Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Frifindelsen af Rimsha Masih danner vigtig præcedens for blasfemisager i Pakistan

Præsten, Paul Bhatti, kalder det en "dobbelt sejr": Dommen gør det klart at blasfemiloven ikke kan bruges "til personlig vinding" og at den der prøver at bruge den til bagvaskelse, "selv vil blive retsforfulgt". Kristne ledere og muslimske repræsentanter udtrykker alle tilfredshed med sagens udfald. Sagen vil ikke føre til en ændring af loven, men den måde loven bliver fortolket på.

Frifindelsen af den mentalt handicappede pige der stod anklaget for blasfemi bliver betegnet som en “dobbelt sejr”. For det første danner sagen “vigtig præcedens” ved at gøre det klart at loven “ikke må bruges til at opnå personlig vinding”. For det andet blev det slået fast at de som “uretmæssigt” anklager andre “selv risikerer en retssag og straf” ifølge Pakistansk straffelov. Dette forklarer Paul Bhatti til AsiaNews. Bhatti er særlig rådgiver for premierministeren i spørgsmål om national harmoni, og han lægger ikke skjul på sin glæde over den positive afgørelse i sagen om Rimsha. Men selvom det er en glædens tid for det religiøse mindretal, sparer han ikke på kritikken af de mennesker (inklusive kristne) som udnytter blasfemisager til egen vinding, fx ved at indsamle penge, især fra udlandet.

Den 20. november blev den endelige dom fældet af højesteretten i Islamabad efter mange udsættelser og forsinkelser, og hermed blev den 14-årige pige Rimsha Masih frifundet fuldstændigt for at have overtrådt “den sorte lov” – med den begrundelse at forbrydelsen aldrig havde fundet sted. I stedet fortsætter retsforfølgelsen af imamen Khalid Jadoon Chishti. Chishti bagvaskede den mindreårige for at få det kristne mindretal bortvist fra området og overtage deres ejendele og ejendom. Historien har vakt international bekymring på grund af pigens lave alder og manipulationen af blasfemianklagerne.

Paul Bhatti er bror til minoritetsminister Shahbaz der blev brutalt myrdet af islamiske fundamentalister med 30 skud i marts 2011 for at have forsvaret Asia Bibi, en anden kristen kvinde som blev dømt til døden for blasfemi, og han lægger ikke skjul på sin “glæde og fornøjelse” over sagens udfald. “Det er ikke rigtig en sejr”, tilføjede han med det samme, “det er blot et element af retfærdigheden som bærer på et stort budskab: de som bruger loven til personlig vinding er blevet besejret, og dertil kommer en sikkerhed for at de som anklager andre uretmæssigt vil risikere at lide den samme skæbne og blive retsforfulgt”.

Den kristne politiker og højtrangerende minister forklarede at han håndterede sagen “med henblik på at undgå protester og demonstrationer fra de kristne” og ikke som tidligere hvor gadedemonstrationer har “opildnet muslimernes følelser og gjort tingene meget værre”. I denne sag understregede han at han havde “bedt om yderligere undersøgelser for at undgå offentlige protester” og med hjælp fra regeringen og politiet “opnåede vi et tilfredsstillende resultat”. Samtidig ønskede han at tilegne frifindelsen sin bror Shahbaz Bhatti. “Jeg fulgte hans metoder”, sagde Paul, “og gjorde brug af hans erfaring”, som har vist sig uundværlig i det daglige arbejde.

Han fortæller også om de mange lykønskninger han har modtaget “fra mange kristne personer” tillige med telefonopringninger og lykønskninger “fra lige så mange muslimer”. Ministeren bekræfter at “de også ønsker at udtrykke deres deltagelse i glæden over frifindelsen af Rimsha Masih” som nu befinder sig på et sikkert sted sammen med sin familie. Bhatti afslutter med at sige at sagen ikke vil føre til en ændring af loven, men vil danne præcedens for hvordan loven fortolkes i sager om blasfemi. En gruppe imamer, ulemaer og muslimske religiøse ledere bekræfter at de har nedsat en arbejdsgruppe der skal sikre implementeringen af ændringerne i fortolkningen og dermed undgå misbrug. “Jeg er optimistisk: Det pakistanske samfund er ved at ændre sig. Fred og stabilitet i Pakistan er vigtigt, også for resten af verden”, slutter ham.

Kilde: AsiaNews