Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

I 30-året for Berlinmurens fald, 40-året for shahens fald i Iran og 5-året for Islamisk Stats fremmarch

I 30-året for Berlinmurens fald,  40-året for shahens fald i Iran og  5-året for Islamisk Stats fremmarch

I 2019 har vi kunnet mindes væsentlige mærkedage i moderne historie. Den 9. november 1989 faldt Berlinmuren og indvarslede en helt ny tid i Europa, hvor demokrati, trosfrihed og markedsøkonomi vandt indpas i Østeuropa. 

Murens fald giver håb, da ateistiske diktaturer, ét efter ét, brød sammen, stort set uden blodsudgydelser – og kirken spillede en afgørende rolle, særligt i Polen, Tjekkiet, DDR og Rumænien. Kristne havde i Østblokken siddet i fængsel for deres tros skyld, måtte ofte mødes i hemmelighed og havde ikke adgang til gode stillinger. Forinden havde det været utænkeligt, at de brutale kommunistiske diktaturer ville bryde sammen – at kristenforfølgere kunne ændre kurs.  

Murens fald markerede også et vendepunkt i Dansk Europamissions arbejde, da det herefter ikke længere som før var nødvendigt at gøre den danske offentlighed opmærksom på krænkelser af trosfriheden i Østeuropa og smugle bibler til regionen.  

I 1990’erne blev arbejdet orienteret mod den muslimske verden, særligt Centralasien. I Iran begyndte muslimer samtidig i større og større antal at søge svar i den kristne tro. Det ser ud til, at vækkelsen blot er taget til i styrke frem mod 40-årsdagen for revolutionen i den 11. februar i år. Kirkevæksten er paradoksal, da den har fundet sted under hård forfølgelse. Før revolutionen var friheden større, men kun anslået 500 muslimer var konverteret til den kristne tro, mens tallet i disse år kan være op mod en halv million ifølge ph.d. Duane Miller i en videnskabelig artikel i Interdisciplinary Journal of Research on Religion. Det ser ud til, at mange iranere er frustrerede over præstestyret og i stedet vender deres åndelige tørst mod Jesus og erfarer hans kærlighed. 

Modsat diktaturerne i Øst har præstestyret stadig et fast greb om magten, men ayatollaherne har ikke iranernes hjerter med sig.  

I Syrien, hvor Islamisk Stat for fem år siden begyndte at hærge, søger mange mennesker nu kirken, da Guds kærlighed i Jesus står i skærende kontrast til islamisternes brutalitet.  

Tak for din forbøn, støtte og medleven, som er med til at skrive historie.