke, hvad der skete med mig, men jeg vidste helt sikkert, at det var Isa som rørte ved mig, og inden i mig fik jeg et stærkt ønske om at møde og tage imod Ham. 

Nogle dage senere, i vores eget hjem, bad jeg frelsens bøn sammen med min søster og tog imod Jesus i mit hjerte.  

Derefter begyndte Baktygul at læse i Bibelen. Nogle dage efter tog hun med sin søster i kirke. Senere fik hun en uddannelse, men blev desværre meget skoletræt og mistede lysten til at studere 

Men min lyst til at læse i Bibelen forsvandt ikke, fortæller hun. Jeg fik en større lyst til at tjene Gud, end jeg tidligere havde haft. For to år siden fortalte de i vores kirke om en ny menighedsbaseret teologisk uddannelse på deltid af to et halvt års varighed. Jeg fik lyst at begynde, men var alligevel bekymret, om jeg igen ville blive træt af at læse.   

 bad jeg: Gud, jeg ønsker ikke kun at få viden, men at du vil virke dybt i mig og udruste mig til at tjene dig bedre. 

Efter blot tre dage forstod jeg, at min bøn blev hørt! Jeg forstod, at Jesus ønskede at åbne mine øjne og give mig så meget, som jeg var klar til at modtage, og jeg forstod, ​​at Gud havde en langt større plan for mig, end jeg indtil nu havde forstået. 

I de følgende to år brugte jeg meget tid på at studere alle Bibelens bøger og teologiske lærebøger, lære kirke og missionshistorie, evangeliseringsmetoder og lære om ledelse.  

Fællesskabet med de andre studerende har været fantastisk, ligesom det at lytte til forskellige underviseres egne vidnesbyrd og egne erfaringer. Når jeg færdiggør uddannelsen, ønsker jeg at bruge alt det jeg har lært til at tjene Gud.     

Jeg udtrykker min dybe taknemmelighed til alle, som har støttet, og givet mig mulighed for denne uddannelse. Må Gud velsigne jer, slutter Baktygul  

Teologisk uddannelse til unge konvertitkirker 

  • I Kasakhstan bliver kristne sjældent angrebet fysisk, og ingen kristne sidder i fængsel for deres tros skyld. Men muslimer, der konverterer til den kristne tro, kan særligt på landet opleve pres fra familie, venner og lokalsamfund til at vende tilbage til islam. 
  • Med støtte fra Dansk Europamissions givere får konvertitkristne som Baktygul teologisk undervisning, så unge kirker i det overvejende muslimske Kasakhstan bliver sunde og forankret i Bibelen. I alt får 47 præster og kirkemedarbejdere netop nu teologisk uddannelse med støtte fra Dansk Europamissions givere.  

Støt nu