Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Hvordan trøste Turkmenistans forfulgte kristne?

Asli og andre turkmenske kristne oplever i skrivende stund nogle af de hårdeste forfølgelser i verden. En oversættelse af hele Guds Ord til deres modersmål kan give dem den trøst og styrke, de behøver, ligesom den kan give dem et redskab til at dele evangeliet med deres landsmænd.

aasli

Asli* er 23 år og arbejder som lærerinde i Turkmenistans hovedstad Asjkhabad. Hun oplever sammen med landets øvrige kristne meget hårde forfølgelser. Det er vanskeligt for den menighed, hun kommer i, at blive registreret, og uden registrering kan menigheden ikke få sin egen kirkebygning. Kristne, som mødes privat, risikerer bøder, fængsling og at blive sat på gaden, og de kan ikke frit rejse ind og ud af landet. Hvis de ikke vil fornægte deres tro, mister de deres job. Desuden fortæller turkmenske troende, at bibler og kristen litteratur konfiskeres, og at gudstjenester forstyrres. Selv for registrerede menigheder er det stadig umuligt at bygge egentlige kirkebygninger, ligesom der er beretninger om, at kirker rives ned.

Personer, der støtter Dansk Europamissions bibelarbejde, er med til at give landets forfulgte kristne det, der giver dem allermest trøst i denne situation, nemlig hele Bibelen på deres modersmål. Dermed kan turkmenske kristne læse i Salmernes Bog på deres modersmål. I Salme 23 læser vi: Herren er min hyrde… Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig… (vers 4). Ved at læse disse ord kan turkmenske kristne opleve at blive trøstet og styrket i troen, selv under forfølgelsen.

I dag er kun Det nye Testamente og nogle få gammeltestamentlige bøger tilgængelige på turkmensk. Indtil nu er turkmenerne henvist andre dele af Guds Ord på eksempelvis russisk eller tyrkisk. 178 folkegrupper i det tidligere Sovjetunionen er i samme situation, da de ligeledes fortsat mangler en hel Bibel på deres modersmål. Når oversættelsen af de forskellige dele af Bibelen er færdiggjort, bliver de løbende udgivet, blandt andet på internettet, på cd og på tryk.

Støt bibeloversættelsesarbejdet nu, tak:

Støt nu

Ikke blot landets kristne men også landets overvejende muslimske befolkning har behov for hele Guds Ord på deres modersmål. I Romerbrevet 10,17 læser vi: Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Hvis mennesker ikke hører Guds Ord, skabes der ikke tro i deres liv. Opgaven med at oversætte Guds Ord til menneskers modersmål er dermed afgørende for, at mennesker kan opleve Guds kærlighed ved tro på Jesus Kristus.

Der er nemlig en betydelig forskel på at høre Guds Ord på et fremmedsprog i stedet for på sit modersmål. Det er erfaringen hos Asli og landets turkmenske kristne, når de deler de gode nyheder med deres landsmænd. En turkmensk kristen fortæller: “Vi rejser til landsbyerne og fortæller om Gud. Hvis vi taler på russisk, vil de ikke lytte, men når vi taler på vort eget sprog, lytter de på en helt anden måde. Vi ser umådelig meget frem til at få hele Bibelen på turkmensk”.

Med en turkmensk udgave af Bibelen i hånden får turkmenske kristne som Asli et effektivt redskab til at formidle evangeliet til deres landsmænd. Ud fra både Det nye og Det gamle Testamente vil hun kunne fortælle om Guds Søn, der gav sit blod på korset for at udslette al verdens synd og bringe mennesker tilbage til fællesskabet med Faderen. En oversættelse af hele Bibelen til turkmensk gør dermed ikke blot en forskel for landets troende, men også for de turkmenere, der endnu ikke har modtaget Jesus Kristus som deres frelser.

Tak for din støtte – på vegne af de forfulgte turkmenske kristne.

Støt bibeloversættelsesarbejdet nu, tak:

Støt nu

* For at beskytte turkmenske kristnes identitet er Aslis identitet konstrueret på baggrund af vidnesbyrd fra turkmenske kristne og nyhedsrapporter fra landet. Billedet viser en pige i traditionel turkmensk klædedragt (Wikimedia Commens).